Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Pedagogický sbor

Kvalitní pedagogický sbor je podstatným předpokladem pro dobré fungování školy. Učitelé splňují podmínky způsobilosti dané zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004, tj. mají odbornou i pedagogickou způsobilost a jsou morálně bezúhonní. Zahraniční pedagogové (rodilí mluvčí) jsou také plně kvalifikovaní v oboru, který vyučují.

Průměrný věk pedagogického sboru je 34 let a poměr mužů a žen je 40 : 60 %.

Učitelský tým tvoří lidé, kteří:

 • mají rádi své povolání (vysoká úroveň zodpovědnosti, pracovní nasazení, ochota spolupracovat v týmu)
 • vytváří přátelské a podnětné studijní prostředí
 • plně podporují partnerské prostředí mezi studenty navzájem a mezi vyučujícími
 • respektují osobnost studenta a chtějí diskutovat o jeho názoru
 • rozvíjí rozumové schopnosti prostřednictvím diskuse, projektování, experimentování, řešení problémů nebo přijímání zodpovědnosti za vykonanou práci
 • jsou připraveni přijímat nové výzvy od studentů
 • dokáží podpořit a rozvíjet talent studenta
 • věnují velkou část svého času přípravám
 • učí podle předem stanoveného plánu, současně však sledují zájem svých studentů
 • přinášejí do hodin nové prvky moderní výuky
 • věnují čas studentům při mimoškolních aktivitách
 • jsou pravidelně školeni (např. interaktivní výuka, komunikace s rodiči a žáka, 1. pomoc, odborné semináře a workshopy)

Každá třída má svého třídního učitele a zástupce třídního učitele. 
Nepostradatelnou součást učitelského týmu je práce školního poradce, který poskytuje studentům rady a informace.

Poradenští pracovníci ve škole:

 • Výchovný poradce
 • Studijní kouč
 • Metodik prevence rizikového chování
 • Školní psycholog

Seznam učitelů pedagogického sboru je k nahlédnutí přijatým uchazečům a jejich zákonným zástupcům v ředitelně školy. Vedení školy přistoupilo k tomuto rozhodnutí z důvodu ochrany osobních údajů zaměstnanců a prevence jejich zneužití. Jednotlivé učitele můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. E-mailová adresa ve formátu: jmeno.prijmeni@acga.cz

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím