10 důvodů, proč studovat na Amazonu

10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Pro váš úspěch

 1. Váš úspěch díky vnitřní motivaci je pro nás nejlepší odměnou! Zaměřujeme se na váš úspěchmaturitní zkoušky a přijetí na vysoké školy v ČR i v zahraničí. Znalosti i dovednosti získané během čtyřletého studia vám zajistí prosperitu v mnoha oborech. Budete kvalitně připraveni na většinu typů dalšího studia.
  Radost z maturity
 2. Získáte komplexní akademické středoškolské vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština), která vám umožní dostat se na přední místa na trhu práce. V rámci školních a volnočasových aktivit získáte příležitosti k rozvoji klíčových kompetencí důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. Vaše osobnost se bude profilovat skrze individuální hodnotový žebříček. Získáte znalosti a informace, které zúročíte v praktickém životě, a stanou se pro vás vstupenkou na prestižní pozice.
  Sportovní den, na kterém jsme vyhráli pohár
 3. Dostane se vám společenského uznání a zajištění životních potřeb skrze rozvinuté klíčové kompetence Získáte příležitost pro váš osobní růst. Klademe důraz na váš úspěch. Průběžně hodnotíme studijní pokroky s cílem efektivního učení a využitelnosti teorie v praxi. Vybavíme vás kompetencemi, které vám pomohou splnit požadavky trhu a nároky na pracovní místa. Odpovědnost, flexibilita a efektivita je jedinečné spojení a vstupenka do světa úspěchu.
  Pamětní list

Pro vaše znalosti (Know-how)

 1. Dle personální strategie přijímáme na pozici učitele kvalifikované učitele s vysokou mírou odpovědnosti a pracovním nasazením. Klademe důraz na vytváření partnerského prostředí pro studenty s cílem podpořit a rozvíjet jejich talent. Naši učitelé jsou talentovaní, empatičtí profesionálové ve svém oboru s náležitou praxí v průměrném věku 34 let.
  Rozvíjíme talent studentů
 2. Od založení se zaměřujeme na výuku běžných i exotických cizích jazyků. Studenti dosahují vysokého stupně znalostí prostřednictvím výuky s kvalifikovanými rodilými mluvčími. Nabízíme vybrané předměty v anglickém jazyce. Zaměření studijního programu „Worldwide Education“ se těší vysoké poptávce o studium uchazečů základních škol. Škola je zařazena v rejstříku škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na trhu jsme od roku 2008.
  Vyučujeme běžné, ale i exotické cizí jazyky
 3. Systematicky zvyšujeme kvalitu poskytovaného vzdělávání prostřednictvím hodnotících nástrojů a začleňováním nových funkčních a celosvětově osvědčených vzdělávacích trendů. Mezinárodní prostředí působí na žáky motivačně a rozšiřuje možnosti budoucího profesního uplatnění.
  Zvyšujeme kvalitu vzdělání

Pro spolupráci

 1. Snažíme se pochopit potřeby každého studenta individuálně. Podpora rodičů dětí při studiu je vítána a považujeme ji za důležitou součást úspěchu. Pravidelně informujeme o výsledcích prostřednictvím studijního indexu, při individuálních konzultacích, na třídních schůzkách. Využíváme intranetové prostředí MOODLE pro informace o životě školy a jejich aktivitách. Na měsíčních poradách vedení školy s třídními učiteli a za podpory studijního kouče, výchovného poradce a preventisty hodnotíme uplynulé období s cílem zlepšit studijní výsledky našich žáků.
  Chápeme potřeby každého studenta
 2. Nové výzvy jsou pro nás podnětem pro růst a rozvoj programu. Program flexibilně přizpůsobujeme momentálním potřebám. Učitelskou profesi vnímáme jako povolání. Pečlivě plánujeme školní rok a do výuky začleňujeme aktivity související se vzdělávacím programem a aktuálními potřebami jednotlivců. Vytyčené cíle plníme ke všeobecné spokojenosti.
  Nové výzvy jsou pro nás podnětem k růstu

Pro kvalitu školy

 1. Jsme soukromá škola zaměřená svým školným na možnosti široké veřejnosti ve výši úměrné nabízenému programu, 44 900 Kč/rok (cizí jazyky; umění & jazyky). Pro zájemce, kteří si nemohou dovolit jednorázovou úhradu, je připravena možnost úhrady na dvě (květen, leden) nebo tři splátky (květen, říjen, leden). Škola garantuje stejnou výši školného, mimo inflační navýšení a úpravu do maximální výše 7 % aktuálního školného (v závislosti na ekonomických podmínkách a legislativních změnách), po celou dobu studia. Investujeme energii i čas do rozvoje programu, zkvalitňovaní prostředí školy a dbáme na správné postoje pracovníků školy. Uplatňujeme zásady společenské odpovědnosti firem, tzn., integrujeme principy trvale udržitelného rozvoje do dlouhodobé strategie organizace i do každodenních operací.
  Maturitní ples gymnázim Amazon
 2. Etika, otevřená komunikace, pracovní a studijní prostředí a lokalita je pro nás důležitá komodita. Výuka probíhá v prestižní lokalitě centra Prahy v blízkosti stanice metra Můstek na adrese Rytířská 10, Praha 1. Prostory školy mají vysokou estetickou úroveň. Třídy jsou vybaveny interaktivní technikou, která je při vhodném používání osvěžením výuky a slouží jako účinný vizuální prostředek. Charitativní činnost je pro nás důležitým prvkem v životě školy a slouží k výchově studentů k citlivosti a potřebám druhých. Vítáme ochotu přispět dobrovolnickou prací, nápady a osobním nasazením. Dlouhodobě podporujeme studium bangladéšských dětí, zdravotní podpůrné programy UNICEF a ve školním roce 2014/15 jsme ve spolupráci s Velvyslanectví ČR v Etiopii uskutečnili sbírku papírnických pomůcek a oděvů pro děti MŠ a ZŠ a objemem deseti stěhovacích krabic. Dary byly přepraveny na určené místo Wuhidet v Etiopii.
  Studenti Gymnázia Amazon

Pro zájemce o studium a jejich rodiče pořádáme individuální dny otevřených dveří. Termín osobní návštěvy je nutné domluvit v předstihu cca 14 dní z důvodu obsazenosti.
Osobní konzultace se konají:

 • Pondělí 16.30-17.00h
 • Pondělí 17.15-17.45h
 • Pondělí 18.00-18.30h
 • Středa 14.30-15.00h
 • Středa 15.15-15.45h
 • Středa 16.00-16.30h

Kontaktujte nás telefonicky: 731 007 800
Kontaktujte nás e-mailem: info@acga.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím