Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Kdo jsme

Anglicko-české gymnázium AMAZON je prestižní soukromé čtyřleté humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí.

Od 3. ročníku vyučujeme vybrané předměty (mezinárodní vztahy, psychologie, právo, umění, média, marketing, ekonomie aj.) v angličtině.  Podporujeme studium žáků - cizinců v rámci systému inkluzívního vzdělávání. Prostředí školy trvale utváříme tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a moderní. Motto: "We make learning fun. Join us on an English adventure!"

Studijní zaměření:

 • Jazykové - ŠVP "Worldwide Education" (se zaměřením na angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a výuku předmětů v AJ)
 • Jazykové - ŠVP "Worldwide Education" (se zaměřením na angličtinu & japonštinu a výuku předmětů v AJ)

Prg castle

Studium využívá celého potenciálu studenta, klade důraz na jeho individualitu a zároveň rozvíjí schopnost spolupráce. Osobnost studenta se bude formovat pod vlivem aktivit, které mu pomohou zvládat učivo s lehkostí. Student se naučí uplatňovat teorii v praxi. Anglicko-české gymnázium AMAZON aktivně podpoří nadšení každého studenta. 

Student získá schopnost:

 • komunikovat a naslouchat druhým
 • respektovat ostatní
 • tolerovat odlišnosti
 • učit se spolupracovat
 • vytvořit si vlastní žebříček morálních hodnot na základě hlubšího poznání světa kolem nás, což je základem pro úspěšný život v moderní společnosti. 

Škola se též zaměřuje na etiku a estetickou výchovu a tím pomáhá každému jedinci stát se osobností s vlastním myšlením a rozhodováním.
Škola má propracovaný dlouhodobý program primární prevence sociálně patologických jevů. Hlavním cílem programu je předejít problémům a následkům, případně minimalizovat jejich dopad a systematicky vést žáky k odpovědnosti za své zdraví

Dlouhodobě spolupracujeme v oblasti dobročinných aktivit s ADRA (vzdělávání na dálku) a UNICEF (pomoc hladovějícím dětem). 

Logo ADRA

Logo UNICEF

Povinně zveřejňované údaje o škole

Název Anglicko-české gymnázium AMAZON, s.r.o.
Obor Gymnázium
Kód oboru 79-41-K/41
Školní vzdělávací program

„WORLDWIDE EDUCATION“ – celosvětové vzdělávání

„ART ACROSS TIME“ - umění a vizuální kultura

Zaměření Rozšířená výuka cizích (evropských i mimoevropských) jazyků a vybraných předmětů v AJ, NJ, ŠJ, FJ
Forma studia Denní
Doba studia 4 roky
oficiální webová adresa www.gymnazium-amazon.cz
oficiální elektronická adresa info@acga.cz
Kontaktní poštovní adresa Rytířská 406/10, 110 00  Praha
28228235
DIČ CZ28228235 (nejsme plátci DPH)
ID datové schránky g4tmigk
IZO 151038546
Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zapsalo Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o. do rejstříku škol a školských zařízení na základě rozhodnutí ze dne 24.9.2007, č.j. 22 662/2007-21. Zápis oborů podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy proveden v rozhodnutí č.j. 12 861/2009-21 ze dne 3.8.2009.

Všechna vydávaná vysvědčení mají stejnou platnost jako vysvědčení ze státní školy.
Úřední hodiny pro veřejnost pondělí 16:00 - 17:00 hodin (žádost o informace)
Zpracování osobních údajů
Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o., dále jen „ACGA“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na gymnázium je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na gymnázium obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na gymnázium obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro ACGA je Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., tel.č.: 222 200 250, e-mail: poverenec@acga.cz

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím