Vyhledávání

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2019/20 přijímáme do 1. 3. 2019 poštou, nebo osobně v kanceláři školy: pondělí – čtvrtek 8:00 – 13:00 hodin a 15:30 - 18:30 hodin, pátek 8:00 – 13:00 hodin. Kód KKOV: 79-41-K/41 Gymnázium.

10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Přihláška ke studiu

Přijímací řízení pro žáky 9. tříd

Součástí povinné dokumentace v rámci přijímacího řízení je přihláška ke vzdělávání (studiu) a dotazník uchazeče. Vyplněnou a podepsanou přihlášku a dotazník můžete doručit osobně v úředních hodinách do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu: Anglicko-české gymnázium AMAZON, Rytířská 10, 110 00 Praha 1. Podmínkou účasti na přijímacím řízení je úhrada registračního poplatku ve výši 500 Kč. Poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři školy, popř. bankovním převodem.

Elektronická podoba dotazníku uchazeče: www.gymnazium-amazon.cz/dotaznik

Přihlášku k dennímu studiu ve střední škole je nutno podat do 1. března. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2019/20 můžete doručit poštou nebo osobně v úředních hodinách 8.00 - 13.00 a 15.30 - 18.30 hodin ve dnech Po, Út, St, Čt a v pátek 8.00 - 13.00 hodin v období od 1. 2. do 1. 3. 2019. Místo podání: 4. patro, kancelář školy. Mimo úřední hodiny můžete přihlášku odevzdat do pošty na vrátnici budovy.

Požadovaná dokumentace - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/20:

 1. Přihláška ke střednímu vzdělávání ve vzdělávacím programu "Worldwide Education" do 1. 3. (platí pro 1. kolo)
 2. Dotazník uchazeče: vzdělávací program "Worldwide Education" nebo " AJ a japonský program" do 1. 3. (platí pro 1. kolo)
 3. Registrační poplatek 500 Kč
 • kód KKOV je 79-41-K/41 Gymnázium
 • škola požaduje lékařský posudek v případě, že uchazeč má změněnou studijní schopnost 
 • přijímací zkouška 12. 4. nebo 15. 4. 2019, vyplňte Vámi zvolený termín 

KRITÉRIA 

přijímacího řízení 1. kola ZDE

JEDNOTNÁ přijímací zkouška (povinná pro všechny uchazeče, organizuje CERMAT, na celkovém hodnocení se podílí 60 %, max. v součtu 100 bodů)

 • Písemný didaktický test z českého jazyka a literatury, max. 50 bodů
 • Písemný didaktický test z matematiky, max. 50 bodů

Celkové hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z MA a ČJL.

https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

ŠKOLNÍ přijímací zkouška (povinné splnění jednotlivých kritérií, na celkovém hodnocení se podílí 40 %, max. v součtu 100 bodů)

 • Celkový studijní průměr, max. 90 bodů
 • Motivační pohovor v ČJ, max. 60 bodů
 • Slohová etuda, max. 5 bodů
 • Znalostní test z anglického jazyka, max. 5 bodů

Chcete studovat cizí jazyky v mezinárodním prostředí?

Využijte nyní možnost přestupu do 2. nebo 3. ročníku od září 2018. Podmínkou přestupu je studium na střední škole v České republice. Dosavadní studijní výsledky musí odpovídat požadavkům studia na gymnáziu. Žádat o přestup můžete kdykoliv v průběhu roku. Přihlaste se k nám a žijte svůj sen!Naši studenti Gymnázia Amazonu

Požadovaná dokumentace na přestup v průběhu školního roku:

 1. Žádost o přestup
 2. Dotazník uchazeče: vzdělávací program "Worldwide Education"
 3. Notářsky ověřená kopie ročního vysvědčení za poslední dva roky (tj. 1. pololetí 2018/19 a ročníkové vysvědčení 2017/18)
 4. Registrační poplatek 500 Kč

Termín osobní schůzky si sjednáte na tel. 731 007 800. 

 

 

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.