Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Environmentální výchova - The GLOBE

Environmentální výchova představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje. Základním předpokladem udržitelného rozvoje je zvýšení ekologického vědomí lidí a jejich odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy.

Tematické okruhy:

 • Problematika vztahů organismů a prostředí
 • Člověk a životní prostředí
 • Životní prostředí regionu a České republiky

Významnou součástí realizace environmentální výchovy je aktivní účast na ekologických aktivitách.
Anglicko-české gymnázium AMAZON se od října 2011 účastní mezinárodního projektu GLOBE zaměřující se na problematiku životního prostředí ve svém okolí i v mezinárodním měřítku.
Zaměření: oblast hydrologie, meteorologie, pedologie, vegetačního pokryvu a fenologie.

Naším cílem je:

 • Podpořit zájem žáků o přírodní vědy
 • Rozvíjet výzkumné dovednosti žáků
 • Naplnit vzdělávací cíle oblasti Člověk a zdraví dle RVP napříč všemi ročníky
 • Propojit vědeckou spolupráci středních a vysokých škol a zvýšit atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci

The Globe

The GLOBE program

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je mezinárodní dlouhodobý program zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. Myšlenku GLOBE vyhlásil viceprezident USA Al Gore v roce 1994 a o rok později byl při příležitosti Dne Země slavnostně zahájen.
GLOBE vede děti k poznávání a porozumění přírody kolem nás. Porozumí-li žáci vzájemným vztahům mezi jednotlivými složkami přírody na místní úrovni, budou pak schopni lépe porozumět problémům globálním. Podle připravených protokolů pozorují žáci kvalitu životního prostředí ve svém okolí, všímají si nejrůznějších jevů a vyhodnocují je, analyzují problémy a hledají možnosti jejich řešení. Stávají se tak místními odborníky a vytvářejí si vztah k místu, kde žijí. Zaměřují se především na vodní toky a nádrže (oblast hydrologie), na kvalitu ovzduší, vývoj a změnu počasí a podnebí (oblast meteorologie), půdní vlastnosti (oblast pedologie), druhy lesních porostů (oblast vegetačního pokryvu) či opakující se změny v přírodě v průběhu roku (oblast fenologie).
Naměřená data žáci zároveň odesílají prostřednictvím internetu do mezinárodní databáze v USA. Mezinárodní zpracování výsledků garantuje NASA (National Aeronautics and Space Administration). Studenti mají možnost využívat jak zpracovaná data všech účastníků projektu, tak data profesionální z NASA. Tím se stává GLOBE velmi cenným, protože studentská i profesionální data z různých zemí mohou používat děti a dospělí po celém světě. Data jsou prospěšná i pro místní obyvatele z okolí škol, kde projekt probíhá v oblastech sledování vývoje počasí, srážek, škodlivin v ovzduší, hydrologická pozorování, sledování změn v krajině. Účastníci GLOBE často spolupracují se zástupci místní komunity při řešení různých problémů.
Děti mají také možnost navázat spolupráci s účastníky projektu GLOBE z různých zemí a domluvit se na společných aktivitách, projektech či vzájemných výměnách. V současnosti je program GLOBE realizován ve 112 zemích světa.

Zpět na stránku Vzdělávací program
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše