Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Harmonogram školy

První pololetí: 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
Druhé pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2022
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Týž den bude žákům předáno vysvědčení s hodnocením za první pololetí.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Prázdniny:

Podzimní (Fall break) 27. + 29. 10. 2021 St + Pá
Vánoční (Christmas break) 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Čt - Ne
Pololetní (Half-year break) 4. 2. 2022
Jarní (Spring break) 7. - 13. 3. 2022 Po - Pá
Velikonoční (Easter break) 14. 4. 2022 Čt
Hlavní 1. 7. - 31. 8. 2022 Pá - Út

Období školního vyučování ve školním roce 2022/23 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Státní svátky a dny pracovního klidu:

Den české státnosti = St. Wenceslas Day 28. 9. 2021 Út

Den vzniku samostatného československého státu

= Independent Czechoslovak State Day

28. 10. 2021 Čt

Den boje za svobodu a demokracii

= Struggle for Freedom and Democracy Day

17. 11. 2021 St
Štědrý den = Christmas Eve 24. 12. 2021
1. svátek vánoční = Christmas Day 25. 12. 2021 So
2. svátek vánoční = Boxing Day 26. 12. 2021 Ne

Nový rok = New Year´s Day

Den obnovy samostatného českého státu

1. 1. 2022 So
Velký pátek = Good Friday 15. 4. 2022
Velikonoční pondělí = Easter Monday 18. 4. 2022 Po
Svátek práce = Labor Day 1. 5. 2022 Ne
Den osvobození = Victory in Europe Day 8. 5. 2022 Ne

Významná výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny

 • národní oslavy Komenského - program oslav a informace na webu: Comenius350.cz
 • Ředitelské volno:

Den 1  3. 6. 2022 studijní volno 1. - 3. ročník
Den 2  6. 6. 2022 studijní volno vyjma 3. ročník 
Den 3    
dle aktuální potřeby    

Pedagogické rady

 • rok 2021
DatumDenČasPopis a podklady
19. - 30. 8. 2021    individuální Zasedání předmětových komisí
27. 8. 2021 pátek 9:30 - 11:30h Provozní porada třídních učitelů a vedení školy
3. 9. 2021 pátek 13:00 - 14:00h Provozní porada třídních učitelů a vedení školy
27. 10. 2021 středa 9:00 - 12:00h Pedagogická rada 1Q (klasifikace 1Q do 26. 10.)
 • rok 2022
DatumDenČasPopis a podklady
25. 1. 2022 Úterý 16.30 - 19.00h Pedagogická rada 2Q (klasifikace 2Q v Škola OnLine do 24. 1. a evidence absence)
14. 4. 2022 Čtvrtek 10.00 - 11.30h

Pedagogická rada 3 & 4Q - 4. ročník (klasifikace 4Q v Škola OnLine do 27.4. a evidence absence)

14. 4. 2022 Čtvrtek 12.30 - 15.00h Pedagogická rada 3Q (klasifikace 3Q v Škola OnLine do 11. 4. a evidence absence)
28. 6. 2022 Úterý 16.00 - 18.00h Pedagogická rada 4Q (klasifikace 4Q v Škola OnLine do 27.6. a evidence absence)

Mimořádnou pedagogickou radu svolává ředitel školy v případě potřeby.

Schůzky s rodiči - osobní konzultace

 • rok 2021
DatumDenČasRočník
2. 11. 2021 Úterý 16:30 - 18:30h 4. ročník
9. 11. 2021 Úterý 16:30 - 18:30h 3. ročník
16. 11. 2021 Úterý 16:30 - 18:30h 2. ročník
23. 11. 2021 Úterý 16:30 - 18:30h 1. ročník
 • rok 2022
DatumDenČasRočník
5. 4. 2022 Úterý 16:30 - 18:30h 4. ročník
12. 4. 2022 Úterý 16:30 - 18:30h 3. ročník
19. 4. 2022 Úterý 16:30 - 18:30h 2. ročník
26. 4. 2022 Úterý 16:30 - 18:30h 1. ročník

Překlad do češtiny u cizojazyčných učitelů zajistíme na vyžádání.

Individuální schůzky jsou možné kdykoliv v průběhu roku po předchozí domluvě s vyučujícím.
Společenské schůzky s třídním učitelem a vedením školy jsou uskutečňovány v průběhu školního roku po předchozí domluvě.

Uzávěrka klasifikace

První pololetí: 1. 9. 2021 - 21. 1. 2022 (zápis Škola OnLine do 24. 1. do 13h)
Druhé pololetí: 27. 6. 2022 (zápis Škola OnLine do 27. 6. do 16h)
Druhé pololetí – 4. ročník: 27. 4. 2022 (zápis Škola OnLine dne 27. 4. do 12h)

Doplňkové zkoušky (DZ) v případě vysoké absence – časové období

První pololetí: 1. 9. – 22. 12. 2021 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 25 %, v období 3. - 20. 1. 2022, koná DZ v náhradním termínu)
Druhé pololetí: 3. 1. – 31. 5. 2022 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 25 %, v období 1. - 27. 6. 2022, koná DZ v náhradním termínu)
Druhé pololetí – 4. ročník: 3. 1. – 27. 4. 2022 (DZ v květnu)
Upozornění: Ředitel školy NEUVOLŇUJE žáky z vyučování v době uzávěrek klasifikačního období, tj. leden a červen. Žádosti o uvolnění budou v uvedených měsících vyřizovány kladně pouze v případech hodných zvláštního zřetele.
Termín konání DZ: mimo dobu vyučování, na konci druhého pololetí v období 1. – 24. 6. 2022, popř. srpen.

Zasedání vedoucích předmětových komisí

DatumDenČasObsah
listopad Út 16:30 – 18:00h Program, zasedání, výstup
únor Út 16:30 – 18:00h Program, zasedání, výstup
květen Út 16:30 – 18:00h Program, zasedání, výstup

Mimořádné zasedání svolává předseda předmětové komise.

Konzultace výchovného poradce

 • Pondělí - pátek po předchozí domluvě termínu.

Porady třídních učitelů

DatumDenČas
27. 8. 2021 9.30 – 11.30h
3. 9. 2021 13.00 – 14.00h
měsíční 10/21-06/22    

Porady anglického oddělení

DennáplňČas
úterý provozní 9.30 – 10.15h
pátek operativní  

Maturitní zkouška 2022

 • Didaktické testy a písemné práce společně (státní) části: 2. – 5. 5. 2022
 • Písemná práce z předmětu: Český jazyk a literatura (státní): květen 2022
 • Písemná práce z předmětu: Anglický jazyk (státní): květen 2022
 • Písemná část profilová (školní): 16. – 20. 5. 2022
 • Přípravný týden: 23. – 31. 5. 2022
 • Ústní část (školní i státní): 1. – 7. 6. 2022
 • Slavnostní předání maturitních vysvědčení: 10. 6. 2022

Schola Pragensis 2021 - pouze online

Prezentace školy na 26. ročníku přehlídky a nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol, který se uskuteční ve dnech 25. – 27. 11. 2021 v Kongresovém centru Praha. Zrušeno.

Společenské akce

 • AMAZON Culture Project (ACP) jaro 2022
 • 11. maturitní ples ACGA (7. 2. 2022)
  • Slavnostní předání maturitních vysvědčení: místo bude upřesněno (10. 6. 2022)
 • Slavnostní zakončení školního roku: 30. 6. 2022

Den otevřených dveří- Open House

 • říjen – únor: středa 14.00 - 17.15h: telefonická domluva nutná

Přijímací řízení 2022 – jazykové zaměření

 • uzávěrka přihlášek do 1. kola je 1. 3. 2022 pro obor Gymnázium – ŠVP „Worldwide Education“ – jazykové zaměření 
 • Přípravné kurzy ŠVP „Worldwide Education“: čeština, matematika, anglický jazyk únor – duben 2022

Akce školy & organizace školního roku 2021/22

První pololetí: 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
Druhé pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2022

DatumDenAkce
září - červen    
1. 9. St

8:30h Zahájení školního roku a organizační sdělení pro 1. ročník (e-mailová pozvánka)

9:15h Zahájení školního roku a organizační sdělení pro 2. a 3. ročník (e-mailová pozvánka)

10:00h Zahájení školního roku a organizační sdělení pro 4. ročník (e-mailová pozvánka)

2. 9. Čt Výuka dle platného rozvrhu
září    Třídní výlety (kulturně poznávací a socializační)
1. - 30. 9.   Přijímací řízení do XXIII. ročníku Pražského studentského summitu (1. - 4. ročník)
7. a 10. 9.  Út, Pá Opravné maturity v podzimním termínu (společná i profilová část)
9. - 10. 9. Čt, Pá Laboratorní cvičení z chemie - 3. ročník
13. – 17. 9. Po-Pá 1. ročník: Adaptační kurz ACGA „Za pokladem AMAZONIE" 
13. – 15. 9. Po-St Laboratorní cvičení z chemie - 2. ročník
26. 9. So Evropský den jazyků - International Day of Languages – „AMAZON Scavenger Hunt“
září/říjen   1. ročník: Přednáška preventivní péče: Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
4. - 8. 10. Po - Pá The AMAZON English Olympics – celoškolní soutěž
11. – 15. 10. Po - Pá Week of the ,,Super student"
24. 10. Po Den Organizace spojených národů (UNICEF)
26. 10. Út Předání ocenění „Super Student of the Week"
3. 11. St Škola Paměti - 1. ročník, třídy FR1A + FR1D, celodenní
4. 11. Čt Škola Paměti - 1. ročník, FR1B + FR1C, celodenní
1. – 7. 11. Po - Ne 21. ročník: Týden vědy a techniky AVČR - Science and Technology Week
11. 11. Čt Florbalový turnaj - vybraní žáci
říjen/listopad   Dotazník: hodnocení práce třídních učitelů a zástupců ze strany žáků
23. - 26. 11. Út - Pá Gaudeamus Brno: veletrh celoživotního vzdělávání - 3. a 4. ročník (dobrovolná účast v rámci volného času)
25. - 27. 11. Čt + Pá Schola Pragensis 2021: veletrh středních škol - prezentace ACGA
25. 11. Čt Americký národní svátek: Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) - celoškolní slavnostní oběd a tematický den
30. 11. Út Maturitní zkouška - odevzdání přihlášky k MZ, opravné nebo náhradní (4. ročník)
prosinec   Maturita nanečisto - AJ, ČJ, třetí maturitní předmět – povinná účast pro 4. ročník
22. 12. St Poslední vyučovací den v roce 2021 (první vyučovací den v roce 2022 je 3. 1. 2022)
20. - 23. 12.   Lyžařský a snowboardový kurz, Rakousko Huttau/Ski Amadé (pro zájemce 3. ročník)
leden St Gaudeamus: veletrh celoživotního vzdělávání - 3. ročník (ODPOLEDNE studijní volno)
21. 1. Uzávěrka klasifikace 1. pololetí
25. - 27. 1. Út - Čt Gaudeamus Praha: veletrh celoživotního vzdělávání - 3. a 4. ročník (dobrovolná účast v rámci volného času)
31. 1. Po Předání pololetního vysvědčení (vyučování dle rozvrhu, třídní - individuální vstupy)
31. 1. - 4. 2. Po-Pá Lyžařský a snowboardový kurz, Rakousko Huttau/Ski Amadé (pro zájemce 2. ročník)
8. 2. Út Maturitní ples (11. ročník)
14. - 18. 2. Po-Pá Spirit Week - Themed days to dress up!
21. - 28. 2. Po-Pá Dotazník: hodnocení učitelů ze strany žáků
únor   Maturitní ples XI.
březen   3. ročník: Kariérové poradenství - testování
březen   Přihlašování na Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE)
21. - 25. 3. Po - Pá Week of the "Super Student" (Spring)
Duben   2. a 3. ročník: průzkum zájmu povinně volitelných seminářů
X. 4.   Maturita - písemná práze z ČJ (státní)
X. 4.   Maturita - písemná práze z AJ, NJ, Fj, RJ, Šj (státní)
2. – 6. 5.   Maturita – didaktické testy a písemné práce státní maturity
květen   Školní zájezd do Anglie (dle aktuální Covid situace)
10. - 13. 5.    2. a 3. ročník: zápis povinně volitelných seminářů a seminářů k maturitě
16. – 20. 5.   Maturita – písemná část profilová (školní)
16. - 18. 5.  3 dny Sportovně-zdravotnický kurz (3. ročník, povinné)
24. - 25. 5. 2 dny Školní výlet 2. ročník
23. - 31. 5. Po - Pá 4. ročník: studijní volno k maturitě
1. – 7. 6. Po - Pá  Maturita – ústní část státní i profilové maturity
1. – 7. 6. Po - Pá  Upravený rozvrh v důsledku konání maturit a tematické dny pro 1. – 3. ročník
6. – 8. 6. 3 dny Sportovně-zdravotnický kurz (3. ročník, povinné)
10. 6. v 13:30h Slavnostní předání maturitních vysvědčení
15. 6. 
St  Informační schůzka pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků
červen   Třídní fotky 
27. 6.  Po

Prezentace studentských výstupů 2. a 3. ročník

Imatrikulace žáků 1. ročníku

Uzávěrka klasifikace 2. pololetí

28. - 29. 6. Út + St Letní školní dny, třídní výlet
30. 6. Čt Slavnostní ukončení školního roku včetně imatrikulace žáků 1. ročníku

Změna vyhrazena. Akce školy se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce. Podrobné informace o jednotlivých akcích a měsíčních plánech školy naleznete na intranetu Gymnázia Amazon.

Aktivity realizované v průběhu studia formující osobnost studenta zahrnují:

 • přednášky preventivní péče
 • semináře
 • besedy
 • vzdělávací pořady
 • prohlídky
 • workshopy
 • vycházky
 • projektové dny a další

Tematické zaměření aktivit:

 • Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
 • Sex, AIDS a vztahy
 • Přátelství a láska
 • Jak si nenechat ublížit
 • Prostituce a promiskuita
 • Šikana
 • Řešení šikany v problematickém kolektivu
 • Kouření
 • Lehké drogy a závislosti
 • How to Study Effectively – Jak efektivně studovat
 • Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt: „Sekty a náboženská hnutí“
 • Profesionální orientace/kariérové poradenství
 • Osobnostní, vztahové, rodinné problémy
 • Rozvoj inteligence
 • „Jak zvládat stres, pozitivní myšlení“
 • „Self Image“
 • Procházka historickou Prahou a návštěva pedagogického muzea J.A.Komenského v Praze
 • Program rozvojového vzdělávání pro gymnázia a SŠ: „Potřebujeme jeden druhého“

Změna vyhrazena.
V Praze dne 17. srpna 2021

Zpět na stránku Život ve škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše