Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Harmonogram školy

První pololetí: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Druhé pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2023
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Týž den bude žákům předáno vysvědčení s hodnocením za první pololetí.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Prázdniny:

Podzimní (Fall break) 26. + 27. 10. 2022 St + Čt
Vánoční (Christmas break) 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 Pá - Po
Pololetní (Half-year break) 3. 2. 2023
Jarní (Spring break) 13. - 19. 3. 2023 Po - Pá
Velikonoční (Easter break) 6. 4. 2023 Čt
Hlavní 1. 7. - 31. 8. 2023  

Období školního vyučování ve školním roce 2023/24 začne v pondělí 1. září 2023.

Státní svátky a dny pracovního klidu:

Den české státnosti = St. Wenceslas Day 28. 9. 2022 St

Den vzniku samostatného československého státu

= Independent Czechoslovak State Day

28. 10. 2022

Den boje za svobodu a demokracii

= Struggle for Freedom and Democracy Day

17. 11. 2022 Čt
Štědrý den = Christmas Eve 24. 12. 2022 So
1. svátek vánoční = Christmas Day 25. 12. 2022 Ne
2. svátek vánoční = Boxing Day 26. 12. 2022 Po

Nový rok = New Year´s Day

Den obnovy samostatného českého státu

1. 1. 2023 Ne
Velký pátek = Good Friday 7. 4. 2023
Velikonoční pondělí = Easter Monday 10. 4. 2023 Po
Svátek práce = Labor Day 1. 5. 2023 Po
Den osvobození = Victory in Europe Day 8. 5. 2023 Po

Významná výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny

 • národní oslavy Komenského - program oslav a informace na webu: Comenius350.cz
 • Ředitelské volno:

Den 1 18. 11. 2022 

 

Den 2  14. 4. 2023 (vyjma 4. ročník)

 

Den 3    
dle aktuální potřeby    

Pedagogické rady

 • rok 2022
DatumDenČasPopis a podklady
22. - 31. 8. 2022    individuální Zasedání předmětových komisí
26. 8. 2022 pátek 11:00 - 14:30h Provozní porada třídních učitelů a vedení školy
13. 9. 2022 úterý 16:30 - 18:30h Provozní porada třídních učitelů a vedení školy
26. 10. 2022 středa 13:00 - 16:00h Pedagogická rada 1Q (klasifikace 1Q v SOL do 25. 10.)
 • rok 2023
DatumDenČasPopis a podklady
24. 1. 2023 Úterý 16.30 - 18.30h Pedagogická rada 2Q (klasifikace 2Q v SOL do 23. 1. a evidence absence)
6. 4. 2023 Čtvrtek 10.00 - 13.00h

Pedagogická rada 3Q & 4. ročník (klasifikace 3Q v SOL do 5.4. a evidence absence)

26. 4. 2023 Středa 16.30 - 18.30h Pedagogická rada 4Q 4. ročník (klasifikace 4Q v SOL do 26. 4. a evidence absence)
27. 6. 2023 Úterý 13.00 - 16.00h Pedagogická rada 4Q (klasifikace 4Q v SOL do 26.6. a evidence absence)

Mimořádnou pedagogickou radu svolává ředitel školy v případě potřeby.

Schůzky s rodiči - osobní konzultace

 • rok 2022
DatumDenČasRočník
1. 11. 2022 Úterý 16:30 - 18:30h 4. ročník
8. 11. 2022 Úterý 16:30 - 18:30h 2. a 3. ročník
15. 11. 2022 Úterý 16:30 - 18:30h 1. ročník
 • rok 2023
DatumDenČasRočník
11. 4. 2023 Úterý 16:30 - 18:30h 3. a 4. ročník
18. 4. 2023 Úterý 16:30 - 18:30h 2. ročník
25. 4. 2023 Úterý 16:30 - 18:30h 1. ročník

Překlad do češtiny u cizojazyčných učitelů zajistíme na vyžádání.

Individuální schůzky jsou možné kdykoliv v průběhu roku po předchozí domluvě s vyučujícím.
Společenské schůzky s třídním učitelem a vedením školy jsou uskutečňovány v průběhu školního roku po předchozí domluvě.

Uzávěrka klasifikace

První pololetí: 1. 9. 2022 - 24. 1. 2023 (zápis Škola OnLine)
Druhé pololetí: 27. 6. 2023 (zápis Škola OnLine)
Druhé pololetí – 4. ročník: 26. 4. 2023 (zápis Škola OnLine)

Doplňkové zkoušky (DZ) v případě vysoké absence – časové období

První pololetí: 1. 9. – 22. 12. 2022 (v případě, že žák navýší absenci nad stanovený limit, tj. 25 %, v období 3. - 20. 1. 2022, koná DZ v náhradním termínu)
Druhé pololetí: 1. 2. – 23. 6. 2023 (termín konání DZ v druhé polovině srpna)
Druhé pololetí – 4. ročník: 3. 1. – 28. 4. 2023 (DZ v květnu)
Upozornění: Ředitel školy NEUVOLŇUJE žáky z vyučování v době uzávěrek klasifikačního období, tj. leden a červen. Žádosti o uvolnění budou v uvedených měsících vyřizovány kladně pouze v případech hodných zvláštního zřetele.
Termín konání DZ: mimo dobu vyučování, na konci druhého pololetí v období 7. – 27. 6. 2023, popř. srpen 2023.

Zasedání vedoucích předmětových komisí

DatumDenČasObsah
listopad Út 16:30 – 18:00h Program, zasedání, výstup
únor Út 16:30 – 18:00h Program, zasedání, výstup
květen Út 16:30 – 18:00h Program, zasedání, výstup

Mimořádné zasedání svolává předseda předmětové komise.

Konzultace výchovného poradce

 • Pondělí - pátek po předchozí domluvě termínu.

Porady třídních učitelů

DatumDenČas
26. 8. 2022 v 11.00 hodin
1. 9. 2022 Čt odpoledne
měsíční 09/22-06/23    

Maturitní zkouška 2023

 • Didaktické testy a písemné práce společně (státní) části: 2. – 5. 5. 2023
 • Písemná práce z předmětu: Český jazyk a literatura (státní): květen 2023
 • Písemná práce z předmětu: Anglický jazyk (státní): květen 2023
 • Písemná část profilová (školní): 15. – 19. 5. 2023
 • Přípravný týden: 22. – 29. 5. 2023
 • Ústní část (školní i státní): 30. 5. – 7. 6. 2023
 • Slavnostní předání maturitních vysvědčení: 9. 6. 2023

Schola Pragensis 2022

Prezentace školy na přehlídce studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol, který se uskuteční ve dnech 24. – 26. 11. 2022 v Kongresovém centru Praha. 

Společenské akce

 • AMAZON Culture Project (ACP) jaro 2023
 • 12. maturitní ples ACGA (2. 2. 2023)
  • Slavnostní předání maturitních vysvědčení: místo bude upřesněno (9. 6. 2023)
 • Slavnostní zakončení školního roku: 30. 6. 2023

Den otevřených dveří- Open House

 • říjen – únor: středa 14.00 - 17.30h: telefonická domluva nutná

Přijímací řízení 2023 – jazykové zaměření

 • uzávěrka přihlášek do 1. kola je 1. 3. 2023 pro obor Gymnázium – ŠVP „Worldwide Education“ – jazykové zaměření 
 • Přípravné kurzy ŠVP „Worldwide Education“: čeština, matematika, anglický jazyk leden – březen 2023

Akce školy & organizace školního roku 2022/23

První pololetí: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Druhé pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2023

DatumDenAkce
září - červen    
1. 9. Čt

8:30h Zahájení školního roku, organizační sdělení, oběd, kulturní aktivita - 1. ročník (e-mailová pozvánka)

7:30h Zahájení školního roku - školní výlet - 2. a 3. ročník (e-mailová pozvánka)

9:30h Zahájení školního roku, organizační sdělení, výuka - 4. ročník (e-mailová pozvánka)

2. 9. Výuka dle platného rozvrhu
září   Přijímací řízení do XXVII. ročníku Pražského studentského summitu (1. - 4. ročník)
9. 9.  Opravné maturity v podzimním termínu (společná i profilová část), písemná část 5. - 8. 9.
13. 9. Út Sportovní aktivita pro přihlášené: ENERGY STREETFOOTBALL 2022
26. – 30. 9. Po-Pá 1. ročník: Adaptační kurz ACGA „Za pokladem AMAZONIE" 
26. 9. Po Evropský den jazyků - International Day of Languages – „AMAZON Scavenger Hunt“
září/říjen  

1. ročník: Přednáška preventivní péče: Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita

Škola paměti

3. - 7. 10. Po - Pá The AMAZON English Olympics – celoškolní soutěž
10. – 14. 10. Po - Pá Week of the ,,Super student"
24. 10. Po Den Organizace spojených národů (UNICEF)
25. 10. Út Předání ocenění „Super Student of the Week"
31. 10. – 6. 11. Po - Ne Týdne Akademie věd ČR - Science and Technology Week https://www.tydenavcr.cz/
říjen/listopad   Dotazník: hodnocení práce třídních učitelů a zástupců ze strany žáků
24. - 26. 11. Čt + Pá Schola Pragensis 2022: veletrh středních škol - prezentace ACGA
24. 11. Čt Americký národní svátek: Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) - slavnostní oběd pro 1. ročník a tematický vstup
30. 11. St Maturitní zkouška - odevzdání přihlášky k MZ, opravné nebo náhradní (4. ročník)
prosinec  

Maturita nanečisto - AJ, ČJ, třetí maturitní předmět – povinná účast pro 4. ročník

14. 12., 15. 12., 19. 12.

18. - 22. 12.   Lyžařský a snowboardový kurz, Rakousko Huttau/Ski Amadé (pro zájemce 2. ročník)
22. 12.  Čt Poslední vyučovací den v roce 2022 (první vyučovací den v roce 2023 je 3. 1. 2023)
24. 1. Út Uzávěrka klasifikace 1. pololetí
24. - 26. 1. Út - Čt Gaudeamus Praha: veletrh celoživotního vzdělávání - 3. a 4. ročník (dobrovolná účast v rámci volného času)
31. 1. Út Předání pololetního vysvědčení (vyučování dle rozvrhu, třídní učitelé - individuální vstupy)
13. - 17. 2. Po-Pá Spirit Week - Themed days to dress up!
únor   Dotazník: hodnocení učitelů ze strany žáků
2. 2.    Maturitní ples XII.
6. - 10. 2.   Chemické laboratoře
březen   3. ročník: Kariérové poradenství - testování
březen   Přihlašování na Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE)
6. - 10. 3. Po - Pá Week of the "Super Student" (Spring)
27. - 31. 3. Po - Pá Školní zájezd do Švýcarska (pro zájemce)
duben   2. a 3. ročník: průzkum zájmu povinně volitelných seminářů
2. – 5. 5.   Maturita – didaktické testy a písemné práce státní maturity
květen   Školní zájezd do Anglie (dle aktuální nabídky)
9. - 12. 5.    2. a 3. ročník: zápis povinně volitelných seminářů a seminářů k maturitě
15. - 19. 5.   Maturita – písemná část profilová (školní)
21. - 24. 5. Ne-St Sportovně-zdravotnický kurz KÁCOV (3. ročník, povinné)
30. 5. - 7. 6.  

Maturita – ústní část státní i profilové maturity

Upravený rozvrh v důsledku konání maturit a tematické dny pro 1. – 3. ročník

9. 6.   Pá Slavnostní předání maturitních vysvědčení
27. 6.  Út

Uzávěrka klasifikace 2. pololetí

26. 6. Po Imatrikulace žáků 1. ročníku, prezentace žákovských výstupů 1. - 3. ročník, třídní fotky
27. - 29. 6. Út - Čt Jazykové dny a třídní výlety
30. 6. Slavnostní ukončení školního roku

Změna vyhrazena. Akce školy se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce. Podrobné informace o jednotlivých akcích a měsíčních plánech školy naleznete na AIS Moodle.

Aktivity realizované v průběhu studia formující osobnost studenta zahrnují:

 • přednášky preventivní péče
 • semináře
 • besedy
 • vzdělávací pořady
 • prohlídky
 • workshopy
 • vycházky
 • projektové dny a další

Tematické zaměření aktivit:

 • Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita
 • Sex, AIDS a vztahy
 • Přátelství a láska
 • Jak si nenechat ublížit
 • Prostituce a promiskuita
 • Šikana
 • Řešení šikany v problematickém kolektivu
 • Kouření
 • Lehké drogy a závislosti
 • How to Study Effectively – Jak efektivně studovat
 • Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt: „Sekty a náboženská hnutí“
 • Profesionální orientace/kariérové poradenství
 • Osobnostní, vztahové, rodinné problémy
 • Rozvoj inteligence
 • „Jak zvládat stres, pozitivní myšlení“
 • „Self Image“
 • Procházka historickou Prahou a návštěva pedagogického muzea J.A.Komenského v Praze
 • Program rozvojového vzdělávání pro gymnázia a SŠ: „Potřebujeme jeden druhého“

Změna vyhrazena.
V Praze dne 18. srpna 2022

Zpět na stránku Život ve škole
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše