Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Informatika a mediální výchova

Informatika a ICT

Informatika a informační a komunikační technologie na gymnáziu prohlubují u studenta schopnost tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v narůsajícím množství informací při respektkování právních a etických zásad používání prostředků ICT.

Vzdělávací obsah:

 • Digitální technologie (hardware, software, informační sítě, údržba a ochrana dat, bezpečnost práce s ICT)
 • Zdroje a vyhledávání informací, komunikace (internet, informační etika, legislativa)
 • Zpracování a prezentace informací (publikování, aplikační software)

Učebna výpočetních a informačních technologií je vybavena šestnácti stroji typu desktop PC. Ty, stejně jako další počítače v učebnách a kabinetech, naplňují doporučené hardwarové požadavky na systém s MS Windows 8 (i Windows 10) a MS Office 2013, což je základní využívaný software. Ten je rozšířen o Apache Open Office, zdarma nabízené nástroje práce s grafikou, tvorby webových stránek apod. V rámci podpory práce žáků a pedagogů doma poskytuje škola všem studentům i učitelům po dobu jejich studia či zaměstnání plnou verzi MS Office 2013 na domácí počítače a další zařízení (tablety, mobilní telefony).

Mediální výchova

Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástoje, aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jim snaží skrytě manipulovat, odhalit.
Mediální výchova se zaměřuje na to, aby ve studentech – pomocí rozborů reálné mediální produkce a prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a osvojování poznatků o fungování médií ve společnosti – soustavně rozvíjela jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup.

Tématické okruhy:

 • Média a mediální produkce
 • Mediální produkty a jejich významy
 • Uživatelé
 • Účinky mediální produkce a vliv médií
 • Role médií v moderních dějinách

Zpět na stránku Vzdělávací program
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím