Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Přijímací zkoušky

Jak se přihlásit ke studiu na ACGA - 1. kolo

Vážení zájemci o studium: v návaznosti na ukončené přijímací řízení prvního kola sdělujeme, že v letošním školním roce 2020/21 nebudeme otvírat druhé kolo z důvodu naplněnosti kapacity. Všem přijatým uchazečům gratulujeme a přejeme úspěšné studium.

Výsledky 1. kola pro školní rok 2021/22

Výsledky přijímacího řízení (náhradní termín) do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 jsou zveřejněny ZDE.

Zveřejněno dne: 19. 5. 2021 v 12:00h.

Výsledek přijímací zkoušky naleznete pod registračním číslem uchazeče, které máte uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce.

Rodiče žáků si mohou osobně převzít rozhodnutí o přijetí a potvrdit zájem o studium odevzdáním zápisového lístku v úředních hodinách 10 – 18:30 hodin ve dnech 20. 5. – 2. 6. 2021.  

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (max. 10 pracovních dnů) se stanoví do 2. 6. 2021.

Zákonný zástupce uchazeče musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo cestovním pasem.

Požadovaná dokumentace: 

 1. Přihláška ke vzdělávání vč. studijních průměrů (strana dvě přihlášky nebo ověřené kopie vysvědčení)
 2. Dotazník uchazeče: vzdělávací program WWE "Worldwide Education" - AJ + FJ/ŠJ/NJ
 3. Dotazník uchazeče: vzdělávací program WWE jap "Worldwide Education" - AJ + JAP

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2021 poštou (osobní předání do pátku 26. 2. do 14 hodin). Přihlášku je možné předat osobně do kanceláře školy ve dnech pondělí až čtvrtek 8.00 - 13.00h a 15.30 - 18.30h, v pátek do 14h nebo poslat poštou.  

 • Přípravné kurzy z matematiky od 3. 2. 2021.
 • Přípravné kurzy z ČJL, AJ od 9. 2. 2021.

Nový časový harmonogram - květen 2021 (na základě vydaných opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek na SŠ ze dne 15. 3. 2021)

Ředitelka školy oznamuje dne 17. 3. 2021 změnu termínu konání školní přijímací zkoušky: 5. - 14. května 2021. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče doporučenou poštou do 31. 3. 2021.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v 1. kole řádného termínu proběhne 19. května 2021. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 2. června 2021.

Původní termín

 

Nový termín

14. 4. 2021

 

5. 5. 2021

15. 4. 2021

 

6. 5. 2021

16. 4. 2021

 

7. 5. 2021

19. 4. 2021

 

10. 5. 2021

20. 4. 2021

 

11. 5. 2021

21. 4. 2021

 

12. 5. 2021

22. 4. 2021

 

13. 5. 2021

23. 4. 2021

 

14. 5. 2021

Denní časový rozvrh zůstává v platnosti, jak je uvedeno v pozvánce.

Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení

Na základě mimořádného opatření je stanoveno, že uchazeči o střední vzdělávání bude umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že při registraci (v den konání přijímací zkoušky) předloží potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které není starší 7 dní. Potvrzení o negativní výsledku testu bude kontrolováno školou, která přijímací zkoušku organizuje. Pokud tento doklad uchazeč nepředloží, konání přijímací zkoušky nebude uchazeči umožněno. 

Potvrzení o negativním výsledku může být nahrazeno:

 • Dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, neuplynulo-li více než 90 dní, nebo
 • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Časový harmonogram - duben 2021 (původní termín, neplatný)

Datum Čas Zkušební aktivita - školní přijímací zkouška
14. - 23. 4. 2021 datum a čas bude uvedený v pozvánce ke zkoušce

příchod do učebny, odevzdání slohové etudy

písemná zkouška z ČJL

písemná zkouška z MAT

rozřazovací test z AJ (4 subtesty)

motivační pohovor

Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu.

Gymnaziální školní vzdělávací program „Worldwide Education“ – celosvětové vzdělávání“ má vynikající úroveň pedagogického sboru včetně kvalifikovaných rodilých mluvčí, jehož prioritním cílem je připravit studenty pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí.

 • Jsme prestižní školou vyučující cizí jazyky prostřednictvím rodilých mluvčí.
 • Klademe důraz na individuální přístup a nízký počet žáků ve třídě.
 • Rozvíjíme efektivní týmovou spolupráci.

Pro školní rok 2021-22 budeme přijímat

Worldwide Education (jazykové zaměření) 72 (tři třídy)
Worldwide Education (japonský program) 18 (jedna třída)

 
Máte jedinečnou možnost stát se studentem prestižního jazykového gymnázia s mezinárodním zázemím a získat kvalitní vzdělání v samém srdci Prahy.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022 oficiálně vyhlásila ředitelka školy 28. 1. 2021. Plné znění ke stažení.

Ředitelka školy rozhodla o nekonání jednotné přijímací zkoušky v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022. 

1. část

Motivační pohovor v ČJ

Odevzdání slohové etudy

Účast na rozřazovacím testu z anglického jazyka

 
2. část

Písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

Písemná přijímací zkouška z matematiky

 

3. část

Celkový studijní průměr v 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy

nebo Celkový studijní průměr v 1. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty (průměr ze všech povinných předmětů)

V žádném z hodnocených pololetích nesmí být známka 4 nebo 5 z povinných předmětů ve vzdělávacím systému ČR.

Požadavky na znalosti k písemným testům z českého jazyka a literaturymatematiky se shodují se „Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou“ vydaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání  CERMAT.

 

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím