Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Přihláška ke studiu

Přijímací řízení pro žáky 9. tříd - 2. kolo

Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na ACGA, se otvírá možnost podání přihlášky do 2. kola pro školní rok 2018/19. Termín podání přihlášek: 2. – 7. 5. 2018 poštou nebo osobně v úředních hodinách 9:00 - 18:00 hodin.

Bez přijímací zkoušky jsou přijímáni uchazeči s průměrem do 1,39, kteří předloží výpis výsledků DT z 1. kola (čestné prohlášení u žáků, kteří v 1. kole nekonali jednotnou přijímací zkoušku a studují na nižším stupni gymnázia). Výsledek přijímacího řízení: rozhodnutí o přijetí bude vydáno 9. 5. 2018 uchazečům, kteří jsou přijati bez zkoušek.

Cizí státní příslušníci a uchazeči studující v 9. třídě ZŠ s průměrem do 1,39, kteří se neúčastnili v 1. kole jednotných přijímacích zkoušek, konají školní přijímací zkoušku dle vypsaných kritérií bodu II.

Termín konání školní přijímací zkoušky v 2. kole: 18. 5. 2018 (pátek). Pozvánky k vykonání zkoušky budou odeslány doporučenou poštou 7. 5. 2018.

KRITÉRIA přijímacího řízení 2. kola ZDE

Požadovaná dokumentace:

 1. Přihláška ke vzdělávání (povinnou přílohou k přihlášce je ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ nebo přímo na přihlášce potvrzený prospěch ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
 2. Dotazník uchazeče
 3. Výpis výsledků didaktických testů (DT) jednotné přijímací zkoušky z ČJL a M, pokud uchazeč konal v 1. kole
 4. Registrační poplatek 500 Kč

Chcete studovat cizí jazyky v mezinárodním prostředí?

Využijte nyní možnost přestupu do 2. nebo 3. ročníku od září 2018. Podmínkou přestupu je studium na střední škole v České republice. Dosavadní studijní výsledky musí odpovídat požadavkům studia na gymnáziu. Žádat o přestup můžete kdykoliv v průběhu roku. Přihlaste se k nám a žijte svůj sen!Naši studenti Gymnázia Amazonu

Požadovaná dokumentace na přestup v průběhu školního roku:

 1. Žádost o přestup
 2. Dotazník uchazeče: vzdělávací program "Worldwide Education"
 3. Notářsky ověřená kopie ročního vysvědčení za poslední dva roky (tj. 1. pololetí 2017/18 a ročníkové vysvědčení 2016/17)
 4. Registrační poplatek 500 Kč

Termín osobní schůzky si sjednáte na tel. 731 007 800. 

Přijímací řízení pro žáky 9. tříd

Součástí povinné dokumentace v rámci přijímacího řízení je přihláška ke vzdělávání (studiu) a dotazník uchazeče. Vyplněnou a podepsanou přihlášku a dotazník můžete doručit osobně v úředních hodinách do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu: Anglicko-české gymnázium AMAZON, Rytířská 10, 110 00 Praha 1. Podmínkou účasti na přijímacím řízení je úhrada registračního poplatku ve výši 500 Kč. Poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři školy, popř. bankovním převodem.

Přihlášku k dennímu studiu ve střední škole je nutno podat do 1. března. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/19 můžete doručit poštou nebo osobně v úředních hodinách 8.00 - 13.00 a 15.00 - 18.30 hodin ve dnech Po, Út, St, Čt v období od 1. 2. do 1. 3. 2018. Místo podání: 4. patro, kancelář školy. Mimo úřední hodiny můžete přihlášku odevzdat do pošty na vrátnici budovy.

Požadovaná dokumentace - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/19:

 1. Přihláška ke střednímu vzdělávání ve vzdělávacím programu "Worldwide Education" nebo "Art Across Time" do 1. 3. (platí pro 1. kolo) PDF verze
 2. Dotazník uchazeče: vzdělávací program "Worldwide Education" nebo "Art Across Time" do 1. 3. (platí pro 1. kolo)
 3. Registrační poplatek 500 Kč
 • kód KKOV je 79-41-K/41 Gymnázium
 • škola nepožaduje lékařský posudek
 • přijímací zkouška 12. 4. nebo 16. 4. 2018, vyplňte Vámi zvolený termín 

 

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím