Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Knihovna a chill-out zóny

Vítáme vás v knihovně!

Naše gymnázium disponuje otevřenou knihovnou, v níž můžete nalézt nejen dostatečné množství literatury z povinné četby, ale i literaturu cizojazyčnou, odbornou a široký okruh beletrie.

Online katalog je pro přihlášené uživatele dostupný na adrese https://amazon.kpsys.cz


Prostory knihovny zároveň slouží jako relaxační zóna, kde je možné si v otevíracích hodinách odpočinout s knihou v ruce. S knihovnou zamýšlíme velké množství budoucích plánů, mezi něž patří např. podvečerní literární besedy a autorská čtení. Věříme, že společně naplníme všechny vize týkající se knihovny a že se toto místo stane oblíbeným místem studentů.

Pro pobyt žáků ve škole v době mimo vyučování (např. o přestávkách nebo před hodinou) slouží odpočinkové místnosti včetně mezinárodního klubu a tzv. Chill-out zóny.

Autorské čtení aneb Knihovna spojuje

Dne 12. 11. 2015 se v pozdních odpoledních hodinách odehrálo premiérové autorské čtení. Místo "činu", tedy naši knihovnu, zútulnily a připravily profesorky češtiny, které se rovněž postaraly i o malé občerstvení v podobě sušenek a teplého čaje s chutí vánočního punče. Ač jsme v žádném případě nepočítaly s velkolepou účastí, přesto jsme byly konečným počtem zúčastněných mile zaskočeny. Našly se tři odvážlivkyně, které se rozhodly seznámit spolužáky a učitele s vlastní tvorbou, dále pak 8 posluchačů, kteří se chtěli zapojit alespoň jako publikum.
Jako první vystoupila Olga Moiseeva ze 4. ročníku, která nás seznámila jak se svou prozaickou, tak i básnickou tvorbou. Následovala Tereza Horníčková z 2.C, která svou krátkou povídkou narážela na problémy současné společnosti. Jako poslední vystoupila Eliška Tomášová z 2.D, která přečetla hned několik básní, jež se úzce dotýkaly smyslu života člověka. Po každém vystoupení jsme se pokoušely společně diskutovat o smyslu a účelu díla, přičemž jsme postupně odhalovaly podstatu daných textů. Úspěšný ohlas účastníků nás utvrdil v tom, že začínající autoři si zaslouží své publikum, neboť potřebují odezvu, která je může posunout dál. Zároveň musíme s nadšením konstatovat, že se akce nesla nejenom v duchu konstruktivní kritiky, ale tak v duchu přátelství a snahy o pochopení druhých. S klidným srdcem tedy můžeme slíbit, že podobné akce určitě v letošním školním roce zopakujeme, neboť se budeme snažit heslo "KNIHOVNA SPOJUJE" šířit dál.

Zpět na stránku Život ve škole
  • British Council
  • AIESEC
  • People to People International
  • The European Year of Volunteering 2011
  • UNICEF
  • ADRA
  • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím