Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Přihláška ke studiu

Přijímací řízení pro žáky 9. tříd

Součástí povinné dokumentace v rámci přijímacího řízení je přihláška ke vzdělávání (studiu) a dotazník uchazeče. Vyplněnou a podepsanou přihlášku a dotazník můžete doručit osobně v úředních hodinách do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu: Anglicko-české gymnázium AMAZON, Rytířská 10, 110 00 Praha 1

Elektronická podoba dotazníku uchazeče: www.gymnazium-amazon.cz/dotaznik

Přihlášku k dennímu studiu ve střední škole je nutno podat do 1. března. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2019/20 můžete doručit poštou nebo osobně v úředních hodinách 8.00 - 13.00 a 15.30 - 18.30 hodin ve dnech Po, Út, St, Čt a v pátek 8.00 - 13.00 hodin v období od 1. 2. do 1. 3. 2019. Místo podání: 4. patro, kancelář školy. Mimo úřední hodiny můžete přihlášku odevzdat do pošty na vrátnici budovy.

Požadovaná dokumentace - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/20:

 1. Přihláška ke střednímu vzdělávání ve vzdělávacím programu "Worldwide Education" do 1. 3. (platí pro 1. kolo)
 2. Dotazník uchazeče: vzdělávací program "Worldwide Education" nebo " AJ a japonský program" do 1. 3. (platí pro 1. kolo)
 • kód KKOV je 79-41-K/41 Gymnázium
 • škola požaduje lékařský posudek v případě, že uchazeč má změněnou studijní schopnost 
 • přijímací zkouška 12. 4. nebo 15. 4. 2019, vyplňte Vámi zvolený termín 

KRITÉRIA 

přijímacího řízení 1. kola ZDE

JEDNOTNÁ přijímací zkouška (povinná pro všechny uchazeče, organizuje CERMAT, na celkovém hodnocení se podílí 60 %)

 • Písemný didaktický test z českého jazyka a literatury, max. 50 bodů
 • Písemný didaktický test z matematiky, max. 50 bodů

Celkové hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z MA a ČJL.

https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

ŠKOLNÍ přijímací zkouška (povinné splnění jednotlivých kritérií, na celkovém hodnocení se podílí 40 %)

 • Celkový studijní průměr, max. 90 bodů
 • Motivační pohovor v ČJ, max. 60 bodů (povinně pro žáky s průměrem 1,4 a vyšší)
 • Slohová etuda, max. 5 bodů
 • Znalostní test z anglického jazyka, max. 5 bodů
 • Přihlaste se k nám a žijte svůj sen!

Naši studenti Gymnázia Amazonu

 

 

 

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.