Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Naši partneři

Evropský rok dobrovolnictví 2011 (ERD)

Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví (dále jen "ERD"), je tematickým rokem, vyhlášeným Radou ministrů EU ve všech členských zemích na celý rok 2011. Hlavním cílem ERD je podpora občanského sektoru, zejména dobrovolných činností napříč oblastmi, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.
Gestorem ERD v roce 2011 je právě Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a jeho národním koordinátorem pan Jan Kocourek, náměstek ministra pro sport a mládež.

Stěžejní cíle ERD jsou následující:

 1. usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a tam, kde je třeba, řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem;
 2. umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili kvalitu svých činností, tedy i dobrovolnických;
 3. oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání i zaměstnavatelů;
 4. zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.

Více informací o Evropském roku dobrovolnictví naleznete na národním webu ERD na adrese: www.dobrovolnik.cz a www.volunteer.gov.

ADRA

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení již ve 125 zemích světa. V roce 1997 jí byl od Ekonomické a sociální rady OSN udělen statut vrchního poradce.
ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. ADRA ČR usilujeme o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí a všech lidí, kteří její pomoc potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.
„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl." (E. Burke)

BangBaby

Projekt BangBaby je zaměřen na podporu a zlepšení života bangladéšských dětí.
ADRA Česká republika se s přispěním donorů tímto projektem podílí na usnadnění vstupu dětí do života. Největší důraz je v něm kladen na vzdělání.
http://www.adra.cz/adra/cz/projekty/zahranicni-projekty/rozvojove/banglades.html

365+ aneb mince denně

http://www.adra.cz/adra/cz/projekty/projekty-v-cr/mince-denne/

Prvák

Cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák je informovat děti a mladé lidi v České republice o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. ADRA tento program realizuje od roku 2006 za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. V roce 2008 převzalo nad programem záštitu Informační centrum OSN v Praze.
http://www.nadace-adra.cz

GREENPEACE
Green Peace

 

GREENPEACE – mezinárodní ekologická nezisková organizace působící již téměř 40 let ve více než 40 zemích světa. Cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování.
http://www.greenpeace.org/czech/

Ochrana pralesů

Téměř 80 procent všech světových pralesů již bylo zničeno, z toho velká část v posledních třiceti letech. Dokonce i poslední pětina, která ještě zbývá, je nyní vážně ohrožena. Průmyslová těžba dřeva devastuje i oblasti, kde dodnes žijí původní přírodní národy. Kácení je vyhání z jejich domovů, plení jejich přírodní zdroje a ohrožuje jejich kulturu i samotné přežití. Greenpeace se snaží nadnárodním těžařským firmám zabránit v devastaci a dalším drancování posledních pralesů naší planety.
Organizaci se již podařilo dosáhnout podpory kanadské provincie Britská Kolumbie v ochraně velké části původního pralesa v Kanadě. Nyní Greenpeace zaměřuje svou pozornost na Amazonii, kde jsou každým rokem vykáceny a zničeny desítky tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa.
Nezůstává ovšem jen u Amazonie. V únoru roku 2006 otevřelo Greenpeace globální záchrannou stanici uprostřed pralesů Papui - Nové Guinei, na podzim 2006 pak byla zahájena kampaň na záchranu druhého největšího pralesa světa v africké Demokratické republice Kongo.
http://www.greenpeace.org/czech/cz/pralesy/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/Ochrana-pralesu/Amazonsky-destny-prales/

Co můžete udělat pro záchranu pralesů?

Je to jednoduché – nekupujte produkty vyrobené ze dřeva z deštných pralesů...
A přesvědčte i ostatní, aby tyto produkty také přestali kupovat (pokud to nebudou výrobky s certifikátem FSC). Máme pro vás i několik dalších tipů, jak můžete jednoduše pomoci chránit ohrožené světové pralesy.

Podpořte Greenpeace

Opravdu vám záleží na záchraně deštných pralesů s tisíci druhů rostlin i zvířat a na přežití domorodých obyvatel? Pak nás prosím podpořte finančním příspěvkem. Nám na osudu světových pralesů skutečně záleží a váš příspěvek nám umožní pracovat na jejich záchraně.

Co je Rainbow Warrior Club?

RWC byl založen v roce 2002 a nyní má přibližně 450 členů. Jeho členem se stane každý, kdo pravidelně podporuje Greenpeace částkou 3 000 a více korun ročně. Staňte se členem Rainbow Warrior Clubu a budete dostávat speciální materiály a publikace, získáte 30% slevu v našem obchůdku a budete mít možnost se účastnit příjemných každoročních setkání členů klubu a osobností Greenpeace.

UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

Veškerá činnost UNICEF je vedena přesvědčením, že péče o děti a jejich zdravý vývoj (výživa, přístup k nezávadné vodě, očkování, vzdělávání, ochrana dětí před jakýmkoliv vykořisťováním) jsou základní podmínkou rozvoje lidstva. UNICEF byl založen s cílem podílet se na vymýcení překážek, které staví dětem do cesty chudoba, násilí, nemoci a diskriminace. Jsme přesvědčeni, že společně můžeme přispět k šíření lidskosti.

Programy:

Vzdělání je branou ke svobodě, demokracii a rozvoji.“ – Nelson Mandela, nositel Nobelovy ceny míru a dřívější prezident Jihoafrické republiky.

Patroni humanitární organizace ADRA:

 1. Studenti
 2. Učitelé
 3. Rodiče
 4. Společensky významné osoby

Patroni ekologické organizace GREENPEACE:

 1. Studenti
 2. Učitelé
 3. Rodiče
 4. Společensky významné osoby

Patroni organizace UNICEF:

 1. Studenti
 2. Učitelé
 3. Rodiče
 4. Společensky významné osoby

Peněžní příspěvky se vybírají průběžně. Třikrát ročně (listopad, únor, květen) se odesílají na účet organizace.

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím