Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Pedagogický sbor

Kvalitní pedagogický sbor je podstatným předpokladem pro dobré fungování školy. Učitelé splňují podmínky způsobilosti dané zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004, tj. mají odbornou i pedagogickou způsobilost a jsou morálně bezúhonní. Zahraniční pedagogové (rodilí mluvčí) jsou také plně kvalifikovaní v oboru, který vyučují.

Průměrný věk pedagogického sboru je 34 let a poměr mužů a žen je 40 : 60 %.

Učitelský tým tvoří lidé, kteří:

 • mají rádi své povolání (vysoká úroveň zodpovědnosti, pracovní nasazení, ochota spolupracovat v týmu)
 • vytváří přátelské a podnětné studijní prostředí
 • plně podporují partnerské prostředí mezi studenty navzájem a mezi vyučujícími
 • respektují osobnost studenta a chtějí diskutovat o jeho názoru
 • rozvíjí rozumové schopnosti prostřednictvím diskuse, projektování, experimentování, řešení problémů nebo přijímání zodpovědnosti za vykonanou práci
 • jsou připraveni přijímat nové výzvy od studentů
 • dokáží podpořit a rozvíjet talent studenta
 • věnují velkou část svého času přípravám
 • učí podle předem stanoveného plánu, současně však sledují zájem svých studentů
 • přinášejí do hodin nové prvky moderní výuky
 • věnují čas studentům při mimoškolních aktivitách
 • jsou pravidelně školeni (např. interaktivní výuka, komunikace s rodiči a žáka, 1. pomoc, odborné semináře a workshopy)

Každá třída má svého třídního učitele a zástupce třídního učitele. 
Nepostradatelnou součást učitelského týmu je práce školního poradce, který poskytuje studentům rady a informace.

Poradenští pracovníci ve škole:

 • Výchovný poradce
 • Studijní kouč
 • Metodik prevence rizikového chování
 • Školní psycholog

Seznam učitelů pedagogického sboru je k nahlédnutí přijatým uchazečům a jejich zákonným zástupcům v ředitelně školy. Vedení školy přistoupilo k tomuto rozhodnutí z důvodu ochrany osobních údajů zaměstnanců a prevence jejich zneužití. Jednotlivé učitele můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. E-mailová adresa ve formátu: jmeno.prijmeni@acga.cz

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.