Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Studijní obor: Gymnázium s estetickým zaměřením

Čtyřleté denní studium zaměřené na:

 • umění
 • vizuální kulturu
 • cizí jazyky
 • komunikační dovednosti

Cílem studia je získat všeobecné středoškolské vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků rozšířené o přehled v oblasti historie umění a současné vizuální kultury se schopností využívání komunikačních a informačních technologií v praxi. Vychováváme ke vztahu k umění.
Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
ŠVP "ART ACROSS TIME" esteticko-výchovné zaměření a výuka vybraných předmětů v angličtině

art

Absolventky a absolventi gymnázia AMAZON budou mladí lidé, kteří:

 • získali své středoškolské vzdělání v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry  v individuální schopnosti a nadání studentů,
 • tvořivě využívají osvojených klasických výtvarných dovedností, postupů a technik,
 • mají zkušenosti s novými formami vizuální komunikace ve světě nepřetržitého rozvoje informačních technologií,
 • mají široký přehled o celosvětové vizuální kultuře a dějinách umění; jsou schopni citlivé interpretace uměleckých děl,
 • mají schopnost strukturovaného uvažování, tvůrčího řešení problémů a samostatné koncepční práce,
 • jsou připraveni pro studium na vysokých školách v ČR i zahraničí, kde jsou žádoucí pozorovací schopnosti, představivost, estetické cítění a kreativita,
 • mají vynikající znalost minimálně dvou světových jazyků,
 • jsou osobnostně vyspělí s vlastním žebříčkem morálních hodnot a tolerantní k odlišnostem, jsou schopni kriticky myslet, nenechají sebou manipulovat, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za svět a možnosti měnit svět k lepšímu.

Učební plán "Art Across Time"

Organizace, systém studia a klasifikace odpovídají standardům gymnaziálního vzdělávání.
Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány vycházející z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVPG MŠMT s esteticko-výchovným zaměřením a rozšířenou výukou angličtiny.
Vybrané předměty jsou vyučovány v angličtině. Vyučování začíná v 8.30h.

Studijní stupně:

 • 1. ročník – freshmen level
 • 2. ročník – sophomore level
 • 3. ročník – junior level
 • 4. ročník – senior level

Učební plán: 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP „Art Across Time“ (umění a vizuální kultura)

PředmětTýdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících studiaPočet hodin celkem
I.II.III.IV.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Cizí jazyk ANGLIČTINA + konverzace 3+4 2+4 2+4 2+4 9 + 16
Cizí jazyk ŠPANĚLŠTINA + konverzace 2+2 2+2 2+2 2+2 8 + 8
Základy společenských věd 2 2 2 2 8
Management umění 0 0 1 1 2
Dějepis a moderní dějiny 2 2 2 2 8
Dějiny umění a galerijní animace 1 1 2 2 6
Continental Aesthetics (kontinentální zeměpis) 2 2 0 0 4
Matematika 3 4 4 0 11
Chemie 3 1 0 0 4
Biologie 0 2 2 0 4
Fyzika 0 0 1 3 4
Informatika a výpočetní technika 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výtvarná výchova 2 2 2 0 6
Maturitní seminář VV* 0 0 0 2 2
Tanec, divadlo, hudba* 1 1 0 0 2
Móda a styl* 0 0 1 0 1
Vizuální komunikace a grafický design* 0 0 2 0 2
Fotografie/Film* 0 0 0 2 2
Celkem 35 35 35 30 135

 

Zpět na stránku Vzdělávací program
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.