Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Matematika k maturitě

Vítejte na stránkách matematiky na ACGA!

Naše škola je sice zaměřena vedle jiných předmětů především na výuku jazyků, ale výzva uspět u maturity je pro nás stejně důležitá jako pro ostatní školy. Chtěli bychom vás připravit tak, aby matematika nebyla překážkou ke složení maturitní zkoušky.

V roce 2020 se poprvé připojíme k oslavě Mezinárodního dne matematiky.

Výuce matematiky se věnujeme podle daných pravidel a předpisů. Během hodin matematiky píšeme cvičné maturitní standardizované testy, na jejichž výsledcích volíme další postup vedoucí k úspěchu. Vedle těchto technik jsme připravili pro ty žáky, kteří se necítí jistě pouze z hodin matematiky KROUŽEK. 

Kroužekrýsování

Matematika nás baví – maturitu složím

Pro žáky, kterým nestačí výklad a procvičování v hodinách matematiky, jsme připravili matematický kroužek, kde budeme aplikovat další metody výuky tak, aby je i žák s menším nadáním na matematiku pochopil.

Lektorem je pan Marek Valášek, který mimo jiné pracuje v projektu Mathematicator a LearnTube.

Doučováníškolní tabule

Vhodným doplňkem povinné výuky může být i doučování pro jednotlivce nebo v mini skupince o počtu 2-3 osob. Obsahem doučování je opakování témat probíraných v hodině s důrazem na procvičení problematických jevů.

Doučování i kroužek jsou služby hrazené nad rámec školného.

Pro vaši informaci, při výuce používáme učebnicovou řadu Matematika pro střední školy, Didaktis, díly 1-9

Tematický plán pro jednotlivé ročníkykalkulačka

1. ročník

 • díl 1: Základní poznatky
 • díl 2: Výrazy, rovnice a nerovnice
 • díl 4: Funkce I

2. ročník

 • 2. díl - Rovnice a nerovnice
 • 3. díl - Planimetrie
 • 4. díl - Funkce I
 • 5. díl - Funkce II

3. ročník

 • 5. díl - Funkce 2
 • 6. díl - Stereometrie
 • 7. díl - Analytická geometrie
 • 8. díl - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
 • 9. díl - Posloupnosti, řady, finanční matemtika

4. ročník

 • díl 9: Posloupnosti a řady
 • opakování, příprava k maturitní zkoušce

Těšíme se na váš úspěch!Zpět na stránku Vzdělávací program
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím