Přihlášky ke studiu (1. kolo) pro školní rok 2018/19 přijímáme do 1. 3. 2018 poštou, nebo osobně v kanceláři školy: pondělí – čtvrtek 8:00 – 13:00 hodin a 15:00 - 18:30 hodin. Kód KKOV: 79-41-K/41 Gymnázium. Lékařské potvrzení na přihlášce nepožadujeme.

10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám: ČJL a AJ

Zájemcům o studium nabízíme možnost využít přípravných kurzů z českého a anglického jazyka.
Seznámíte se s požadovaným obsahem znalostí pro studium na gymnáziu, budete dále rozvíjet a obohacovat své vědomosti a dovednosti, důkladně procvičíte látku základní školy, odhalíte nejčastější chyby a problémová místa, vyzkoušíte si přijímací zkoušky nanečisto, získáte potřebný psychický klid a jistotu, navážete důležité sociální kontakty s budoucími spolužáky a učiteli, zorientujete se ve školním prostředí a především zvýšíte své šance na přijetí.
Tak neváhejte a přihlaste se! Vaše budoucnost leží ve Vašich rukou.


Termín: 21. 2. - 11. 4. 2018 (8 lekcí)
Místo konání: v prostorách školy Rytířská 10, Praha 1

Den a čas konání:

 • středa 15.15 – 16.45h (český jazyk a literatura)
 • středa 17.00 - 18.00h (konverzace v anglickém jazyce na předem stanovené téma, rozšíření slovní zásoby, výslovnost, sumarizace gramatických jevů)

Kurzovné:

 • 1 800 Kč/ český jazyk
 • 1 440 Kč/ anglický jazyk (max 6 osob ve skupině).

Je možné přihlásit se na oba či každý kurz zvlášť. Účast na přípravných kurzech nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Podmínkou přijetí je splnění kritérií přijímacího řízení. 

Přihláška ke stažení. Vyplněnou přihlášku doručte v originále do školy (osobně nebo poštou) nejpozději do 24. ledna 2018. Školné je možné uhradit bankovním převodem nebo hotově v kanceláři školy. Dotazky k přihlášení pište na office@acga.cz 
Dárek - mikina s logem školy pro přihlášené, jejichž docházka bude 7x z osmi lekcí.

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím