Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Harmonogram školy

První pololetí: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024
Druhé pololetí: 1. 2. – 28. 6. 2024
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2024. Týž den bude žákům předáno vysvědčení s hodnocením za první pololetí.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Prázdniny:

Podzimní (Fall break) 26. + 27. 10. 2023 Čt + Pá
Vánoční (Christmas break) 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 So - Út
Pololetní (Half-year break) 2. 2. 2024
Jarní (Spring break) 5. - 9. 2. 2024 Po - Pá
Velikonoční (Easter break) 28. 3. 2024 Čt
Hlavní 29. 6. - 1. 9. 2024  

Období školního vyučování ve školním roce 2024/25 začne v pondělí 2. září 2024.

Státní svátky a dny pracovního klidu:

Den české státnosti = St. Wenceslas Day 28. 9. 2023 Čt

Den vzniku samostatného československého státu

= Independent Czechoslovak State Day

28. 10. 2023 So

Den boje za svobodu a demokracii

= Struggle for Freedom and Democracy Day

17. 11. 2023
Štědrý den = Christmas Eve 24. 12. 2023 Ne
1. svátek vánoční = Christmas Day 25. 12. 2023 Po
2. svátek vánoční = Boxing Day 26. 12. 2023 Út

Nový rok = New Year´s Day

Den obnovy samostatného českého státu

1. 1. 2024 Po
Velký pátek = Good Friday 29. 3. 2024
Velikonoční pondělí = Easter Monday 1. 4. 2024 Po
Svátek práce = Labor Day 1. 5. 2024 St
Den osvobození = Victory in Europe Day 8. 5. 2024 St

Významná výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny

 • národní oslavy Komenského - program oslav a informace na webu: Comenius350.cz

Ředitelské volno:

Den 1 29. září 2023 
Den 2  3. 1. 2024
Den 3  4. 1. 2024
Den 4 5. 1. 2024 
Den 5 bude upřesněno

Pedagogické rady

 • rok 2023
DatumDenČasPopis a podklady
21. - 31. 8. 2023    individuální Zasedání předmětových komisí
30. 8. 2023 středa 12:30 - 14:30h Provozní porada třídních učitelů a vedení školy
19. 9. 2023 úterý 16:30 - 18:30h Provozní porada všech učitelů a vedení školy
26. 10. 2023 čtvrtek 12:00 - 15:00h Pedagogická rada 1Q (klasifikace 1Q v SOL do 25. 10.)
 • rok 2024
DatumDenČasPopis a podklady
25. 1. 2024 Čtvrtek 16.30 - 18.30h Pedagogická rada 2Q (klasifikace 2Q v SOL do 24. 1. a evidence absence)
28. 3. 2024 Čtvrtek 10.00 - 13.00h

Pedagogická rada 3Q & 4. ročník (klasifikace 3Q v SOL do 27.3. a evidence absence)

25. 4. 2024 Čtvrtek 16.30 - 18.30h Pedagogická rada 4Q 4. ročník (klasifikace 4Q v SOL do 24. 4. a evidence absence)
25. 6. 2024 Úterý 13.00 - 16.00h Pedagogická rada 4Q (klasifikace 4Q v SOL do 21.6. a evidence absence)

Mimořádnou pedagogickou radu svolává ředitel školy v případě potřeby.

Schůzky s rodiči - osobní konzultace

 • rok 2023
DatumDenČasRočník
31. 10. 2023 Úterý 16:30 - 18:30h 3. a 4. ročník
7. 11. 2023 Úterý 16:30 - 18:30h 2. ročník
14. 11. 2023 Úterý 16:30 - 18:30h 1. ročník
 • rok 2024
DatumDenČasRočník
2. 4. 2024 Úterý 17:15 - 18:45h 3. a 4. ročník
9. 4. 2024 Úterý 17:15 - 18:45h 2. ročník
16. 4. 2024 Úterý 17:15 - 18:45h 1. ročník

Překlad do češtiny u cizojazyčných učitelů zajistíme na vyžádání.

Individuální schůzky jsou možné kdykoliv v průběhu roku po předchozí domluvě s vyučujícím.
Společenské schůzky s třídním učitelem a vedením školy jsou uskutečňovány v průběhu školního roku po předchozí domluvě.

Uzávěrka klasifikace

První pololetí: 1. 9. 2023 - 25. 1. 2024 (zápis Škola OnLine)
Druhé pololetí: 21. 6. 2024 (zápis Škola OnLine)
Druhé pololetí – 4. ročník: 26. 4. 2024 (zápis Škola OnLine)

Doplňkové zkoušky (DZ) v případě vysoké absence – časové období

První pololetí: 1. 9. – 22. 12. 2023 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 25 %, v období 8. - 31. 1. 2023, koná DZ v náhradním termínu)
Druhé pololetí: 1. 2. – 21. 6. 2024 (termín konání DZ v druhé polovině srpna)
Druhé pololetí – 4. ročník: 1. 2. – 26. 4. 2024 (DZ v květnu)
Upozornění: Ředitel školy NEUVOLŇUJE žáky z vyučování v době uzávěrek klasifikačního období, tj. leden a červen. Žádosti o uvolnění budou v uvedených měsících vyřizovány kladně pouze v případech hodných zvláštního zřetele.
Termín konání DZ: mimo dobu vyučování, na konci druhého pololetí v období srpna 2024.

Zasedání vedoucích předmětových komisí

DatumDenČasObsah
říjen Út 16:30 – 18:00h Program, zasedání, výstup
únor Út 16:30 – 18:00h Program, zasedání, výstup
květen Út 16:30 – 18:00h Program, zasedání, výstup

Mimořádné zasedání svolává předseda předmětové komise.

Konzultace výchovného poradce

 • Pondělí - pátek po předchozí domluvě termínu.

Porady třídních učitelů

DatumDenČas
30. 8. 2023 St dopoledne
4. 9. 2023 Po odpoledne
měsíční 09/23-06/24    

Maturitní zkouška 2024 (jarní zkušební období)

 • Didaktické testy společné části MZ (státní): 2. – 7. 5. 2024
 • Písemné části profilové části (školní): 13. – 17. 5. 2024
 • Přípravný týden: 20. – 28. 5. 2024
 • Ústní část (školní i státní): 29. 5. – 5. 6. 2024
 • Slavnostní předání maturitních vysvědčení: 7. 6. 2024

Schola Pragensis 2023

Prezentace školy na přehlídce studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol, který se uskuteční ve dnech 23. – 25. 11. 2023 v Kongresovém centru Praha. 

Společenské akce

 • AMAZON Culture Project (ACP) 
 • 13. maturitní ples ACGA (1. 2. 2024)
 • Slavnostní předání maturitních vysvědčení: 7. 6. 2024 v 13:30 hodin
 • Imatrikulace žáků 1. ročníku: 24. 6. 2024 v 13 hodin
 • Slavnostní zakončení školního roku: 28. 6. 2024

Den otevřených dveří (Open House)

 • 5. října 2023 (čtvrtek) od 17:30 hodin
 • 26. října 2023 (čtvrtek) od 14:00 hodin
 • 15. listopadu 2023 (středa) od 17:30 hodin
 • 9. ledna 2024 (úterý) od 17:30 hodin
 • 23. ledna 2024 (úterý) od 17:30 hodin

Přijímací řízení 2024 – jazykové zaměření

 • uzávěrka přihlášek do 1. kola je 1. 3. 2024 pro obor Gymnázium – ŠVP „Worldwide Education“ – jazykové zaměření 
 • Přípravné kurzy ŠVP „Worldwide Education“: čeština, matematika, anglický jazyk říjen - prosinec 2023 nebo leden – březen 2024

Akce školy & organizace školního roku 2023/24

První pololetí: 1. 9. 2023 – 31. 1. 2024
Druhé pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2024

DatumDenAkce
září - červen    
4. 9. Po

8:30h Zahájení školního roku pro 1. a 4. ročník (e-mailová pozvánka)

9:90h Zahájení školního roku pro 3. ročník (e-mailová pozvánka)

10:00h Zahájení školního roku pro 2. ročník (e-mailová pozvánka)

5. 9. Út Výuka dle platného rozvrhu
6. 9. St  Školní výlety pro 2. a 3. ročník
12. - 14. 9.  Út - Čt Opravné maturity v podzimním termínu (společná i profilová část), písemná část
12. – 15. 9. Út-Pá 1. ročník: Adaptační kurz ACGA „Za pokladem AMAZONIE" 
20. 9. St 4. ročník: Památník Karla Čapka (odpoledne)
26. 9. Út Evropský den jazyků - International Day of Languages – „AMAZON Scavenger Hunt“
září/říjen  

1. ročník: Přednáška preventivní péče: Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita

2. – 6. 10. Po - Pá Week of the ,,Super student"
11. - 17. 10. St - Út Andalusie, Španělsko
24. 10. Po Den Organizace spojených národů (UNICEF)
listopad   3. ročník týdne Akademie věd ČR - Science and Technology Week https://www.tydenavcr.cz/
6. - 10. 11.   The AMAZON English Olympics – celoškolní soutěž
23. - 25. 11. Čt - So Schola Pragensis 2023: veletrh středních škol - prezentace ACGA
23. 11. Čt Americký národní svátek: Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) - slavnostní oběd pro 1. ročník a tematický vstup
30. 11. Čt Maturitní zkouška - odevzdání přihlášky k MZ, opravné nebo náhradní (4. ročník)
prosinec  

Maturita nanečisto - AJ, ČJ, třetí maturitní předmět – povinná účast pro 4. ročník

3. - 6. 12. Ne-St Vánoční Berlín (pro zájemce)
17. - 21. 12. Ne-Čt  Lyžařský a snowboardový kurz, Rakousko Huttau/Ski Amadé (pro zájemce 2. ročník)
22. 12. Poslední vyučovací den v roce 2023 (první vyučovací den v roce 2023 je 8. 1. 2024)
25. 1. Čt Uzávěrka klasifikace 1. pololetí
23. - 25. 1. Út - Čt Gaudeamus Praha: veletrh celoživotního vzdělávání - 3. a 4. ročník (dobrovolná účast v rámci volného času)
31. 1. St Předání pololetního vysvědčení (vyučování dle rozvrhu, třídní učitelé - individuální vstupy)
únor   Dotazník: hodnocení učitelů ze strany žáků
únor   Chemické laboratoře
1. 2.    Maturitní ples XII.
4. - 8. 2. Ne-Čt Lyžařský a snowboardový kurz, Rakousko Huttau/Ski Amadé (pro zájemce 2. ročník)
19. - 23. 2.  Po-Pá Spirit Week - Themed days to dress up!
březen   3. ročník: Kariérové poradenství - testování
březen   Přihlašování na Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE)
11. - 15. 3. Po - Pá Week of the "Super Student" (Spring)
duben   2. a 3. ročník: průzkum zájmu povinně volitelných seminářů
2. – 7. 5.   Maturita – didaktické testy a písemné práce státní maturity
květen   Školní zájezd do Anglie (dle aktuální nabídky)
6. - 11. 5.    2. a 3. ročník: zápis povinně volitelných seminářů a seminářů k maturitě
13. - 17. 5.   Maturita – písemná část profilová (školní)
19. - 22. 5. Ne-St Sportovně-zdravotnický kurz KÁCOV (3. ročník, povinné)
29. 5. - 5. 6. St-St

Maturita – ústní část státní i profilové maturity

Upravený rozvrh v důsledku konání maturit a tematické dny pro 1. – 3. ročník

7. 6.   Pá Slavnostní předání maturitních vysvědčení
25. 6.  Út

Uzávěrka klasifikace 2. pololetí

24. 6. Po Imatrikulace žáků 1. ročníku, prezentace žákovských výstupů 1. - 3. ročník, třídní fotky
25. - 27. 6. Út - Čt Jazykové dny a třídní výlety
28. 6. Slavnostní ukončení školního roku

Změna vyhrazena. Akce školy se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce. Podrobné informace o jednotlivých akcích a měsíčních plánech školy naleznete na AIS Moodle.

Aktivity realizované v průběhu studia formující osobnost studenta zahrnují:

 • přednášky preventivní péče
 • semináře
 • besedy
 • vzdělávací pořady
 • prohlídky
 • workshopy
 • vycházky
 • projektové dny a další

Tematické zaměření aktivit:

 • Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
 • Sex, AIDS a vztahy
 • Přátelství a láska
 • Jak si nenechat ublížit
 • Prostituce a promiskuita
 • Šikana
 • Řešení šikany v problematickém kolektivu
 • Kouření
 • Lehké drogy a závislosti
 • How to Study Effectively – Jak efektivně studovat
 • Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt: „Sekty a náboženská hnutí“
 • Profesionální orientace/kariérové poradenství
 • Osobnostní, vztahové, rodinné problémy
 • Rozvoj inteligence
 • „Jak zvládat stres, pozitivní myšlení“
 • „Self Image“
 • Procházka historickou Prahou a návštěva pedagogického muzea J.A.Komenského v Praze
 • Program rozvojového vzdělávání pro gymnázia a SŠ: „Potřebujeme jeden druhého“

Změna vyhrazena.
V Praze dne 8. srpna 2023

Zpět na stránku Život ve škole
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše