Podat přihlášku do 2. kola je možné prostřednictvím systému DiPSy do 24. 5. Bližší informace v kritériích.

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Kdo jsme

Anglicko-české gymnázium AMAZON (ACGA) je prestižní soukromé čtyřleté gymnázium umístěné v samém srdci Prahy. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí.

Od 3. ročníku vyučujeme vybrané předměty v angličtině (např. mezinárodní vztahy, psychologie, sociologie, právo, umění, média, marketing, business).  Prostředí školy trvale utváříme tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a moderní. Motto: "We make learning fun. Join us on an English adventure!"

Vize ACGA

Smyslem vzdělávání na ACGA je připravit mládež se správně seřazeným žebříčkem hodnot na úspěšný život ve společnosti vzdělaných lidí.

Naše metody se zakládají na osvědčených didaktických zásadách Jana Amose Komenského doplněné o funkční a celosvětově osvědčené moderní vzdělávací trendy. Mezinárodní prostředí školy působí motivačně a přináší viditelné výsledky.

V době, kdy se z dítěte stává osobnost, věnujeme výraznou pozornost a podporu jeho rozvoji skrze tvůrčí a společenské aktivity.

Studium je určeno absolventům základních škol a víceletých gymnázií, kteří mají předpoklad pro gymnaziální vzdělávání a ochotu se učit. Znalost českého jazyka a všeobecný přehled je podmínkou pro přijetí ke studiu.

V listopadu 2021 se naší škole věnuje pár stránek v nově vydané knize Čarovná Praha.

 

What’s in a Name?

We chose to name our school AMAZON because we believe it accurately reflects our educational structure and philosophy. It comes from the Amazon Jungle and River, a richly diverse ecosystem which spans the South American continent. We here at ACGA believe it takes students from all backgrounds to create an educational environment in which open-mindedness and understanding can flourish. The knowledge of our students is constantly expanding and growing like an unstoppable current, ever moving forward towards the ultimate goal of becoming the best people they can be. We wish our students the best of luck as they journey through the ACGA.

Studijní zaměření

 • Jazykové I. - ŠVP "Worldwide Education" se zaměřením na angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a výuku předmětů v AJ
 • Jazykové II. - ŠVP "Worldwide Education" se zaměřením na angličtinu & japonštinu a výuku předmětů v AJ

Prg castle

Studium využívá celého potenciálu studenta, klade důraz na jeho individualitu a zároveň rozvíjí schopnost spolupráce. Osobnost studenta se bude formovat pod vlivem aktivit, které mu pomohou zvládat učivo s lehkostí. Student se naučí uplatňovat teorii v praxi. Anglicko-české gymnázium AMAZON aktivně podpoří nadšení každého studenta

Student získá schopnost:

 • komunikovat a naslouchat druhým
 • respektovat ostatní
 • tolerovat odlišnosti
 • učit se spolupracovat
 • vytvořit si vlastní žebříček morálních hodnot na základě hlubšího poznání světa kolem nás, což je základem pro úspěšný život v moderní společnosti. 

Škola se též zaměřuje na etiku a estetickou výchovu a tím pomáhá každému jedinci stát se osobností s vlastním myšlením a rozhodováním.
Škola má propracovaný dlouhodobý program primární prevence sociálně patologických jevů. Hlavním cílem programu je předejít problémům a následkům, případně minimalizovat jejich dopad a systematicky vést žáky k odpovědnosti za své zdraví

Dlouhodobě spolupracujeme v oblasti dobročinných aktivit s ADRA (vzdělávání na dálku) a UNICEF (pomoc hladovějícím dětem). Od září 2023 každá třída v rámci společné charitativní aktivity podporuje svůj vybraný projekt. Příklad: lékaři bez hranic, senioři, paruky pro děti, zvířecí útulky, ekologie apod.

Logo ADRA

Logo UNICEF

Povinně zveřejňované údaje o škole

Název Anglicko-české gymnázium AMAZON, s.r.o.
Obor Gymnázium
Kód oboru 79-41-K/41
Školní vzdělávací program

„WORLDWIDE EDUCATION“ – celosvětové vzdělávání

Zaměření Rozšířená výuka cizích (evropských i mimoevropských) jazyků a vybraných předmětů v AJ, NJ, ŠJ, FJ
Forma studia Denní
Doba studia 4 roky
oficiální webová adresa www.gymnazium-amazon.cz
oficiální elektronická adresa info@acga.cz
Kontaktní poštovní adresa Rytířská 406/10, 110 00 Praha
28228235
DIČ CZ28228235 (nejsme plátci DPH)
ID datové schránky g4tmigk
IZO 151038546
Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zapsalo Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o. do rejstříku škol a školských zařízení na základě rozhodnutí ze dne 24.9.2007, č.j. 22 662/2007-21. Zápis oborů podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy proveden v rozhodnutí č.j. 12 861/2009-21 ze dne 3.8.2009.

Všechna vydávaná vysvědčení mají stejnou platnost jako vysvědčení ze státní školy.
Úřední hodiny pro veřejnost úterý 15:30 - 16:30 hodin (žádost o informace)
Zpracování osobních údajů
Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o., dále jen „ACGA“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na gymnázium je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na gymnázium obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na gymnázium obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro ACGA je Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., tel.č.: 222 200 250, e-mail: poverenec@acga.cz

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše