Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Přihláška ke studiu

3. kolo přijímacího řízení vyhlášeno nebude.

K dispozici je několik volných míst do vyššího ročníku - 2. a 3. ročník od září 2019.

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku 2019/20

Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na ACGA později, se otvírá možnost podání přihlášky do 2. kola. Dne 2. 5. 2019 ředitelka školy oficiálně vyhlásila kritéria platná pro přijímací řízení v 2. kole pro školní rok 2019/20.

Termín podání přihlášek: 2. – 7. 5. 2019 poštou nebo osobně od 9:00 do 18:00 hMísto podání: Rytířská 10, Praha 1, 4. patro, kancelář školy. 

Povinná dokumentace

1. Přihláška ke střednímu vzdělávání ve vzdělávacím programu "Worldwide Education" do 7. 5. (platí pro 2. kolo)

2. Elektronická podoba dotazníku uchazeče: www.gymnazium-amazon.cz/dotaznik

tištěná podoba: Dotazník uchazeče: vzdělávací program "Worldwide Education" nebo " AJ a japonský program" do 7. 5. (platí pro 2. kolo)

3. Výpis výsledků didaktických testů (DT)  jednotné přijímací zkoušky z ČJL a M, pokud uchazeč konal v 1. kole. Čestné prohlášení uchazeče, který je žákem nižšího stupně víceletého gymnázia nebo plní jinak povinnou školní docházku, že v roce 2019 nekonal jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole přijímacího řízení na žádné střední škole.

 • kód KKOV je 79-41-K/41 Gymnázium
 • škola nepožaduje lékařský posudek
 • školní přijímací zkouška se koná 17. 5. 2019 
 • školní přijímací zkoušku nekoná uchazeč, který má studijní průměr do 1,39 a výsledek didaktického testu z ČJL min. 35 bodů, z Matematiky min. 30 bodů v jarním zkušebním období 2019.
 • Na základě splnění kritérií bude rozhodnutí o přijetí vydáno zákonným zástupcům uchazečů, kteří nekonají přijímací zkoušku, od 9. 5. 2019

V případě dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky 731 013 003.

Přihlaste se k nám a žijte svůj sen!

Naši studenti Gymnázia Amazonu

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím