Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Maturita

Maturitní zkouška, která je završením studia na střední škole, je složena ze dvou částí. Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťovánání výsledků vzdělávání (CZVV). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Záznam ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení v roce 2018 a imatrikulace žáků 1. ročníku:

Graduation 2018Stáhnout video

Maturitní zkouška - rok 2019

A. SPOLEČNÁ (státní) ČÁST

 1. Český jazyk a literatura (povinná zkouška)
 2. Cizí jazyk, nebo matematika (povinná zkouška)
 3. Cizí jazyk, nebo matematika (nepovinná zkouška)

U ČJL a cizího jazyka se jedná o tzv. komplexní zkoušku, která se skládá ze tří dílčích zkoušek

 • didaktického testu (DT)
 • písemné práce (PP)
 • ústní zkoušky (ÚZ)

Maturitní zkoušku z cizího jazyka může žák konat z jazyka anglického, německého, francouzského nebo španělského.

K ústní zkoušce společné části MZ z ČJL zveřejňuje ředitel školy školní seznam literárních děl, který musí obsahovat minimálně 60 literárních děl. Žáci si ze školního seznamu vybírají 20 literárních děl s datem odevzdání nejpozději do 29. 3. 2019.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ v jarním období 2019:

https://www.novamaturita.cz/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-v-jarnim-zkusebnim-obdobi-2019-1404038588.html

Výběrová zkouška Matematika+ proběhne na spádových školách v pondělí 6. května 2019 od 10 hodin. Žáci se mohou ke zkoušce hlásit se přes Výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz), termín pro přihlašování ke zkoušce byl prodloužen do 31. ledna 2019.

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků: http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html.

Školní seznam četby ke společné části MZ.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2018

B. PROFILOVÁ (školní) ČÁST

 1. Český jazyk a literatura
 2. Anglický jazyk
 3. Povinně volitelná zkouška (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT, Management & Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova)
 4. Nepovinná zkouška (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT, Management & Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova), max. dva předměty
 5. Nepovinná výběrová zkouška Matematika+ (didaktický test, 150 minut). 

Maturitní předmět a forma zkoušení

 • ČJL - ústní a písemná zkouška
 • AJ - ústní a písemná zkouška
 • 2. cizí jazyk - ústní a písemná zkouška
 • Translation&Interpretation - maturitní práce s obhajobou, písemná a ústní zkouška
 • Management & Business - ústní a písemná zkouška
 • Politics & International Relations - ústní a písemná zkouška
 • Výtvarná výchova - maturitní práce s obhajobou a písemná zkouška
 • Informační a výpočetní technika - maturitní práce s obhajobou, písemná a ústní zkouška
 • Matematika - ústní a písemná zkouška
 • Základy společenských věd - ústní zkouška
 • Dějepis - ústní zkouška
 • Zeměpis - ústní zkouška
 • Biologie - ústní zkouška

Model maturitní zkoušky 2018 - profilová část (školní)

Testing

Přihlašování k maturitní zkoušce

(vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – pokyny:
Žák podává k maturitní zkoušce „Přihlášku k maturitní zkoušce“ řediteli školy, a to nejpozději do 3. 12. 2018, včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Přihlášku obdržíte od koordinátora maturit nebo třídního učitele.
Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze změnit předmět.
Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy nejpozději 18. 12. 2018 a PODPISEM stvrdí správnost údajů v něm obsažených.

Ke zkoušce Matematika+ se budou žáci moci přihlašovat v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2019 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na portálu https://vpz.cermat.cz.

Kokardy Anglicko-českého gymnázia Amazon

Časový přehled - jarní zkušební období rok 2019 na ACGA

10. dubna 

 

Písemná práce (PP) z českého jazyka a literatury (od 12.30 hodin)

11. dubna

 

PP Anglický jazyk (od 8.00 hodin)
PP Německý jazyk (od 10.00 hodin)
PP Francouzský, Ruský, Španělský jazyk (od 12.30 hodin)

2. - 15. 5. 2019 St-St Společná (státní) část: didaktické testy a písemné práce, Matematika+
16. - 21. 5. 2019 Po-Čt  Profilová (školní) část: písemné maturitní zkoušky
16. 5.: ČJ pravopis
17. 5.: AJ gramatika
20. 5.: třetí povinně volitelná zkouška (např. Mng & Bus / Politics & International Relations / Psychology)
21. 5.: třetí povinně volitelná zkouška (např. cizí jazyk FJ, NJ, ŠJ / matematika / VV / IVT
29. 5. – 4. 6. 2019 St - Út Profilová (školní) část: ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací před zkušební maturitní komisí
29. 5. – 4. 6. 2019 St - Út Společná (státní) část: ústní zkoušky
7. 6. 2019 Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Změna vyhrazena.

 • Poslední den školy: 30. 4. 2019
 • „Svatý týden“: 22. – 28. 5. 2019 (intenzivní příprava na ústní maturitní zkoušky)

 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2018

Koordinátor maturit: Mgr. Markéta Sára Pokorná (e-mail: marketasara.pokorna@acga.cz)
NOVÁ maturita - oficiálně: http://www.novamaturita.cz/zakladni-informace-1404037101.html?sub=studenti

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.