Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Harmonogram školy

První pololetí: 2. 9. 2019 – 31. 1. 2020
Druhé pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2020
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Prázdniny:

Podzimní (Fall break) 29. + 30. 10. 2019 Út + St
Vánoční (Christmas break) 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 Po - Pá
Pololetní (Half-year break) 31. 1. 2020
Jarní (Spring break) 17. - 23. 2. 2020 Po - Pá
Velikonoční (Easter break) 9. 4. 2020 Čt
Hlavní 1. 7. - 31. 8. 2020 St - Po

Období školního vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1. září 2020.

Státní svátky a dny pracovního klidu:

Den české státnosti = St. Wenceslas Day 28. 9. 2019 So

Den vzniku samostatného československého státu

= Independent Czechoslovak State Day

28. 10. 2019 Po

Den boje za svobodu a demokracii

= Struggle for Freedom and Democracy Day

17. 11. 2019 Ne
Štědrý den = Christmas Eve 24. 12. 2019 Út
1. svátek vánoční = Christmas Day 25. 12. 2019 St
2. svátek vánoční = Boxing Day 26. 12. 2019 Čt

Nový rok = New Year´s Day

Den obnovy samostatného českého státu

1. 1. 2020 St
Velký pátek = Good Friday 10. 4. 2020
Velikonoční pondělí = Easter Monday 13. 4. 2020 Po
Svátek práce = Labor Day 1. 5. 2020
Den osvobození = Victory in Europe Day 8. 5. 2020

Významná výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny

 • listopad 2019 - 30. výročí Sametové revoluce

Ředitelské volno:

Den 1 1. 6. 2020 pondělí
Den 2    
dle aktuální potřeby    

Pedagogické rady

 • rok 2019
DatumDenČasPopis a podklady
29. 8. 2019 Čtvrtek 9 - 11h Zahajovací porada třídních učitelů a vedení školy
2. 9. 2019 Pondělí 14:00 - 16:00h Provozní porada třídních učitelů a vedení školy
10. 9. 2019 Úterý 16:30 - 19:00h Provozní porada všech učitelů
30. 10. 2019 Středa 9 - 12h Pedagogická rada 1Q (klasifikace 1Q do 25. 10.)
 • rok 2020
DatumDenČasPopis a podklady
28. 1. 2020 Úterý 16.30 - 19.00h Pedagogická rada 2Q (klasifikace 2Q v Škola OnLine do 24. 1. a evidence absence)
9. 4. 2020 Čtvrtek 13.30 - 16.00h Pedagogická rada 3Q (klasifikace 3Q v XCL do 9. 4. a evidence absence)
28. 4. 2020 Úterý 16.30 - 17.30h Pedagogická rada 4Q - 4. ročník (klasifikace 4Q v Škola OnLine do 28.4. a evidence absence)
25. 6. 2020 Čtvrtek 16.30 - 19.00h Pedagogická rada 4Q (klasifikace 4Q v Škola OnLine do 25.6. a evidence absence)

Mimořádnou pedagogickou radu svolává ředitel školy v případě potřeby.

Schůzky s rodiči - osobní konzultace

 • rok 2019
DatumDenČasRočník
22. 10. 2019 Úterý 17 - 19h 1. ročník
5. 11. 2019 Úterý 17 - 19h 2. ročník
12. 11. 2019 Úterý 17 - 19h 3. ročník
19. 11. 2019 Úterý 17 - 19h 4. ročník
 • rok 2020
DatumDenČasRočník
31. 3. 2020 Úterý 16:30 - 18:30h 3. a 4. ročník
7. 4. 2020 Úterý 16:30 - 18:30h 1. ročník
14. 4. 2020 Úterý 16:30 - 18:30h 2. ročník

Překlad do češtiny u cizojazyčných učitelů zajistíme na vyžádání.

Individuální schůzky jsou možné kdykoliv v průběhu roku po předchozí domluvě s vyučujícím.
Společenské schůzky s třídním učitelem a vedením školy jsou uskutečňovány v průběhu školního roku po předchozí domluvě.

Uzávěrka klasifikace

První pololetí: 2. 9. 2019 - 24. 1. 2020 (zápis Škola OnLine do 24. 1. do 13h)
Druhé pololetí: 26. 6. 2020 (zápis Škola OnLine do 25. 6. do 13h)
Druhé pololetí – 4. ročník: 28. 4. 2020 (zápis Škola OnLine dne 28. 4. do 13h)

Doplňkové zkoušky (DZ) v případě vysoké absence – časové období

První pololetí: 2. 9. – 20. 12. 2019 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 25 %, v období 6. - 24. 1. 2020, koná DZ v náhradním termínu)
Druhé pololetí: 6. 1. – 29. 5. 2020 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 25 %, v období 1. - 26. 6. 2020, koná DZ v náhradním termínu)
Druhé pololetí – 4. ročník: 6. 1. – 28. 4. 2020 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 15 % nebo 25 %, po 14. 4., koná DZ v náhradním termínu)
Upozornění: Ředitel školy neuvolňuje žáky z vyučování v době konce klasifikačního období, tj. leden a červen. Žádosti o uvolnění budou v uvedených měsících vyřizovány kladně pouze v případech hodných zvláštního zřetele.
Termín konání DZ: mimo dobu vyučování, na konci druhého pololetí v období 8. – 26. 6. 2020.

Zasedání předmětových komisí

DatumDenČasObsah
1. 10. 2019 Út 16.30 – 18h Program, zasedání, výstup
15. 11 2019 8.40 – 10.00h Program, zasedání, výstup
31. 1. 2020 9.00 – 10:30h Program, zasedání, výstup
9. 4. 2020 Čt 9.00 – 10.30h Program, zasedání, výstup

Mimořádné zasedání svolává předseda předmětové komise.

Konzultace výchovného poradce

 • Pondělí - pátek po předchozí domluvě termínu.

Porady třídních učitelů

DatumDenČas
29. 8. 2019 Čt 9.00 – 11.00h
2. 9. 2019 Po 14.00 – 17.00h
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Porady anglického oddělení

DennáplňČas
úterý provozní 9.30 – 10.15h
pátek operativní  

Maturitní zkouška 2020

 • Didaktické testy a písemné práce společně (státní) části: 2. – 15. 5. 2020
 • Písemná práce z předmětu: Český jazyk a literatura (státní): duben 2020
 • Písemná práce z předmětu: Anglický jazyk (státní): duben 2020
 • Písemná část profilová (školní): 18. – 22. 5. 2020
 • Přípravný týden: 25. – 29. 5. 2020
 • Ústní část (školní i státní): 1. – 5. 6. 2020
 • Slavnostní předání maturitních vysvědčení: 12. 6. 2020

Schola Pragensis 2019

Prezentace školy na 24. ročníku přehlídky a nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol, který se uskuteční ve dnech 28. – 30. 11. 2019 v Kongresovém centru Praha.

Společenské akce

 • AMAZON Culture Project (ACP) "30 let svobody" (15. listopadu 2019)
 • 9. maturitní ples ACGA (27. 2. 2020)
 • Slavnostní zakončení školního roku: plavba parníkem po Vltavě (30. 6. 2020)

Den otevřených dveří- Open House

 • říjen – únor: pondělí 16:30 – 19:00h a středa 14.30 - 17.00h: telefonická domluva nutná

Přijímací řízení 2020 – jazykové zaměření

 • uzávěrka přihlášek do 1. kola je 1. 3. 2020 pro obor Gymnázium – ŠVP „Worldwide Education“ – jazykové zaměření 
 • Přípravné kurzy ŠVP „Worldwide Education“: čeština a všeobecný společenský přehled:
  únor – duben 2020

Akce školy & organizace školního roku 2019/20

První pololetí: 2. 9. 2019 – 31. 1. 2020
Druhé pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2020

DatumDenAkce
září - červen    
2. 9. Po

7.45h Zahájení školního roku a organizační sdělení pro 4. ročník, třídní výlet (e-mailová pozvánka)

8.00h Zahájení školního roku a organizační sdělení pro 2. a 3. ročník (e-mailová pozvánka)

8.30h Zahájení školního roku a organizační sdělení pro 1. ročník (e-mailová pozvánka)

3. 9. Út Výuka dle platného rozvrhu
1. - 30. 9.   Přijímací řízení do XXIII. ročníku Pražského studentského summitu (1. - 4. ročník)
11. 9.  St Opravné maturity v podzimním termínu (společná i profilová část)
12. 9.  Čt  Odměna žákům za vynikající výsledky (historická tramvaj) 
11. – 13. 9. St-Pá 1. ročník: Adaptační kurz ACGA „Za pokladem AMAZONIE" 
21. – 26. 9. So-Pá  Action for People and Planet (United Nations High-level Week, 21-27 September, 2019)
26. 9. Čt Evropský den jazyků - International Day of Languages – „AMAZON Scavenger Hunt“
http://edl.ecml.at/
1. 10. Út Celoškolní akce - sportovní den: The AMAZON Decathlon - Athletic Tournament VIII.
září/říjen   1. ročník: Přednáška preventivní péče: Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
14 - 18. 10. Po - Pá The AMAZON English Olympics – celoškolní soutěž
říjen   Jazykové zájezdy pro přihlášené (Německo, Španělsko, Francie)
21. – 25. 10. Po - Pá Week of the ,,Super student"
22. 10. Út Gaudeamus: veletrh celoživotního vzdělávání - 4. ročník (studijní volno)
24. 10. Po Den Organizace spojených národů (UNICEF)
31. 10. Čt Předání ocenění „Super Student of the Week"
11. – 17. 11. Po - Ne 19. ročník: Týden vědy a techniky AVČR - Science and Technology Week 2018
listopad   Dotazník: hodnocení práce třídních učitelů a zástupců ze strany žáků
15. 11.   AMAZON CULTURE PROJECT - výstup (prezentace)
28. - 30. 11. Čt + Pá Schola Pragensis 2019: veletrh středních škol - prezentace AMAZONu
28. 11. Čt Americký národní svátek: Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) - celoškolní slavnostní oběd a tematický den
29. 11. Maturitní zkouška - odevzdání přihlášky k MZ, opravné nebo náhradní (4. ročník)
prosinec   Maturita nanečisto - AJ, ČJ, třetí maturitní předmět – povinná účast pro 4. ročník
19. - 20. 12.   Dějepisná exkurze adventní Krakow & Osvětim (4. ročník, povinné)
20. 12.   Vánoce s třídním učitelem na ACGA, poslední vyučovací den v roce 2019. (první vyučovací den v roce 2020 je 6. 1.)
22. 1. St Gaudeamus: veletrh celoživotního vzdělávání - 3. ročník (ODPOLEDNE studijní volno)
24. 1. Uzavření klasifikace 1. pololetí
30. 1. Čt Předání pololetního vysvědčení (vyučování dle rozvrhu, třídní - individuální vstupy)
3. - 7. 2. Po-Pá Lyžařský a snowboardový kurz, Rakousko Huttau/Ski Amadé (pro zájemce 2. a 3. ročník)
10. - 14. 2. Po-Pá Spirit Week - Themed days to dress up!
10. - 14. 2. Po-Pá Dotazník: hodnocení učitelů ze strany žáků
27. 2. Čt Maturitní ples IX. (Žofín)
březen   3. ročník: Kariérové poradenství - testování
březen   Přihlašování na Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE)
23. - 27. 3. Po - Pá Week of the "Super Student" (Spring)
Duben   2. a 3. ročník: průzkum zájmu povinně volitelných seminářů
X. 4.   Maturita - písemná práze z ČJ (státní)
X. 4.   Maturita - písemná práze z AJ, NJ, Fj, RJ, Šj (státní)
2. – 6. 5.   Maturita – didaktické testy a písemné práce státní maturity
2. - 9. 5.   Školní zájezd do Anglie (pro zájemce 1. ročníku)
18. – 22. 5.   Maturita – písemná část profilová (školní)
11. - 13. 5.  Po-St Sportovně-zdravotnický kurz (3. ročník, povinné)
11. - 15. 5.   2. a 3. ročník: zápis povinně volitelných seminářů a seminářů k maturitě
25. - 29. 5. Po - Pá 4. ročník: studijní volno k maturitě
1. – 5. 6. Po - Pá  Maturita – ústní část státní i profilové maturity
1. – 5. 6. Čt - Út  Upravený rozvrh v důsledku konání maturit a tematické dny pro 1. – 3. ročník
 2. 6.  Út 1. ročník FR1B, FR1D: STŘEVLÍK - výlet do střediska ekologické výchovy libereckého kraje
 3. 6.  St 1. ročník FR1A, FR1C: STŘEVLÍK - výlet do střediska ekologické výchovy libereckého kraje
12. 6. v 15h Slavnostní předání maturitních vysvědčení a imatrikulace žáků 1. ročníku
17. 6. 
St  Informační schůzka pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků
červen   Třídní fotky 
26. 6.

Uzavření klasifikace 2. pololetí

29. 6. Po Letní tematické dny
30. 6. Út Slavnostní ukončení školního roku: plavba lodí - The AMAZON Cruise

Změna vyhrazena. Akce školy se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce. Podrobné informace o jednotlivých akcích a měsíčních plánech školy naleznete na http://ais.gymnazium-amazon.cz/

Aktivity realizované v průběhu studia formující osobnost studenta zahrnují:

 • přednášky preventivní péče
 • semináře
 • besedy
 • vzdělávací pořady
 • prohlídky
 • workshopy
 • vycházky
 • projektové dny a další

Tematické zaměření aktivit:

 • Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
 • Sex, AIDS a vztahy
 • Přátelství a láska
 • Jak si nenechat ublížit
 • Prostituce a promiskuita
 • Šikana
 • Řešení šikany v problematickém kolektivu
 • Kouření
 • Lehké drogy a závislosti
 • How to Study Effectively – Jak efektivně studovat
 • Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt: „Sekty a náboženská hnutí“
 • Profesionální orientace/kariérové poradenství
 • Osobnostní, vztahové, rodinné problémy
 • Rozvoj inteligence
 • „Jak zvládat stres, pozitivní myšlení“
 • „Self Image“
 • Procházka historickou Prahou a návštěva pedagogického muzea J.A.Komenského v Praze
 • Program rozvojového vzdělávání pro gymnázia a SŠ: „Potřebujeme jeden druhého“

Změna vyhrazena.
V Praze dne 12. srpna 2019

Zpět na stránku Život ve škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím