Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Zahraniční studijní programy: jazykové & kulturní

Uvažujete o studiu v zahraničí? Chcete poznat odlišnou formu výuky? Bude to pro Vás první velká nezapomenutelná mezinárodní zkušenost, která Vás bude provázet celý život. Anglicko-české gymnázium AMAZON podpoří Váš záměr. Doporučujeme naplánovat odjezd mezi 3. a 4. ročníkem studia. Pokud nechcete „ztratit“ rok, můžete zažádat o individuální studijní plán na ACGA. U žáků studujících individuálně je stanoveno měsíční zadávání úkolů vždy na začátku měsíce a žáci odevzdají úkoly do konce měsíce elektronicky. Před postupem do dalšího ročníku je žák povinen úspěšně vykonat zkoušku z každého povinně vyučovaného předmětu. Druhá možnost je přerušit studium. V tomto případě nejste v ČR veden jako žák.
Investujte čas do seznámení se s jednotlivými nabídkami a podle Vašich představ vyhodnoťte pro Vás nejvhodnější. Nabídka je pestrá. Plánujte s dostatečným časovým předstihem.

Co nového přinese studium v zahraničí?

 1. Nové přátele a znalosti
 2. Multikulturní zvyklosti a porozumění
 3. Odlišnou formu výuky
 4. Jazykovou rozmanitost
 5. Nepřenositelnou životní zkušenost, tj. osobní růst a rozvoj

Níže naleznete přehled institucí, které se zabývají studiem v zahraničí. Nabídka se průběžně doplňuje. Škola Anglicko-české gymnázium AMAZON nenese odpovědnost za osobní výběr zájemce. Plní roli předkladatele možností.

STŘEDNÍ ŠKOLY v zahraničí

VYSOKÉ ŠKOLY v zahraničí

JAZYKOVÉ POBYTY krátkodobé (2-6 týdnů) jsou určeny pro zájemce o studium v zahraničí, kteří si nemohou dovolit roční studijní pobyt. Jedná se o vhodnou možnost jak se seznámit s cizojazyčným prostředím. Cenově méně náročné.

AFS

Alfa AGENCY

CIEE

Odkazy na další zajímavé informace o programech v zahraničí:

Naši studenti/absolventi se s Vámi prostřednictvím svých hodnocení podělí o zkušenosti a zážitky z pobytu v zahraničí. 

 

Zpět na stránku Život ve škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.