Podat přihlášku do 2. kola je možné prostřednictvím systému DiPSy do 24. 5. Bližší informace v kritériích.

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Pedagogický sbor

Kvalitní pedagogický sbor je podstatným předpokladem pro dobré fungování školy. Učitelé splňují podmínky způsobilosti dané zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004, tj. mají odbornou i pedagogickou způsobilost a jsou morálně bezúhonní. Zahraniční pedagogové (rodilí mluvčí) jsou také plně kvalifikovaní v oboru, který vyučují.

Pedagogický sbor je v mladším produktivním věku a poměr mužů a žen je 60 : 40.

Odbornost našich pedagogů potvrdilo i ocenění v soutěži Zlatý Ámos pro nejlepší učitele . Tato soutěž je součástí oslav v rámci každoročního Dne učitelů v České republice, který připadá na výročí narození J. A. Komenského 28. března 1592.

Světový den učitelů se koná každoročně 5. října, a to od roku 1994. V tento den si totiž připomínáme výročí přijetí doporučení ze společné konference Mezinárodní organizace práce při OSN (ILO) a UNESCO z roku 1966 k postavení učitelů, tzv. Chartu učitelů. Toto doporučení stanovuje měřítka týkající se práv a povinností učitelů a standardů jejich počáteční přípravy a dalšího vzdělávání, náboru, zaměstnání a podmínek výuky a učení.

Na dalším vzdělávání učitelů se významně podílí společnost GrowJOB prostřednictvím odborníků, kteří poskytují vhled do oblasti nových technologií a přináší do praxe aktuální vědecké poznatky.

Učitelský tým tvoří lidé, kteří:

 • mají rádi své povolání (vysoká úroveň zodpovědnosti, pracovní nasazení, ochota spolupracovat v týmu)
 • vytváří přátelské a podnětné studijní prostředí
 • plně podporují partnerské prostředí mezi studenty navzájem a mezi vyučujícími
 • respektují osobnost studenta a chtějí diskutovat o jeho názoru
 • rozvíjí rozumové schopnosti prostřednictvím diskuse, projektování, experimentování, řešení problémů nebo přijímání zodpovědnosti za vykonanou práci
 • jsou připraveni přijímat nové výzvy od studentů
 • dokáží podpořit a rozvíjet talent studenta
 • věnují velkou část svého času přípravám
 • učí podle předem stanoveného plánu, současně však sledují zájem svých studentů
 • přinášejí do hodin nové prvky moderní výuky
 • věnují čas studentům při mimoškolních aktivitách
 • jsou pravidelně školeni (např. interaktivní výuka, komunikace s rodiči a žáka, 1. pomoc, odborné semináře a workshopy)

Každá třída má svého třídního učitele a zástupce třídního učitele. 
Nepostradatelnou součást učitelského týmu je práce školního poradce, který poskytuje studentům rady a informace.

Poradenští pracovníci ve škole:

 • Výchovný poradce
 • Studijní kouč
 • Metodik prevence rizikového chování
 • Školní psycholog

Seznam učitelů pedagogického sboru je k nahlédnutí přijatým uchazečům a jejich zákonným zástupcům v ředitelně školy. Vedení školy přistoupilo k tomuto rozhodnutí z důvodu ochrany osobních údajů zaměstnanců a prevence jejich zneužití. Jednotlivé učitele můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. E-mailová adresa ve formátu: jmeno.prijmeni@acga.cz

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše