Přihlášky ke studiu (1. kolo) pro školní rok 2018/19 přijímáme do 1. 3. 2018 poštou, nebo osobně v kanceláři školy: pondělí – čtvrtek 8:00 – 13:00 hodin a 15:00 - 18:30 hodin. Kód KKOV: 79-41-K/41 Gymnázium. Lékařské potvrzení na přihlášce nepožadujeme.

10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Maturita

Maturitní zkouška, která je završením studia na střední škole, je složena ze dvou částí. Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťovánání výsledků vzdělávání (CZVV). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška - rok 2017:

A. SPOLEČNÁ (státní)

 1. Český jazyk a literatura (povinná zkouška)
 2. Cizí jazyk, nebo matematika (povinná zkouška)
 3. Cizí jazyk, nebo matematika (nepovinná zkouška)

U ČJL a cizího jazyka se jedná o tzv. komplexní zkoušku, která se skládá ze tří dílčích zkoušek

 • didaktického testu (DT)
 • písemné práce (PP)
 • ústní zkoušky (ÚZ)

Maturitní zkoušku z cizího jazyka může žák konat z jazyka anglického, německého, francouzského nebo španělského.

K ústní zkoušce společné části MZ z ČJL zveřejňuje ředitel školy školní seznam literárních děl, který musí obsahovat minimálně 60 literárních děl. Žáci si ze školního seznamu vybírají 20 literárních děl s datem odevzdání nejpozději do 31. 3. 2017.

Grafické znázornění maturitního modelu 2017:

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků: http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html

Školní seznam četby ke společné části MZ

B. PROFILOVÁ (školní)

 1. Český jazyk a literatura
 2. Anglický jazyk
 3. Povinně volitelná zkouška: (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT, Management & Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova)
 4. Nepovinná zkouška: (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT, Management & Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova), max. dva předměty
 5. Nepovinná výběrová zkouška: Matematika+ (didaktický test, 150 minut). 

Maturitní předmět a forma zkoušení:

 • ČJL - ústní a písemná zkouška
 • AJ - ústní a písemná zkouška
 • 2. cizí jazyk - ústní a písemná zkouška
 • Translation&Interpretation - maturitní práce s obhajobou, písemná a ústní zkouška
 • Management & Business - ústní a písemná zkouška
 • Politics & International Relations - ústní a písemná zkouška
 • Výtvarná výchova - maturitní práce s obhajobou a písemná zkouška
 • Informační a výpočetní technika - maturitní práce s obhajobou, písemná a ústní zkouška
 • Matematika - ústní a písemná zkouška
 • Základy společenských věd - ústní zkouška
 • Dějepis - ústní zkouška
 • Zeměpis - ústní zkouška
 • Biologie - ústní zkouška

Model maturitní zkoušky 2016 - profilová část (školní)

Testing

Přihlašování k maturitní zkoušce

(vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – pokyny:
Žák podává k maturitní zkoušce „Přihlášku k maturitní zkoušce“ řediteli školy, a to nejpozději do 1.12.2016, včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Přihlášku obdržíte od koordinátora maturit nebo třídního učitele.
Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze změnit předmět.
Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.
Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy nejpozději 20. 12. 2016 a PODPISEM stvrdí správnost údajů v něm obsažených.

Časový přehled - jarní zkušební období rok 2017 na AMAZONU:

11. 4. 2017 úterý Písemná práce z českého jazyka a literatury (12.00 - 14.10h)
2.-9.5.2017 Út-Út Společná (státní) část: didaktické testy a písemné práce, Matematika+
15.-19.5.2017 Po-Čt  Profilová (školní) část: písemné maturitní zkoušky
15.5. - AJ
16.5. - ČJL
17.5. - druhý cizí jazyk (FJ, NJ, ŠJ) / matematika / VV / IVT
18.5. - Mng & Bus / Politics & International Relations / Psychology
31.5.2017 St Obhajoby maturitních prací VV
1.–6.6. 2017 Čt - Út Profilová (školní) část: ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací před zkušební maturitní komisí
1.–6.6. 2017 Čt - Út Společná (státní) část: ústní zkoušky
9.6.2017 Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Změna vyhrazena.

 • Poslední den školy: 30. 4. 2017
 • „Svatý týden“: 22. – 30. 5. 2017 (intenzivní příprava na ústní maturitní zkoušky)

 

Koordinátor maturit: Mgr. Markéta Sára Pokorná (e-mail: marketasara.pokorna@acga.cz)
NOVÁ maturita - oficiálně: http://www.novamaturita.cz/zakladni-informace-1404037101.html?sub=studenti

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím