Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Dotazník

Dotazník

Příloha přihlášky ke studiu na denní čtyřleté studium
1. ročník 2023/24
Studijní obor: 79-41-K/41 – ŠVP "Worldwide Education"

Dotazník je nutné osobně podepsat v kanceláři školy při podání přihlášky ke studiu. Pokud přihlášku zasíláte poštou, dotazník podepíše zákonný zástupce v den konání přijímací zkoušky.

Základní identifikace uchazeče o studium

: *
: *
: *
: * (pouze pro občany ČR)
: *
: *
: *
: + *
: *

Trvalý pobyt

: *
: *
: *
: *

Korespondenční adresa

:
:
:
:

Zdravotní stav uchazeče

Prohlášení zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti:

(Zbývá 255 znaků)

Údaje o rodičích (zákonných zástupcích) uchazeče

Zákonný zástupce 1

: *
: + *
: *
:
: *
 
Bydliště
(pokud je odlišné od bydliště uchazeče)
:
:
:
:

Zákonný zástupce 2

:
: +
:
:
:
 
Bydliště
(pokud je odlišné od bydliště uchazeče)
:
:
:
:

Cizí státní příslušníci

Úroveň znalostí českého jazyka:
 
Délka pobytu v ČR

Forma pobytu v České republice

(nutno doložit kopii dokladu vydaného příslušným úřadem státní správy ČR)
:
:
:
:

Základní škola, popř. gymnázium

: *
: *
: *
: *
: *
: *

Zájmy, talent, vědomosti

Uveďte zájmy, koníčky, talent, vědomosti, schopnosti: *

(Zbývá 255 znaků)

Studium cizích jazyků

Druhý cizí jazyk

Povinně volitelný předmět
Ze seznamu vyberte druhý cizí jazyk, který máte zájem studovat, a uveďte jeho dosavadní znalost. Tento výběr je závazný a změnu je nutno neprodleně hlásit.
:
Úroveň:
 
 
 
Počet let studia:
 
 
 
 
 
 
 
 

Třetí cizí jazyk

Volnočasová aktivita/kroužek
Ze seznamu vyberte třetí cizí jazyk, který máte zájem studovat a uveďte Vaši dosavadní znalost příslušného jazyka. Výběr není závazný.
Čínština:
 
 
 
 
Japonština:
 
 
 
 
Arabština:
 
 
 
 
Italština:
 
 
 
 
Portugalština:
 
 
 
 
Latina:
 
 
 
 
Ruština:
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 

Estetická výchova

V rámci výuky estetické výchovy si žák vybere povinně volitelný předmět (HV nebo VV).
Tento výběr je závazný. Škola si vyhrazuje právo na změnu v případě naplněné kapacity.

Průzkum

Prosíme Vás o zodpovězení následujících otázek:
Kde jste se o naší škole dověděli?

(Zbývá 255 znaků)

Které tři silné stránky Anglicko-českého gymnázia AMAZON považujete pro své dítě za nejdůležitější?

Partnerství se školou

Pokud máte zájem jako jednotlivec nebo společnost podpořit žáky gymnázia AMAZON, kontaktujte prosím vedení školy. Forma podpory je na Vašem individuálním uvážení (materiální, finanční, organizační, doprovodná, atd.)

Oblasti podpory:

(Zbývá 255 znaků)

Úhrada poplatku za studium

Forma úhrady školného:

Roční školné činí 65 000 Kč
*Školné včetně navýšení při platbě na splátky.

Odeslání

Před odesláním si pečlivě zkontrolujte vyplněné údaje.
  • British Council
  • AIESEC
  • People to People International
  • Financován Evropskou unií
  • UNICEF
  • ADRA
  • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše