Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Harmonogram školy

První pololetí: 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Druhé pololetí: 1. 2. – 29. 6. 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Prázdniny:

Podzimní (Fall break) 26. + 27. 10. 2017 Čt + Pá
Vánoční (Christmas break) 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 Pá - Út
Pololetní (Half-year break) 2. 2. 2017
Jarní(Spring break) 5. - 11. 2. 2018 Po - Pá
Velikonoční (Easter break) 29. + 30. 3. 2018 Čt + Pá
Hlavní 2. 7. - 31. 8. 2018 Po - Pá

Období školního vyučování ve školním roce 2018/19 začne v pondělí 3. září 2018.

Státní svátky a dny pracovního klidu:

Den české státnosti = St. Wenceslas Day 28. 9. 2017 Čt

Den vzniku samostatného československého státu

= Independent Czechoslovak State Day

28. 10. 2017 So

Den boje za svobodu a demokracii

= Struggle for Freedom and Democracy Day

17. 11. 2017
Štědrý den = Christmas Eve 24. 12. 2017 Ne
1. svátek vánoční = Christmas Day 25. 12. 2017 Po
2. svátek vánoční = Boxing Day 26. 12. 2017 Út
Nový rok = New Year´s Day 1. 1. 2018 Po
Velký pátek = Good Friday 30. 3. 2018
Velikonoční pondělí = Easter Monday 2. 4. 2018 Po
Svátek práce = Labor Day 1. 5. 2018 Út
Den osvobození = Victory in Europe Day 8. 5. 2018 Út

Ředitelské volno:

Den 1 - studijní volno: příprava ASP projektu 29. 9. 2017 Pátek
Den 2 7. 5. 2018 Pondělí
dle aktuální potřeby    

Pedagogické rady

 • rok 2017
DatumDenČasPopis a podklady
31. 8. 2017 Čtvrtek 10 - 12h Zahajovací porada třídních učitelů a vedení školy
4. 9. 2017 Pondělí 11 - 12h Provozní porada třídních učitelů a vedení školy
12. 9. 2017 Úterý 16.30 - 19h Provozní porada všech učitelů
26. 10. 2017 Čtvrtek 9 - 12h Pedagogická rada 1Q (klasifikace 1Q do 24.10.)
 • rok 2018
DatumDenČasPopis a podklady
23. 1. 2018 Úterý 16.30 - 19h Pedagogická rada 2Q (klasifikace 2Q v Škola OnLine do 22.1.; evidence absence)
29. 3. 2018 Čtvrtek 9.00 - 12h Pedagogická rada 3Q (klasifikace 3Q v XCL do 27.3.; evidence absence)
26. 4. 2018 Čtvrtek 16.30 - 18.00h Pedagogická rada 4Q - 4. ročník (klasifikace 4Q v Škola OnLine do 25.4.; evidence absence)
26. 6. 2018 Úterý 16.30 - 19h Pedagogická rada 4Q (klasifikace 4Q v Škola OnLine do 25.6.; evidence absence)

Mimořádnou pedagogickou radu svolává ředitel školy v případě potřeby.

Schůzky s rodiči

 • rok 2017
DatumDenČasRočník
31. 10. 2017 Úterý 17 - 19h 1. ročník
7. 11. 2017 Úterý 17 - 19h 2. ročník
14. 11. 2017 Úterý 17 - 19h 3. ročník
21. 11. 2017 Úterý 17 - 19h 4. ročník
 • rok 2018
DatumDenČasRočník
27. 3. 2018 Úterý 17 - 19h 4. ročník
3. 4. 2018 Úterý 17 - 19h 1. ročník
10. 4. 2018 Úterý 17 - 19h 2. ročník
17. 4. 2018 Úterý 17 - 19h 3. ročník

Individuální schůzky jsou možné kdykoliv v průběhu roku po předchozí domluvě s vyučujícím.
Společenské schůzky s třídním učitelem a vedením školy jsou uskutečňovány v průběhu školního roku po předchozí domluvě.

Uzávěrka klasifikace

První pololetí: 4. 9. 2017 - 19. 1. 2018 (zápis Škola OnLine do 22. 1. do 15h)
Druhé pololetí: 22. 6. 2018 (zápis Škola OnLine do 25. 6. do 15h)
Druhé pololetí – 4. ročník: 25. 4. 2018 (zápis Škola OnLine dne 25. 4.)

Doplňkové zkoušky (DZ) v případě vysoké absence – časové období

První pololetí: 4. 9. 2017 – 12. 1. 2018
Druhé pololetí: 15. 1. – 22. 6. 2018
Druhé pololetí – 4. ročník: 15. 1. – 27. 4. 2018
Upozornění: Ředitel školy neuvolňuje žáky z vyučování v době konce klasifikačního období, tj. leden a červen. Žádosti o uvolnění budou v uvedených měsících vyřizovány kladně pouze v případech hodných zvláštního zřetele.
Termín konání DZ: mimo dobu vyučování, na konci druhého pololetí v období 22. 6. – 4. 7. a od 20. 8. 2018.

Zasedání předmětových komisí

DatumDenČasObsah
3. 10. 2017 Út 16.30 – 19h Program, zasedání, výstup
9. 1. 2018 Út 16.30 – 19h Program, zasedání, výstup
6. 3. 2018 Út 16.30 – 19h Program, zasedání, výstup
15. 5. 2018 Út 16.30 – 19h Program, zasedání, výstup

Mimořádné zasedání svolává předseda předmětové komise.

Konzultace výchovného poradce

 • Pondělí - pátek po předchozí domluvě termínu.

Porady třídních učitelů

DatumDenČas
31. 8. 2017 Čt 10.00 – 12.00h
4. 9. 2017 Po 11.00 – 12.00h
3. 10. 2017 Út 7.30 – 8.15h
5. 12. 2017 Út 7.30 – 8.15h
9. 1. 2018 Út 7.30 – 8.15h
6. 3. 2018 Út 7.30 – 8.15h
10. 5. 2018 Čt 7.30 – 8.15h
12. 6. 2018 Út 7.30 – 8.15h

Porady anglického oddělení

DatumDenČas
každý pátek/every Friday 13.00 – 14.00h
operativní porady: středa St 13.30 – 15.00h

Maturitní zkouška 2018

Didaktické testy a písemné práce společně (státní) části: 2. – 9. 5. 2018

Písemná práce z ČJ (státní): 11. 4. 2018

Písemná část profilová (školní): 14. – 17. 5. 2018
Přípravný týden: 21. – 29. 5. 2018
Ústní část (školní i státní): 30. 5. – 5. 6. 2018

Slavnostní předání maturitních vysvědčení: 8. 6. 2018

 

Schola Pragensis 2017

Prezentace školy na 21. ročníku přehlídky a nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol, který se uskuteční ve dnech 23. – 25. 11. 2017 v Kongresovém centru Praha.

Club Fair

 • leden
 • červen

Společenské akce

 • 7. maturitní ples AMAZONu (1. 3. 2018)
 • Slavnostní zakončení školního roku: plavba parníkem po Vltavě (29. 6. 2018)

Den otevřených dveří- Open House

 • říjen – únor: pondělí 16:30 – 19:00h a středa 14.30 - 17.00h: telefonická domluva nutná
 • kdykoliv mimo uvedený termín po předchozí telefonické domluvě

Přijímací řízení 2018 – jazykové a umělecké zaměření

 • uzávěrka přihlášek do 1. kola je 1. 3. 2018 pro obor Gymnázium – ŠVP „Worldwide Education“ – jazykové zaměření a Gymnázium – ŠVP „Art Across Time“ – estetické zaměření
 • Přípravné kurzy ŠVP „Worldwide Education“: čeština a všeobecný společenský přehled:
  únor – duben 2018
 • Individuální konzultace ŠVP „Art Across Time“: termín po dohodě

Akce školy & organizace školního roku 2017/18

První pololetí: 1. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Druhé pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2018

DatumDenAkce
září - červen    
4. 9. v 8.30h Po Slavnostní zahájení školního roku a organizační sdělení
Předání diplomu „Outstanding student“ (vynikající studijní výsledky 2016-17)
5. 9. Út Celodenní třídní výlet pro 1. – 4. ročník
1. ročník: Dvůr Seletice, zámek Loučeň (bus)
2. ročník: Karlštejn, Srbsko (vlak)
3. ročník: exkurze letiště Václava Havla (MHD), Benešov a okolí, Konopiště (vlak)
4. ročník: Plzeň (vlak)
1. - 30. 9.   Přijímací řízení do XXII. ročníku Pražského studentského summitu (1. - 4. ročník)
14. 9. (odpoledne) Čt Maturity v podzimním termínu (společná i profilová část) od 14 h,
18. 9. – předání maturitního vysvědčení
25. – 27. 9. Po-St 1. ročník: Adaptační kurz „A kind of Magic" 
26. 9. Út Evropský den jazyků - International Day of Languages – „AMAZON Scavenger Hunt“
http://edl.ecml.at/
12. 10. Čt Celoškolní akce - sportovní den: The AMAZON Decathlon - Athletic Tournament VI.
září/říjen   1. ročník: Přednáška preventivní péče: Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
9 - 13. 10. Po - Pá The AMAZON English Olympics – celoškolní soutěž
16. – 20. 10. Po - Pá Week of the ,,Super student"
24. 10. Po Den Organizace spojených národů (UNICEF)
26. - 30. 10. Čt - Po Designblok 2017 – Prague Design and Fashion Week
1. 11. Út Předání ocenění „Super Student of the Week"
6. – 12. 11. Po - Ne 17. ročník: Týden vědy a techniky AVČR - Science and Technology Week 2017
23. - 25. 11. Čt + Pá Schola Pragensis 2017: veletrh středních škol - prezentace AMAZONu
23. 11. Čt Americký národní svátek: Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) - celoškolní slavnostní oběd a tematický den
27. - 28. 11.  Po+Út  Dějepisná exkurze Krakow & Osvětim (4. ročník, povinné)
1. 12. Čt Maturitní zkouška - odevzdání přihlášky k MZ, opravné nebo náhradní (4. ročník)
6. 12. St Maturita nanečisto - AJ (8:30 - 10:05h) – povinná účast pro 4. ročník
10. - 11. 12. Ne-Po  Adventní zájezd do Vídně (1. - 3. ročník, pro přihlášené)
21. 12. dopoledne Čt  ASP: AMAZON Science Project II
21. 12. odpoledne Čt Maturita nanečisto (ČJ, AJ, povinný předmět) – povinná účast pro 4. ročník
22. 12.

Třídní vánoce, poslední vyučovací den v roce 2017

19. 1. Uzavření klasifikace 1. pololetí (do 16h)
22. – 26. 1. Po - Pá Dotazník hodnocení učitelů ze strany žáků
31. 1. Út Předání pololetního vysvědčení, AMAZON Awards: žáci & učitelé (vyučování dle rozvrhu)
1. - 10. 2. Čt-So Školní zájezd do USA - Washington DC & Orlando, FL (pro přihlášené)
19. - 23. 2. Po-Pá Spirit Week - Themed days to dress up!
1. 3. Čt Maturitní ples VII (Žofín)
5. – 9. 3. Po - Pá Lyžařský a snowboardový kurz, Rakousko Ski Amadé (pro zájemce 2. a 3. ročníku)
březen   3. ročník: Kariérové poradenství - testování
19. - 23. 3. Po - Pá Week of the "Super Student" (spring)
březen St - Pá Přihlašování na Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE)
Duben   2. a 3. ročník: průzkum zájmu povinně volitelných seminářů
11. 4.   Maturita - písemná práze z ČJ (státní)
2. – 9. 5.   Maturita – didaktické testy a písemné práce státní maturity
2. - 4. 5. St-Pá Sportovně-zdravotnický kurz (3. ročník, povinné)
2. 5. St 1. ročník FR1B, FR1C: STŘEVLÍK - výlet do střediska ekologické výchovy libereckého kraje
10. 5. Čt 1. ročník FR1A: STŘEVLÍK - výlet do střediska ekologické výchovy libereckého kraje
14. – 18. 5.   Maturita – písemná část profilová (školní)
19. - 26. 5. So-Pá Školní zájezd do Anglie (pro zájemce 1. ročníku)
21. - 29. 5. Po - Pá 4. ročník: studijní volno k maturitě
21. - 25. 5. Po - Pá 2. a 3. ročník: zápis povinně volitelných seminářů a seminářů k maturitě
5. 6. Út  Návštěva rybářské školy ve Vodňanech, exkurze (2. ročník)
červen
  Informační schůzka pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků
30. 5. – 5. 6. Čt - Út Maturita – ústní část státní i profilové maturity
31. 5. – 5. 6. Čt - Út Upravený rozvrh v důsledku konání maturit a tematické dny pro 1. – 3. ročník
8. 6. v 15h Slavnostní předání maturitních vysvědčení a imatrikulace žáků 1. ročníku
15. 6. Pá  Třídní fotky 
22. 6.

Uzavření klasifikace 2. pololetí

Burza učebnic od 14:00 hodin

25. – 28. 6. Po - Čt Letní tematické dny
29. 6. Slavnostní ukončení školního roku: plavba lodí - The AMAZON Cruise

Změna vyhrazena. Akce školy se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce. Podrobné informace o jednotlivých akcích a měsíčních plánech školy naleznete na http://ais.gymnazium-amazon.cz/

Aktivity realizované v průběhu studia formující osobnost studenta zahrnují:

 • přednášky preventivní péče
 • semináře
 • besedy
 • vzdělávací pořady
 • prohlídky
 • workshopy
 • vycházky
 • projektové dny a další

Tematické zaměření aktivit:

 • Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
 • Sex, AIDS a vztahy
 • Přátelství a láska
 • Jak si nenechat ublížit
 • Prostituce a promiskuita
 • Šikana
 • Řešení šikany v problematickém kolektivu
 • Kouření
 • Lehké drogy a závislosti
 • How to Study Effectively – Jak efektivně studovat
 • Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt: „Sekty a náboženská hnutí“
 • Profesionální orientace/kariérové poradenství
 • Osobnostní, vztahové, rodinné problémy
 • Rozvoj inteligence
 • „Jak zvládat stres, pozitivní myšlení“
 • „Self Image“
 • Procházka historickou Prahou a návštěva pedagogického muzea J.A.Komenského v Praze
 • Program rozvojového vzdělávání pro gymnázia a SŠ: „Potřebujeme jeden druhého“

Změna vyhrazena.
V Praze dne 21. srpna 2017

Zpět na stránku Život ve škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím