Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Japonský program

Japonsky na střední škole a dál

Uplatněte jazykový talent a kulturní nadšení při studiu japonštiny na gymnáziu!

Japonštinu jako druhý cizí jazyk můžete studovat na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON pilotně od září 2019. Přihlaste se do 1. ročníku 4letého studia od 3. 2. do 2. 3. 2020 nebo podejte předběžnou přihlášku na školní rok 2020/21 prostředníctvím on-line formuláře. Kritériem pro přijetí je studijní průměr do 1,4.  Znalost japonštiny není podmínkou.

 • Školné 59 500 Kč/rok
 • Učební pomůcky související s výukou japonštiny 2 000 Kč/rok

V rámci gymnaziálního učebního programu budete studovat japonštinu v rozsahu 4-6 hodin týdně, celkem cca 550 hodin výuky.

Čemu budete věnovat pozornost?

 • Japonské gramatice & písmu
 • Japonské konverzaci & společnosti
 • Tvarosloví & četbě textu
 • Historii, kultuře & reáliím
 • Studijním stážím v Japonsku
 • Japonské anime
 • Kaligrafii
 • Maturitní zkoušce a/nebo přípravě na mezinárodní zkoušku JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Zpět na stránku Vzdělávací program
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.