Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Harmonogram školy

První pololetí: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
Druhé pololetí: 1. 2. – 28. 6. 2019
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Prázdniny:

Podzimní (Fall break) 29. + 30. 10. 2018 Po + Út
Vánoční (Christmas break) 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 So - St
Pololetní (Half-year break) 1. 2. 2019
Jarní(Spring break) 11. - 15. 2. 2019 Po - Pá
Velikonoční (Easter break) 18. - 19. 4. 2019 Čt + Pá
Hlavní 1. 7. - 31. 8. 2019 Po - So

Období školního vyučování ve školním roce 2019/20 začne v pondělí 2. září 2019.

Státní svátky a dny pracovního klidu:

Den české státnosti = St. Wenceslas Day 28. 9. 2018

Den vzniku samostatného československého státu

= Independent Czechoslovak State Day

28. 10. 2018 Ne

Den boje za svobodu a demokracii

= Struggle for Freedom and Democracy Day

17. 11. 2018 So
Štědrý den = Christmas Eve 24. 12. 2018 Po
1. svátek vánoční = Christmas Day 25. 12. 2018 Út
2. svátek vánoční = Boxing Day 26. 12. 2018 St
Nový rok = New Year´s Day 1. 1. 2019 Út
Velký pátek = Good Friday 19. 4. 2019
Velikonoční pondělí = Easter Monday 22. 4. 2019 Po
Svátek práce = Labor Day 1. 5. 2019 St
Den osvobození = Victory in Europe Day 8. 5. 2019 St

Významná výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny

 • září 2018 - 80 let od podepsání Mnichovské dohody
 • říjen 2018 - 100. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky
 • březen 2019 - 80 let od vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Ředitelské volno:

Den 1 3. 1. 2019 Čtvrtek
Den 2 4. 1. 2019 Pátek
dle aktuální potřeby    

Pedagogické rady

 • rok 2018
DatumDenČasPopis a podklady
30. 8. 2018 Čtvrtek 13 - 15h Zahajovací porada třídních učitelů a vedení školy
3. 9. 2018 Pondělí 12:30 - 13:30h Provozní porada třídních učitelů a vedení školy
11. 9. 2018 Úterý 16.30 - 19h Provozní porada všech učitelů
30. 10. 2018 Úterý 12 - 15h Pedagogická rada 1Q (klasifikace 1Q do 26. 10.)
 • rok 2019
DatumDenČasPopis a podklady
29. 1. 2019 Úterý 16.30 - 19.00h Pedagogická rada 2Q (klasifikace 2Q v Škola OnLine do 25. 1. a evidence absence)
11. 4. 2019 Čtvrtek 15.30 - 17.30h Pedagogická rada 3Q (klasifikace 3Q v XCL do 9. 4. a evidence absence)
26. 4. 2019 Pátek 13.30 - 15.00h Pedagogická rada 4Q - 4. ročník (klasifikace 4Q v Škola OnLine do 25.4. a evidence absence)
26. 6. 2019 Středa 9.15 - 12.00h Pedagogická rada 4Q (klasifikace 4Q v Škola OnLine do 24.6. a evidence absence)

Mimořádnou pedagogickou radu svolává ředitel školy v případě potřeby.

Schůzky s rodiči - osobní konzultace

 • rok 2018
DatumDenČasRočník
23. 10. 2018 Úterý 17 - 19h 1. ročník
30. 10. 2018 Úterý 17 - 19h 2. ročník
6. 11. 2018 Úterý 17 - 19h 3. ročník
13. 11. 2018 Úterý 17 - 19h 4. ročník
 • rok 2019
DatumDenČasRočník
26. 3. 2019 Úterý 17 - 19h 4. ročník
2. 4. 2019 Úterý 17 - 19h 1. ročník
9. 4. 2019 Úterý 17 - 19h 2. ročník
16. 4. 2019 Úterý 17 - 19h 3. ročník

Individuální schůzky jsou možné kdykoliv v průběhu roku po předchozí domluvě s vyučujícím.
Společenské schůzky s třídním učitelem a vedením školy jsou uskutečňovány v průběhu školního roku po předchozí domluvě.

Uzávěrka klasifikace

První pololetí: 3. 9. 2018 - 25. 1. 2019 (zápis Škola OnLine do 25. 1. do 14.00 h)
Druhé pololetí: 21. 6. 2019 (zápis Škola OnLine do 24. 6. do 14.00h)
Druhé pololetí – 4. ročník: 26. 4. 2019 (zápis Škola OnLine dne 26. 4. do 12.00 h)

Doplňkové zkoušky (DZ) v případě vysoké absence – časové období

První pololetí: 3. 9. – 21. 12. 2018 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 25 %, v období 7. - 25. 1. 2019, koná DZ v náhradním termínu)
Druhé pololetí: 28. 1. – 31. 5. 2019 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 25 %, v období 1. - 21. 6. 2019, koná DZ v náhradním termínu)
Druhé pololetí – 4. ročník: 28. 1. – 26. 4. 2019 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 15 % nebo 25 %, po 5. 4., koná DZ v náhradním termínu)
Upozornění: Ředitel školy neuvolňuje žáky z vyučování v době konce klasifikačního období, tj. leden a červen. Žádosti o uvolnění budou v uvedených měsících vyřizovány kladně pouze v případech hodných zvláštního zřetele.
Termín konání DZ: mimo dobu vyučování, na konci druhého pololetí v období 3. – 21. 6. 2019.

Zasedání předmětových komisí

DatumDenČasObsah
2. 10. 2018 Út 16.30 – 18h Program, zasedání, výstup
8. 1. 2019 Út 16.30 – 18h Program, zasedání, výstup
5. 3. 2019 Út 16.30 – 18h Program, zasedání, výstup
14. 5. 2019 Út 16.30 – 18h Program, zasedání, výstup

Mimořádné zasedání svolává předseda předmětové komise.

Konzultace výchovného poradce

 • Pondělí - pátek po předchozí domluvě termínu.

Porady třídních učitelů

DatumDenČas
30. 8. 2018 Čt 13.00 – 15.00h
3. 9. 2018 Po 11.00 – 12.00h
4. 10. 2018 Čt 9.20 – 10.20h (11.00h)
8. 11. 2018 Čt 9.20 – 10.20h (11.00h)
6. 12. 2018 Čt 9.20 – 10.20h (11.00h)
10. 1. 2019 Čt 9.20 – 10.20h (11.00h)
12. 2. 2019 Út 9.20 - 11.00h
7. 3. 2019 Čt 9.20 – 10.20h (11.00h)
4. 4. 2019 Čt 9.20 – 10.20h (11.00h)
9. 5. 2019 Čt 9.20 – 10.20h (11.00h)
6. 6. 2016 Čt 9.20 – 10.20h (11.00h)

Porady anglického oddělení

DennáplňČas
úterý provozní 10.15 – 11.45h
pátek operativní 13.00 – 14.00h

Maturitní zkouška 2019

 • Didaktické testy a písemné práce společně (státní) části: 2. – 15. 5. 2019
 • Písemná práce z předmětu: Český jazyk a literatura (státní): 10. 4. 2019
 • Písemná práce z předmětu: Anglický jazyk (státní): 11. 4. 2019
 • Písemná část profilová (školní): 16. – 22. 5. 2019
 • Přípravný týden: 23. – 29. 5. 2019
 • Ústní část (školní i státní): 30. 5. – 4. 6. 2019
 • Slavnostní předání maturitních vysvědčení: 7. 6. 2019

Schola Pragensis 2018

Prezentace školy na 22. ročníku přehlídky a nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol, který se uskuteční ve dnech 22. – 24. 11. 2018 v Kongresovém centru Praha.

Společenské akce

 • Školní akademie "Homeland Hearts" (15. 10.)
 • 8. maturitní ples ACGA (31. 1. 2019)
 • Slavnostní zakončení školního roku: plavba parníkem po Vltavě (28. 6. 2019)

Den otevřených dveří- Open House

 • říjen – únor: pondělí 16:30 – 19:00h a středa 14.30 - 17.00h: telefonická domluva nutná

Přijímací řízení 2019 – jazykové zaměření

 • uzávěrka přihlášek do 1. kola je 1. 3. 2019 pro obor Gymnázium – ŠVP „Worldwide Education“ – jazykové zaměření a Gymnázium – ŠVP „Art Across Time“ – estetické zaměření
 • Přípravné kurzy ŠVP „Worldwide Education“: čeština a všeobecný společenský přehled:
  únor – duben 2019

Akce školy & organizace školního roku 2018/19

První pololetí: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
Druhé pololetí: 1. 2. – 28. 6. 2019

DatumDenAkce
září - červen    
3. 9. Po

8.30h Slavnostní zahájení školního roku a organizační sdělení pro 4. ročník

9.00h Slavnostní zahájení školního roku a organizační sdělení pro 1. ročník
9.30h Slavnostní zahájení školního roku a organizační sdělení pro 2. a 3. ročník

Předání diplomu „Outstanding student“ (vynikající studijní výsledky 2017-18)

4. 9. Út Celodenní třídní výlet pro 1. – 4. ročník (bližší info na Moodlu)
5. 9. St Výuka dle platného rozvrhu
1. - 30. 9.   Přijímací řízení do XXII. ročníku Pražského studentského summitu (1. - 4. ročník)
11. 9.  Út Maturity v podzimním termínu (společná i profilová část) od 14 h,
18. 9. – předání maturitního vysvědčení
17. – 19. 9. Po-St 1. ročník: Adaptační kurz „Za pokladem AMAZONIE" 
26. 9. Út Evropský den jazyků - International Day of Languages – „AMAZON Scavenger Hunt“
http://edl.ecml.at/
27. 9. Čt Celoškolní akce - sportovní den: The AMAZON Decathlon - Athletic Tournament VII.
září/říjen   1. ročník: Přednáška preventivní péče: Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
1 - 5. 10. Po - Pá The AMAZON English Olympics – celoškolní soutěž
15. 10. Po Školní akademie - 10. výročí ACGA
22. – 26. 10. Po - Pá Week of the ,,Super student"
24. 10. Po Den Organizace spojených národů (UNICEF)
31. 10. St Předání ocenění „Super Student of the Week"
5. – 11. 11. Po - Ne 18. ročník: Týden vědy a techniky AVČR - Science and Technology Week 2018
22. - 24. 11. Čt + Pá Schola Pragensis 2018: veletrh středních škol - prezentace AMAZONu
22. 11. Čt Americký národní svátek: Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) - celoškolní slavnostní oběd a tematický den
     Dějepisná exkurze Krakow & Osvětim (4. ročník, povinné)
30. 11. Maturitní zkouška - odevzdání přihlášky k MZ, opravné nebo náhradní (4. ročník)
prosinec   Maturita nanečisto - AJ, ČJ, třetí maturitní předmět – povinná účast pro 4. ročník
prosinec   Adventní zájezd (1. - 3. ročník, pro přihlášené)
21. 12.  Pá  Vyučování dle rozvrhu, poslední vyučovací den v roce 2018. (první vyučovací den v roce 2019 je 7. 1.)
25. 1. Uzavření klasifikace 1. pololetí
31. 1. Čt Předání pololetního vysvědčení (vyučování dle rozvrhu, třídní - individuální vstupy)
31. 1. Čt Maturitní ples VIII. (Žofín)
4. - 8. 2. Po-Pá Dotazník: hodnocení učitelů ze strany žáků
11. - 19. 2. Po-Út Školní zájezd do USA - LA & SFO (pro přihlášené)
25. 2. - 1. 3. Po-Pá Spirit Week - Themed days to dress up!
11. – 15. 3. Po - Pá Lyžařský a snowboardový kurz, Rakousko Huttau/Ski Amadé (pro zájemce 2. a 3. ročníku)
březen   3. ročník: Kariérové poradenství - testování
březen   Přihlašování na Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE)
1. - 5. 4. Po - Pá Week of the "Super Student" (Spring)
Duben   2. a 3. ročník: průzkum zájmu povinně volitelných seminářů
10. 4. St Maturita - písemná práze z ČJ (státní)
11. 4. Čt Maturita - písemná práze z AJ, NJ, Fj, RJ, Šj (státní)
2. – 6. 5.   Maturita – didaktické testy a písemné práce státní maturity
2. 5. Čt 1. ročník FR1B, FR1C: STŘEVLÍK - výlet do střediska ekologické výchovy libereckého kraje
7. 5. Út 1. ročník FR1A: STŘEVLÍK - výlet do střediska ekologické výchovy libereckého kraje
16. – 22. 5.   Maturita – písemná část profilová (školní)
13. - 17. 5.   2. a 3. ročník: zápis povinně volitelných seminářů a seminářů k maturitě
21. - 23. 5. Út-Čt Sportovně-zdravotnický kurz (3. ročník, povinné)
květen So-Pá Školní zájezd do Anglie (pro zájemce 1. ročníku)
23. - 29. 5. Po - Pá 4. ročník: studijní volno k maturitě
30. 5. – 4. 6. Čt - Út  Maturita – ústní část státní i profilové maturity
30. 5. – 4. 6. Čt - Út  Upravený rozvrh v důsledku konání maturit a tematické dny pro 1. – 3. ročník
4. 6. Út  Návštěva rybářské školy ve Vodňanech, exkurze (2. ročník)
7. 6. v 15h Slavnostní předání maturitních vysvědčení a imatrikulace žáků 1. ročníku
12. 6. 
St  Informační schůzka pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků
červen   Třídní fotky 
21. 6.

Uzavření klasifikace 2. pololetí

24. – 27. 6. Po - Čt Letní tematické dny
28. 6. Slavnostní ukončení školního roku: plavba lodí - The AMAZON Cruise

Změna vyhrazena. Akce školy se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce. Podrobné informace o jednotlivých akcích a měsíčních plánech školy naleznete na http://ais.gymnazium-amazon.cz/

Aktivity realizované v průběhu studia formující osobnost studenta zahrnují:

 • přednášky preventivní péče
 • semináře
 • besedy
 • vzdělávací pořady
 • prohlídky
 • workshopy
 • vycházky
 • projektové dny a další

Tematické zaměření aktivit:

 • Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
 • Sex, AIDS a vztahy
 • Přátelství a láska
 • Jak si nenechat ublížit
 • Prostituce a promiskuita
 • Šikana
 • Řešení šikany v problematickém kolektivu
 • Kouření
 • Lehké drogy a závislosti
 • How to Study Effectively – Jak efektivně studovat
 • Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt: „Sekty a náboženská hnutí“
 • Profesionální orientace/kariérové poradenství
 • Osobnostní, vztahové, rodinné problémy
 • Rozvoj inteligence
 • „Jak zvládat stres, pozitivní myšlení“
 • „Self Image“
 • Procházka historickou Prahou a návštěva pedagogického muzea J.A.Komenského v Praze
 • Program rozvojového vzdělávání pro gymnázia a SŠ: „Potřebujeme jeden druhého“

Změna vyhrazena.
V Praze dne 16. srpna 2018

Zpět na stránku Život ve škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím