Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Přijímací zkoušky

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 29.05.2023. Výsledková listina.

Informace pro přijaté uchazeče: 30. května - 12. června 2023 mohou přijatí žáci se zákonným zástupcem odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek v kanceláři školy v 1. patře v době od 15:00 do 17:30 hodin.

Výsledky 1. kola

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024 oficiálně vyhlásila ředitelka školy 23.01.2023. Plné znění ke stažení.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny - vydáno 28.04.2023 v 15:45 hodin. Všem přijatým gratulujeme!

Informace pro přijaté uchazeče: 2. - 16. května 2023 mohou přijatí žáci se zákonným zástupcem odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek v kanceláři školy v 1. patře v době od 12:00 do 17:00 hodin.

Postup po přijetí = splnění kritérií: (bod 1-3 se zpravidla provádí ve stejný den)

 1. Převzetí rozhodnutí o přijetí – pouze osobní předání
 2. Odevzdání zápisového lístku = potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu, zaslání průkazové fotografie (ne starší než 3 měsíce) e-mailem na office@acga.cz
 3. Uzavření smlouvy o studiu
 4. Úhrada školného (do tří pracovních dnů od podpisu smlouvy)

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Jak se přihlásit ke studiu na ACGA - 1. kolo

Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu.

Gymnaziální školní vzdělávací program „Worldwide Education“ – celosvětové vzdělávání“ má vynikající úroveň pedagogického sboru včetně kvalifikovaných rodilých mluvčí, jehož prioritním cílem je připravit studenty pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí.

 • Jsme prestižní školou vyučující cizí jazyky prostřednictvím rodilých mluvčí.
 • Klademe důraz na individuální přístup a nízký počet žáků ve třídě.
 • Rozvíjíme efektivní týmovou spolupráci.

Pro školní rok 2024-25 budeme přijímat

Worldwide Education (FJ-NJ-ŠJ zaměření) 72 (tři třídy)
Worldwide Education (japonský program) 24 (jedna třída)

 
Máte jedinečnou možnost stát se studentem prestižního jazykového gymnázia s mezinárodním zázemím a získat kvalitní vzdělání v samém srdci Prahy.

Vzorový test k přijímací zkoušce na ACGA - školní část

13.04. / 14.04.2023

(Cermat a školní)

Odevzdání slohové etudy

Rozřazovací test z anglického jazyka - subtest: A. Porozumění slyšenému textu

Písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

Písemná přijímací zkouška z matematiky

duben 2023

(přesné datum bude uvedeno v pozvánce)

Motivační pohovor v ČJ

Rozřazovací test z anglického jazyka (B. Gramatika, C. Písemné odpovědi na otázky, D. Pohovor v angličtině (diskuse nad vypracovanými otázkami)

do 1. 3. uvedené na přihlášce ke vzdělávání

Celkový studijní průměr v 1. a 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy základní školy (průměr ze všech povinných předmětů) nebo

celkový studijní průměr v 1. a 2. pol. tercie a 1. pol. kvarty (průměr ze všech povinných předmětů)

Uchazeči o studium – cizinci s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Na základě opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, bude při přijímacím řízení uchazečům – cizincům s dočasnou ochranou, kteří doloží že jsou cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina, na žádost prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz Uchazeči o studium – vzdělání ve škole mimo území ČR). Na základě žádosti má uchazeč taktéž právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Školní přijímací zkouška bude těmto uchazečům zadána v českém jazyce, limit pro její zpracování však bude navýšen o 25 % a uchazeč má právo použít překladový slovník. Překladový slovník si uchazeč k přijímací zkoušce zajišťuje sám. 

 

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše