Podat přihlášku do 2. kola je možné prostřednictvím systému DiPSy do 24. 5. Bližší informace v kritériích.

Vyhledávání

10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Pro váš úspěch

 1. 1Váš úspěch díky vnitřní motivaci je pro nás nejlepší odměnou! Zaměřujeme se na váš úspěchmaturitní zkoušky a přijetí na vysoké školy v ČR i v zahraničí. Znalosti i dovednosti získané během čtyřletého studia vám zajistí prosperitu v mnoha oborech. Budete kvalitně připraveni na většinu typů dalšího studia.
  Radost z maturity
 2. 2Získáte komplexní akademické středoškolské vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština), která vám umožní dostat se na přední místa na trhu práce. V rámci školních a volnočasových aktivit získáte příležitosti k rozvoji klíčových kompetencí důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. Vaše osobnost se bude profilovat skrze individuální hodnotový žebříček. Získáte znalosti a informace, které zúročíte v praktickém životě, a stanou se pro vás vstupenkou na prestižní pozice.
  Sportovní den, na kterém jsme vyhráli pohár
 3. 3Dostane se vám společenského uznání a zajištění životních potřeb skrze rozvinuté klíčové kompetence. Získáte příležitost pro váš osobní růst. Klademe důraz na váš úspěch. Průběžně hodnotíme studijní pokroky s cílem efektivního učení a využitelnosti teorie v praxi. Vybavíme vás kompetencemi, které vám pomohou splnit požadavky trhu a nároky na pracovní místa. Odpovědnost, flexibilita a efektivita je jedinečné spojení a vstupenka do světa úspěchu.
  Pamětní list

Chcete mít v životě úspěch?
Vyplňte nezávaznou přihlášku

Pro vaše znalosti (Know-how)

 1. 4Dle personální strategie přijímáme na pozici učitele kvalifikované učitele s vysokou mírou odpovědnosti a pracovním nasazením. Klademe důraz na vytváření partnerského prostředí pro studenty s cílem podpořit a rozvíjet jejich talent. Naši učitelé jsou talentovaní, empatičtí profesionálové ve svém oboru s náležitou praxí v průměrném věku 34 let.
  Rozvíjíme talent studentů
 2. 5Od založení se zaměřujeme na výuku běžných i exotických cizích jazyků. Studenti dosahují vysokého stupně znalostí prostřednictvím výuky s kvalifikovanými rodilými mluvčími. Nabízíme vybrané předměty v anglickém jazyce. Zaměření studijního programu „Worldwide Education“ se těší vysoké poptávce o studium uchazečů základních škol. Škola je zařazena v rejstříku škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na trhu jsme od roku 2008.
  Vyučujeme běžné, ale i exotické cizí jazyky
 3. 6Systematicky zvyšujeme kvalitu poskytovaného vzdělávání prostřednictvím hodnotících nástrojů a začleňováním nových funkčních a celosvětově osvědčených vzdělávacích trendů. Mezinárodní prostředí působí na žáky motivačně a rozšiřuje možnosti budoucího profesního uplatnění.
  Zvyšujeme kvalitu vzdělání

Chcete rozvíjet své znalosti?
Vyplňte nezávaznou přihlášku

Pro spolupráci

 1. 7Snažíme se pochopit potřeby každého žáka individuálně. Podpora rodičů dětí při studiu je vítána a považujeme ji za důležitou součást úspěchu. Pravidelně informujeme o výsledcích prostřednictvím školního informačního systému, při individuálních konzultacích, na třídních schůzkách. Využíváme intranetové prostředí MOODLE pro informace o životě školy a jejich aktivitách. Na měsíčních poradách vedení školy s třídními učiteli a za podpory studijního kouče, výchovného poradce a preventisty hodnotíme uplynulé období s cílem zlepšit studijní výsledky našich žáků.
  Chápeme potřeby každého studenta
 2. 8Nové výzvy jsou pro nás podnětem pro růst a rozvoj programu. Program flexibilně přizpůsobujeme momentálním potřebám. Učitelskou profesi vnímáme jako povolání. Pečlivě plánujeme školní rok a do výuky začleňujeme aktivity související se vzdělávacím programem a aktuálními potřebami jednotlivců. Vytyčené cíle plníme ke všeobecné spokojenosti.
  Nové výzvy jsou pro nás podnětem k růstu

Chcete být součástí týmu?
Vyplňte nezávaznou přihlášku

Pro kvalitu školy

 1. 9Jsme soukromá škola zaměřená svým školným na možnosti široké veřejnosti ve výši úměrné nabízenému programu, 79 000 Kč/rok (Worldwide Education), 85 000 Kč/rok (japonský program). Pro zájemce, kteří si nemohou dovolit jednorázovou úhradu, je připravena možnost úhrady na dvě splátky (květen, leden) nebo tři splátky (květen, říjen, leden). Škola garantuje stejnou výši školného, mimo inflační navýšení a úpravu do maximální výše 7 % aktuálního školného (v závislosti na ekonomických podmínkách a legislativních změnách), po celou dobu studia. Investujeme energii i čas do rozvoje programu, zkvalitňovaní prostředí školy a dbáme na správné postoje pracovníků školy. Uplatňujeme zásady společenské odpovědnosti firem, tzn., integrujeme principy trvale udržitelného rozvoje do dlouhodobé strategie organizace i do každodenních operací.
  Maturitní ples gymnázim Amazon
 2. 10Etika, otevřená komunikace, pracovní a studijní prostředí a lokalita je pro nás důležitá komodita. Výuka probíhá v prestižní lokalitě centra Prahy v blízkosti stanice metra Můstek na adrese Rytířská 10, Praha 1. Prostory školy mají vysokou estetickou úroveň. Třídy jsou vybaveny interaktivní technikou, která je při vhodném používání osvěžením výuky a slouží jako účinný vizuální prostředek. Charitativní činnost je pro nás důležitým prvkem v životě školy a slouží k výchově studentů k citlivosti a potřebám druhých. Vítáme ochotu přispět dobrovolnickou prací, nápady a osobním nasazením. Dlouhodobě podporujeme studium bangladéšských dětí, zdravotní podpůrné programy UNICEF a ve školním roce 2014/15 jsme ve spolupráci s Velvyslanectví ČR v Etiopii uskutečnili sbírku papírnických pomůcek a oděvů pro děti MŠ a ZŠ a objemem deseti stěhovacích krabic. Dary byly přepraveny na určené místo Wuhidet v Etiopii.
  Studenti Gymnázia Amazon

Chcete studovat na kvalitní škole?
Vyplňte nezávaznou přihlášku

Prohlídka školního prostředí s možností individuální konzultace s vybranými učiteli a zástupci školy je ve školním roce 2024/2025 naplánovaná:

 • 15. října 2024 (úterý) od 17:30 hodin
 • 14. listopadu 2024 (čtvrtek) od 17:30 hodin
 • 7. ledna 2025 (úterý) od 17:30 hodin
 • 21. ledna 2025 (úterý) od 17:30 hodin

Máte-li zájem o prohlídku, zašlete e-mail na office@acga.cz s uvedením vybraného dne k návštěvě, počet osob, telefon, jméno a příjmení zákonného zástupce. Možnost návštěvy Vám potvrdíme s uvedením konkrétního času. Těšíme se na setkání. Není možné navštívit školu bez předchozí rezervace! Děkujeme za respektování tohoto pravidla.

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše