Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Matematika k maturitě

Vítejte na stránkách matematiky na ACGA!

Naše škola je sice zaměřena vedle jiných předmětů především na výuku jazyků, ale výzva uspět u maturity je pro nás stejně důležitá jako pro ostatní školy. Chtěli bychom vás připravit tak, aby matematika nebyla překážkou ke složení maturitní zkoušky.

V roce 2020 se poprvé připojíme k oslavě Mezinárodního dne matematiky.

Výuce matematiky se věnujeme podle daných pravidel a předpisů. Výuka matematiky probíhá podle ŠVP, který byl sestaven tak, aby naplnil požadavky a výstupy RVP. V hodinách matematiky dbáme na zpětnou vazbu od studentů a lekce připravujeme s důrazem na pochopení základních principů. Pro žáky, kteří by potřebovali pomoci, je připraveno doučování, které zařizuje škola. Naopak pro žáky, kteří probíranou problematiku zvládají, a chtěli by se dozvědět více, škola připravila Klub matematiky a fyziky, kde se žáci připravují nejen na maturitu z matematiky a fyziky, ale také na matematiku prvního semestru vysoké školy.

Klub matematiky a fyziky rýsování

Klub je připraven pro studenty, kteří mají zájem učit se matematiku a fyziku nad rámec výuky na střední škole. V hodinách probíráme témata, která se v běžné výuce nestíhají, např. matice, limity funkcí, derivace, komplexní čísla, sumy a produkty. Z fyziky se blíže podíváme na teorii relativity, kvantovou mechaniku, částicovou a jadernou fyziku. Snažíme se pro studenty vytvořit základ, na kterém mohou budovat své znalosti potřebné nejen ke složení maturitní zkoušky, ale i k plynulému navázání na studium na vysoké škole.

Soutěže

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je celostátní odborná soutěž pro studenty středních škol.
Soutěž je sice zaměřena na lingvistiku, k úspěšné účasti však není třeba znát ani konkrétní cizí jazyky, ani lingvistické termíny a teorie. ČLO se totiž zaměřuje na obecnou schopnost analýzy jazykových dat, která nepředpokládá věcné znalosti, ale především logické a kreativní myšlení. V soutěžních úlohách jsou využívány jevy z různých jazykových rovin (morfologie a syntax, fonetika a fonologie, sémantika či grafické systémy) v přirozených jazycích, u nichž se předpokládá, že je soutěžící neznají (mezi mnohými dalšími např. baskičtina, středoasijská ujgurština či oceánský jazyk manamština). Úlohy tak zajímavou a zábavnou formou kombinují tématiku jazyků a komunikace s matematikou a informační a výpočetní technikou. Z jedné strany se totiž soutěžící seznamují se základy lingvistické analýzy i s rozsahem mezijazykové variability a diverzity, zároveň přitom zapojují logické myšlení, algoritmické řešení problémů a analogii.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ).

Global Money Week - mezinárodní týden o penězích (GMW 2023)

Yourchance - Finanční gramotnost

Doučováníškolní tabule

Vhodným doplňkem povinné výuky může být i doučování pro jednotlivce nebo v mini skupince o počtu 2-3 osob. Obsahem doučování je opakování témat probíraných v hodině s důrazem na procvičení problematických jevů.

Doučování i kroužek jsou služby hrazené nad rámec školného.

Při výuce používáme učebnici Matematika 2. vydání od RNDr. Jindry Petákové, ISBN 978-80-7196-476-6. Poznámky k teorii si učitelé matematiky připravují sami a studentům je zveřejňují přes platformu Moodle. Dále je možnost využít pro samostudium a domácí přípravu učebnicovou řadu Matematika pro střední školy, Didaktis, díly 1–9.

Matematiku vyučují učitelé, kteří se jí věnovali profesionálně, tedy rozumí jejímu významu a jejímu využití v praxi, ať ve vědě, či v průmyslu. Celý tým je veden držitelem Zlatého Amose Markem Valáškem.

Tematický plán pro jednotlivé ročníkykalkulačka

1. ročník

 1. Opakování a zákadní poznatky z matematiky
 2. Výroková logika, množiny a Vennovy diagramy
 3. Úprava výrazů
 4. Úvod do funkcí reálné proměnné
 5. Lineární funkce a rovnice
 6. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
 7. Absolutní hodnota
 8. Úvod do kvadratických funkcí

2. ročník

 1. Lineární lomená funkce
 2. Funkce odmocnina
 3. Inverzní funkce
 4. Exponenciální funkce
 5. Logaritmická funkce
 6. Planimetrie
 7. Geometrie
 8. Goniometrie a trigonometrie

3. ročník

 1. Stereometrie
 2. Analytická geometrie
 3. Posloupnosti a řady čísel
 4. Finanční matematika
 5. Kombinatorika a pravděpodobnost
 6. Základní pojmy statistiky
 7. Mediální výchova

4. ročník

opakování, příprava k maturitní zkoušce

Těšíme se na váš úspěch!

Zpět na stránku Vzdělávací program
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše