Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

CZECH for foreigners

CZECH for foreigners aneb čeština jako cizí jazyk

Anglicko - české gymnázium AMAZON se specializuje na podporu vzdělávání cizích státních příslušníků, pro které není český jazyk jejich mateřským jazykem.
Naším dlouhodobým cílem je poskytnout pomoc všem studentům podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady v českém prostředí a bezproblémově se zapojit do běžné školní výuky českého jazyka a dalších předmětů.
Integraci cizinců podporujeme pořádáním kurzů češtiny pro cizince, kterou vyučujeme jako cizí jazyk. Jazykové kurzy češtiny pro cizince probíhají formou skupinovou nebo individuální.

Naše kurzy navštěvují žáci z prostředí

 • asijského
 • anglofonního
 • slovanského 
 • např. Vietnam, Čína, Japonsko, Korea, USA, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Azerbajdžán, Kazachstán aj. 

Jejich potřebám nestačí klasické doučování češtiny, kde si pouze prohlubují své znalosti z momentálně probírané látky ve škole. Z tohoto důvodu organizujeme specializované kurzy češtiny pro cizince, ve kterých mají možnost osvojit si gramatické základy češtiny, čímž se podstatně zvyšuje jejich šance na úspěšné studium na českých školách včetně našeho jazykového gymnázia, ale i v reálném životě v České republice.

Důraz je kladen především na

 • zvládnutí základních komunikačních a
 • dorozumívacích dovedností
 • včetně uvedení do problematiky české gramatiky.

Studium probíhá v kontextu českých reálií a české kultury za použití interaktivních výukových metod.

Typy kurzů

 • přípravný 14-ti denní kurz před nástupem do 1. ročníku - celkem 48 hodin výuky
 • pokračující kurz v průběhu školního roku - 1x 60 minut/týdně

Pro zápis do kurzu kontaktujte kancelář školy e-mailem: info@acga.cz nebo volejte 731 007 800.

Zpět na stránku Vzdělávací program
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím