Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Informatika a mediální výchova

Informatika a ICT

Informatika a informační a komunikační technologie na gymnáziu prohlubují u studenta schopnost tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v narůsajícím množství informací při respektkování právních a etických zásad používání prostředků ICT.

Vzdělávací obsah:

 • Digitální technologie (hardware, software, informační sítě, údržba a ochrana dat, bezpečnost práce s ICT)
 • Zdroje a vyhledávání informací, komunikace (internet, informační etika, legislativa)
 • Zpracování a prezentace informací (publikování, aplikační software)

Učebna výpočetních a informačních technologií je vybavena šestnácti stroji typu desktop PC. Ty, stejně jako další počítače v učebnách a kabinetech, naplňují doporučené hardwarové požadavky na systém s MS Windows 8 (i Windows 10) a MS Office 2013, což je základní využívaný software. Ten je rozšířen o Apache Open Office, zdarma nabízené nástroje práce s grafikou, tvorby webových stránek apod. V rámci podpory práce žáků a pedagogů doma poskytuje škola všem studentům i učitelům po dobu jejich studia či zaměstnání plnou verzi MS Office 2013 na domácí počítače a další zařízení (tablety, mobilní telefony).

Mediální výchova

Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástoje, aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jim snaží skrytě manipulovat, odhalit.
Mediální výchova se zaměřuje na to, aby ve studentech – pomocí rozborů reálné mediální produkce a prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a osvojování poznatků o fungování médií ve společnosti – soustavně rozvíjela jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup.

Tématické okruhy:

 • Média a mediální produkce
 • Mediální produkty a jejich významy
 • Uživatelé
 • Účinky mediální produkce a vliv médií
 • Role médií v moderních dějinách

Zpět na stránku Vzdělávací program
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše