Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Maturita

Maturitní zkouška, která je završením studia na střední škole, je složena ze dvou částí. Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťovánání výsledků vzdělávání (CZVV). Profilová část je v kompetenci ředitelů škol. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. v novelizovaném znění účinném k 15. 10. 2020.

Europass

Milí absolventi, gratulujeme k úspěšnému ukončení středoškolského studia. Chystáte se uplatnit na trhu práce nebo dál pokračovat ve studiu? Pomůže Vám Europass dodatek k osvědčení, který popisuje, co jste se během studia naučili a na jakých pozicích v rámci oboru se můžete uplatnit. Přejeme hodně štěstí ve Vaší další kariérní dráze.

Souhrnné PDF pro školy (europass.cz)

Záznam ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení v roce 2020 a 2021:

Graduation 2020Stáhnout video

Graduation 2021Stáhnout video

Maturitní zkouška - rok 2023

A. SPOLEČNÁ (státní) ČÁST

 1. Český jazyk a literatura (povinná zkouška)
 2. Cizí jazyk, nebo matematika (povinná zkouška)
 3. Cizí jazyk, nebo matematika (nepovinná zkouška)

U ČJL a cizího jazyka a matematiky se jedná o didaktický test (DT).

 • Maturitní zkoušku z cizího jazyka může žák konat z jazyka anglického, německého, francouzského nebo španělského.

K ústní zkoušce společné části MZ z ČJL zveřejňuje ředitel školy školní seznam literárních děl, který obsahuje na ACGA 75 literárních děl. Žáci si ze školního seznamu vybírají 25 literárních děl s datem odevzdání nejpozději do 31. 3. 2023.

Výběrová zkouška Matematika rozšiřující proběhne na spádových školách. 

Maturitní kalendář 2022

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2021

B. PROFILOVÁ (školní) ČÁST

 1. Český jazyk a literatura
 2. Anglický jazyk
 3. Povinně volitelná zkouška I.
 4. Povinně volitelná zkouška II. 
 5. Nepovinná zkouška max. dva předměty

Podmínky ukončování vzdělávání na ACGA  maturitní zkouškou v roce 2023 jsou zveřejněny na AIS Moodle v sekci Maturitní zkouška.

Přihlašování k maturitní zkoušce

(vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – pokyny:
Žák podává k maturitní zkoušce „Přihlášku k maturitní zkoušce“ řediteli školy, a to nejpozději do 1. 12. 2022, včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Přihlášku obdržíte od koordinátora maturit nebo třídního učitele.
Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze změnit předmět.
Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy a PODPISEM stvrdí správnost údajů v něm obsažených.

 

Kokardy Anglicko-českého gymnázia Amazon

Testing

Nový časový přehled - jarní zkušební období rok 2023 na ACGA

2. - 5. 5. 2023  Út - Pá 

Společná (státní) část: didaktické testy 

 • den 1: matematika, anglický jazyk
 • den 2: český jazyk a literatura
 • den 3: matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk
15. - 19. 5. 2023 Po - Pá

Profilová (školní) část: písemné maturitní zkoušky 

 • zeměpis, biologie
 • Business&Management, Politics&International Relations, Psychology, Překlad&Tlumočení
 • dějepis, chemie, IVT
 • matematika, ZSV
30. 5. – 7. 6. 2023 Út - St Ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací před zkušební maturitní komisí
9. 6. 2023 Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Žákům posledních ročníků ACGA bude ročníkové vysvědčení předáno v pátek 28. dubna 2023 (tj. poslední den školy).

Pět vyučovacích dnů volna na přípravu na MZ (tzv. svatý týden), ACGA stanovuje na 22. - 29. května 2023.
Změna vyhrazena.

 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2021

 

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše