Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Projektové aktivity

Všechny školní aktivity na jednom místě.

Ateliérová sousedství – Muzeum Kampa

V pondělí 9 října dostali žáci prvního ročníku možnost pod vedením sympatické lektorky na konkrétních příkladech nahlédnout příběh vzniku moderního umění, v souvislostech se změnami ve společnosti 19.století, které k tomuto vývoji vedly – průmyslová revoluce, vznik fotografie a později filmu, sociální hnutí apod. Snad si připomněli i souvislost mezi některými zdánlivě prázdnými provokativními uměleckými gesty ve 20. století a individualismem a svobodou, která je pro ně v dnešní době samozřejmostí. Velmi přehledně jsou tyto skutečnosti patrné například v díle Františka Kupky, kterému se dostalo akademického vzdělání v umění, ale v době jeho demokratizace pocítil potřebu zbavit výtvarné umění napodobivého jazyka a byl prvním, kdo vystavil abstraktní dílo vyjadřující neviditelné obsahy. Viděli jsme také díla jeho sousedů v Puteaux – bratrů Duchampových (viz foto z webu muzea), včetně obrazu nejznámějšího z nich, Marcela, který podobně jako Kupka prošel bouřlivým vývojem.

Sportovní den – TJ Sokol Královské Vinohrady 

Ve čtvrtek 12. října se studenti všech ročníků Anglicko–českého gymnázia AMAZON zúčastnili každoroční celodenní sportovní akce. Všichni účastníci se sešli v 8:40 v prostorách TJ Sokol Praha – Královské Vinohrady. Sportovní den s názvem „Bonduelle“ byl v duchu zdravé stravy. Studenti byli rozřazeni do deseti družstev, které byly příznačně dle inspirace Bonduelle také pojmenovány. V 9 hod po krátkém uvítání všech přítomných s námi strávil nějaký čas Jan Weber, který nám představil moderní sport freestyle fotbal. Jan Weber je několikanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu.
Mezi jeho nejvýznamnější úspěchy patří 4 tituly mistra světa ve dvojicích a 3 tituly mistra světa v jednotlivcích v řadě z roku 2011, 2012 a 2013. V kategoriích na MČR zvítězil celkem 8 krát. Vystoupení s hudebním doprovodem a představení tohoto sportu studenty bavilo, Jana Webera tak odměnili znamenitým potleskem. Kolem 10 hod se již všechny týmy mohly přesunout na svá stanoviště. Každý tým měl svoje 2 kapitány z řad učitelů. Každý tým musel projít deseti disciplínami a nasbírat na každém stanovišti co nejvíce bodů. Disciplína byla omezena na dobu 10 min, poté se tým přesouval na další stanoviště.
Na prvním stanovišti měl tým po dobu 10 min udělat co nejvíce kotoulů vpřed a vzad.
Druhá disciplína spočívala ve zručnosti a trpělivosti. Malá trampolína ze sportovní hry spikeball sloužila jako odrazová plocha, kdy se studenti museli právě po odrazu strefit do obruče před trampolínkou. Cílem bylo získat co nejvíce strefených míčků do obruče. Běžící cyklista byla disciplína čistě štafetová s jedním rozdílem, že si běžec musel vždy před vyběhnutím obléknout tričko xxl velikosti a cyklistickou helmu, teprve poté mohl vyrazit na běh. 

Na stanovišti se švihadlem měli studenti možnost nasbírat body přeskoky přes švihadlo. S rozdílem, že dvojice měla k dispozici pouze jedno švihadlo. 
Na pátém stanovišti bylo za úkol udělat co nejvíce sedů-lehů. Učitelé, vedoucí týmů skoro nestíhali počítat, jakou rychlostí bylo toto stanoviště plněno. 
Na stanovišti s lavičkou se tým snažil ve stoji na místě přesunout celou lavičku na druhou stranu. Členové týmu byli postaveni za sebou a díky váze lavičky tak posilovali svalstvo v oblasti beder a šikmé břišní svaly. 
Na fotbalové disciplíně se počítaly góly. Po pěti obtočení kolem dřevěné tyče hlavou k zemi musel soutěžící vystartovat a pokusit se o střelbu na bránu. Kdo uměl perfektní přemet stranou, mohl se na tomto stanovišti předvést. Studenti se snažili o co nejvyšší počet přemetů stranou. Basketbalová dovednost přihrávky a střelby na koš byly testovány na předposledním stanovišti. 
Na posledním stanovišti si měl tým za úkol připravit taneční choreografii, která měla trvat 1 min a byla doprovázena znělkou z reklamy Bonduelle. Porota složena z paní ředitelky, paní zástupkyně a pana profesora BenTurkia poté hodnotila od 1 do 5 bodů.
Nejvíce mohlo získat družstvo 5 bodů od každého porotce. Po disciplínách v tělocvičně a po krátkém občerstvení v podobě nápoje, ovoce a müsli tyčinky jsme se přesunuli na atletický stadion.
Z každého družstva byli vybráni 4 sprinteři na štafetový závod 4x100 m. Sprinteři do tohoto běhu dali všechno a časy se družstvům započítaly do celkového skóre. Po štafetě následovat kolem 13 hod běh na 5 km v parku Riegrových sadů. Trať byla vyznačena fáborky a každý běžec si mohl změřit čas, za který zvládne uběhnout 5 km díky čipové časomíře, která byla již na startu připravena. Všichni účastníci běhu dostali startovní číslo se svým jménem a čip, který si připevnil na kotník pro přesné zaznamenání času. Běhu se zúčastnili i učitelé, kteří tak jako studenti podali neuvěřitelný výkon. Během běhu nás doprovázela soutěživá, ale přátelská sbližující atmosféra. Po běhu a odevzdání čipů jsme se mohli přesunout na občerstvení v podobě obložených baget, sendvičů a wrapů.

První 3 místa obsadila tato družstva:

 • Špenáti/Spinach
 • Hrášci/Peas
 • Kukuřičky/Corn

Prvních 5 nejlepších běžců na 5 km:

 • Tumpach Sebastian
 • Saňáková Josefina
 • Čermák Jan Kryštof
 • Krobová Michaela
 • Černý Daniel
  Po vyhlášení výsledků, předání medailí a putovního poháru byl den zakončen děkovnými slovy se sportovním duchem. Tímto by také tým učitelů tělesné výchovy rád poděkoval vedení školy, všem profesorům a především těm studentům, co plnili úkoly s fairplay duchem, elánem a kreativitou. Vážíme si jich.

Po celý den nás doprovázela dobrá sportovní nálada. Studenti i učitelé měli na tvářích úsměvy, a to pro nás bylo nejdůležitější. Příští rok se budeme těšit na alespoň stejně tak vydařený sportovní den jako byl tento.
Ještě jednou gratulujeme vítězům!

Komentovaná prohlídka Instituto Cervantes de Praga, Na Rybníčku 536/6, Praha 2

On October, the 25th we visited Instituto Cervantes, the organization that is in chargé of spreading the Spanish language and Culture around the world. We were welcomed by the Manager of the Library, who showed us a video about the services they offer. After the Director of the Academic Studies explained the courses they teach and the DELE examination. The students played a quiz in Spanish in groups about the Spanish language. The Director of the Institute also passed by to welcome them again and finally the director of the Culture department exposed the activities that take place with regularity. In the end we went to the library to see in place how the library is organized and how it works. The students had a very good time and were very active during the whole aktivity and practised their Spanish fluently in a new environment. The hosts were very positively surprised of the participation, attitude and level of our students.

Výběrové zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2017 – 2018 dopadlo pro Amazon velmi dobře

Anglicko-české gymnázium Amazon se každoročně účastní tzv. výběrového zjišťování výsledků žáků v různých předmětech. V letošním roce bylo na programu testování v oblasti sociální gramotnosti, kterého se účastnily druhé ročníky školy. Každý žák řešil jeden test z oblasti určené škole ze strany ČŠI. Testy obsahovaly různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku. Na řešení testu byl vyhrazen čas v rozsahu 60 až 75 minut, v součtu s dotazníkem pro žáka nepřesáhl čas nutný pro řešení 90 minut. Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák naplňuje očekávání odvozená od minimálních požadavků rámcových vzdělávacích programů ve vybraných aspektech sledovaných oblastí. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu. Testování se zúčastnilo 62 žáků druhých ročníků. Při analýze výsledků výběrového zjišťování je třeba uvést, že 39 žáků dosáhlo na více než 70% úspěšnost. Tento údaj je deskripcí snahy učitelů společensko-vědních disciplín na našem gymnáziu, kdy v jejich portfoliu převažují takové výukové metody a formy práce, které rozvíjejí nejenom poznání, ale zároveň umožňují žákům učit se získaná data vhodně využívat v běžném životě. Důraz na rozvoj klíčových kompetencí je nedílnou součástí práce učitele Anglicko-českého gymnázia Amazon. „V loňském roce se naše škola účastnila výběrového zjišťování v oblasti přírodovědné gramotnosti. Výsledky, které v této oblasti naši žáci dosahovali, byly více než dobré. Dalo se předpokládat, že tomu bude i v letošním roce. Avšak oblast sociální gramotnosti je mnohdy velice vrtkavá a společenské otázky svádí k tomu, že mnohdy před vlastními fakty zvolíme vlastní úsudek. Nicméně tato obava se nepotvrdila a drtivá většina našich žáků dospěla opět ke skvělým výsledkům. Jsem tomu velice rád a gratuluji učitelům k jejich výborné práci“, uvádí Václav Víška, zástupce ředitele pro pedagogiku. Česká školní inspekce provedla v roce 2017 výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zapojilo se do něj bezmála 90 000 žáků v téměř 3 700 školách. Hlavními cíli zjišťování bylo poskytnout žákům a školám objektivizovanou informaci o míře dosažení vybraných očekávaných výstupů příslušného rámcového vzdělávacího programu, získat informace umožňující vyhodnotit míru naplňování významné části kurikula a formulovat podněty do diskuse o jeho možných úpravách, identifikovat míru vlivu některých faktorů vzdělávání na výsledky žáků a získat informace o úspěšnosti vzdělávání pro inspekční činnost.

Historická exkurze - Krakow, Auschwitz-Birkenau

Stejně jako každý rok se žáci čtvrtého ročníku vydali na dvoudenní výlet do Polska. První den nás po úspěšně zvládnuté cestě čekala návštěva města Krakow, které je významným polským historickým centrem. Navštívili jsme hrad Wawel, který se tyčí nad městem, židovskou čtvrť Kazimierz, kde se nachází spousta židovských obchůdků a podniků a kde se také například natáčel film Schindlerův seznam. Při procházce městem jsme měli možnost vidět velké množství zajímavých historických staveb, uliček a obchůdků s tradičním polským zbožím. Po příchodu na Rynek Glówny, což je hlavní krakovské náměstí, jsme zase mohli načerpat tu správnou vánoční atmosféru. Večer jsme se přesunuli na hostel a nabírali sílu na další den. Druhý den nás čekala návštěva muzea likvidačního tábora Auschwitz-Birkenau. Za pomoci průvodce jsme se vydali na prohlídku, při které jsme měli možnost vidět i slyšet spoustu zajímavých a šokujících věcí. Po návštěvě si asi každý z nás ještě více uvědomil, jak hrozné věci se tam odehrály a jak důležité je, aby se na to nikdy nezapomnělo.

AMAZON ENGISH OLYMPICS 2017

The final competition happened on 1.11.17 and featured excerpts from three different standardized English tests, the CAE/FCE, IELTS, and TOEFL. Each test featured a different skill such as listening, reading, and uses of English. The students competed on an individual basis so it was anyone’s game. The top 5 students overall from each hemisphere were rewarded with an excursion to play black light mini golf with the English teachers on 6.12.17. We enjoyed 18 holes of golf with refreshments. It was a great opportunity for students of all grade levels to meet and spend an afternoon together. The students who won the competition were Tina Antoniadu, Denisa Monevová, Eliška Korbová, Adam Ročárek, Sebastián Tumpach, Adéla Nováková, Kristýna Hávová, Ema Peřinová, Ester-Marietta Sidibé, and Kateřina Vosolová. Overall, it was a very successful English Olympics and we are thankful for all who took part.

23.11. Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) 

Thanksgiving Day happens on the fourth Thursday in November every year. It finds its origins in the colonization of the Americas, but has come a long way since then. Today, it is a celebration for giving thanks for everything we have. It is common to have a large meal of Turkey and side dishes and celebrate with family and friends. We had a fun time talking with the freshmen about this American tradition and explaining its history and what it means for the people of America. We spoke about what we are thankful for, including tangible things, intangible things, people, and services. The class selected their top 5 things in each category and made a turkey, with the feathers representing the students and what each class is thankful for. We are displaying these on the English department’s bulletin board. We also asked the students Thanksgiving trivia and rewarded them with feathers, which they used to decorate their necklaces. The student with the most feathers at the end became the “chief” of their class and had their face painted. We had a lot of fun dressing up and learning about this American holiday. The best part of this holiday is joining our classmates at the Základní škola near our school. Every year they prepare a traditional Thanksgiving meal of turkey, potatoes, vegetables, cranberry sauce, stuffing and pumpkin cake. It is always delicious and a tasty reminder of what the American teachers are missing back home. Overall, we expanded our knowledge of this holiday and had a great time doing it.

Přednáška Jakuba Dostála – Blízký východ

Adventní čas ve škole zpestřil studentům 4. ročníku Jakub Dostál, který má zkušenost se studiem v Izraeli a s cestováním po Blízkém východě. Na základě těchto zkušeností založil iniciativu Flipthecoin, jejímž cílem je rozšířit povědomí o životě na Blízkém východě a vnést mezi širokou veřejnost jiný úhel pohledu na lidi pocházející z muslimských zemí. Jeho přednáška měla z části cestopisný charakter, vyprávěl své zážitky z Izraele, Jordánska a Palestiny, jádro však spočívalo v přiblížení života obyčejných lidí v těchto zemích. Přednáška byla studenty přijata s velmi dobrým ohlasem a Jakub Dostál se do školy vrátí, aby mohl diskutovat i s dalšími studenty. Dne 14. prosince jsme se vypravily do Francouzského institutu sídlícího ve Štěpánské ulici nedaleko naší školy. Náš pan profesor Skander domluvil prohlídku celé budovy s milou pracovnicí institutu- paní Monikou Lavalee, která má za manžela Francouze, a tudíž mluvila perfektní francouzštinou. Některé z nás již v institutu v minulosti byly, pro některé to ale byla premiéra, a tak jsme se na prohlídku velmi těšily. Paní knihovnice nám ukázala venkovní posezení, romantickou kavárnu, velkou knihovnu s velmi širokým výběrem knih i učebnic. Také nám představila studovnu, kino sál  pro 200 lidí a galerii ve spodní části plnou obrazů s výjevy francouzských filmů a známých osobností. Povídala nám i o možném poradenství se studiem ve Francii, ať už na 1 nebo 4 roky a nabídla nám členskou kartu institutu, která přináší mnoho výhod. Jelikož jsme všechny nadšenkyně francouzštiny, tato prohlídka nás velmi bavila a rozhodně to nebyla naše poslední návštěva!

Exkurze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Studenti druhého ročníku se tradičně v období okolo Vánoc vydávají na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mají tak možnost vidět „naživo“ místa, o který se učí v hodinách ZSV a od zkušených průvodkyň se také dozvědět řadu dalších informací a zajímavostí o chodu této zákonodárné instituce. Prohlídka tradičně začíná v Informačním centru PSP ČR, kde studenti zhlédnou krátký film o historii a chodu sněmovny, a pak se vydají do samotných prostor sněmovny, jako je kuloár, reprezentační místnosti a nakonec jednací sál, který si může návštěvník prohlídnout z galerie pro hosty. V letošním roce se studenti podívali do PSP těsně po sestavení nové sněmovny, takže se dozvěděli něco o sestavování zasedacího pořádku nebo zábavné historky o bloudění nových zaměstnanců ve spletitých chodbách PSP, které připomínají bludiště.

Salon Dlouhovláska

Ve čtvrtek 14. 12. se paní profesorky Pokorná a Šafářová vydaly v rámci dobré věci společně se žákyní prvního ročníku Mili Mackovou ke kadeřnici. Jedná se o příspěvek pro nadaci Onkoláček, která spolupracuje právě se salonem Dlouhovláska. Společně pomáhají dívkám, které kvůli nemoci o vlasy přišly, získat nové sebevědomí. Všechny tři se tedy nechaly ostříhat a vlasy věnovaly na výrobu paruk. Tato prosincová akce byla natáčena a měla by posloužit k rozšíření povědomí o této možnosti pomoci a k nalákání dalších žáků školy. Pokud se podaří s některými žačkami domluvit, měla by se akce Onkoláček konat snad i na půdě školy v březnu.

Vzdělávací pořad: VIETNAM - Od čínské hranice do delty Mekongu

Studenti druhých ročníků se zúčastnili komentované projekce o Vietnamu v kinu Světozor. Promítání prezentace s poutavými fotografiemi bylo komentováno osobními zkušenostmi cestovatelů, manželů Pillarových. Studenti se dozvěděli mnoho velmi aktuálních a pro mnohé překvapujících informací, týkajících se Vietnamu. Vzhledem k poměrně vysokému zastoupení vietnamské národnosti ve všech třídách 2. ročníku, padla tato projekce na „úrodnou půdu“. Jediným problémem bylo špatné ovzduší v kině Světozor, zvláště na konci projekce.

Workshop Animace, Institut Cervantes

On December the 13th took place the Workshop Animace at Instituto Cervantes.The advanced Seniors class and two selected students from Juniors class (best students in both Spanish and Film and Media) participated in a very interesting and inspiring workshop. The interactive workshop was given by a Spanish film director and producer, very well known in the animation world. The students had the chance to try and experience with different techniques used in animation, such as stop motion or pixelation. The whole seminar was in Spanish and the students enjoyed a very good opportunity to use the language they are learning and also to get to know better the amazing world of animation. After the workshop the students received a certificate of assistance and all the videos they were producing during the event. It was a highly satisfying and motivating experience and all the students enjoyed it very much.

Soutěž v německém jazyce

Dne 19. 12. se v rámci předmětu německý jazyk konalo 1. školní kolo soutěže v německém jazyce. Tuto soutěž vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie III.A je určena studentům 1.- 3. ročníků středních škol, kteří , které mají němčinu pouze jako školní předmět. Tato kategorie probíhá ve školním, krajském a ústředním kole. Této kategorie se účastnily následující studentky:

Veronika Duláková (JU3C), Karolína Čechová (JU3C), Pham Thi Tham Trang (JU3C), Eliška Křížová (JU3B), Nguyen Tra My (JU3B). Vítězkou se stala Eliška Křížová.

Kategorie III. B je určena studentům 1. -3. ročníků středních škol, kteří měli nebo mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce. V této kategorii soutěžily studentky Tranova Thi KimLy (JU3B), která v tomto kole zvítězila a Adéla Nováková ((SO2)
Soutěž měla následující obsah: Studenky si nejdříve vyslechly mluvený text, jehož porozumění doložily vypracováním poslechových cvičení. Poté obdržely text, s nímž pracovali. Následně byly rozděleny do dvojic, vylosovaly si téma, o kterém po písemné přípravě 3 minuty mluvily. Poté si zvolily dva ze čtyř obrázků, jedna z týmu popsala jeden obrázek, druhá pak oba obrázky srovnala. Všechny soutěžící obdržely malou odměnu. Vítězkám blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Workshop #prsakoule

V pondělí 29. 1. měli žáci třetího ročníku jedinečnou možnost setkat se s mladými medičkami, které se zapojily do projektu neziskové organizace loono. Ty se jim představily v rámci workshopu #prsakoule, kde je naučily, jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata a odhalit tak rakovinu včas. Školení proběhlo na speciálních gumových modelech, ve kterých jsou ukryty bulky. Každý si tak může zkusit nahmatat, jak rakovina vlastně vypadá. Zmíněna byla i prevence rakoviny děložního čípku a připomenuto bylo, kam a kdy zajít na preventivní prohlídku. Workshop zasahuje do prevence, ale i předmětů biologie a zdraví21.

 

 

Zpět na stránku Reportáže studentů
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím