Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Fundraising

Přispějte k rozvoji vzdělávacího procesu na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON vkladem do fondu "The AMAZON Educational Fund": 

 • Individuální dárci
 • Firemní dárcovství

Vážení,

víme, že žijeme v postmoderní době, která sebou nese změnu hodnot a zvýšené nároky na adaptaci v nové společenské struktuře. Zároveň si uvědomujeme, jak důležité je vzdělání pro úspěšný a zdravý život budoucích generací.
Posláním Anglicko-českého gymnázia AMAZON je naučit studenty plynně anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí. Ke studentům přistupujeme individuálně, identifikujeme jejich potřeby a rozvíjíme jejich potenciál. Vedeme studenty k odpovědnosti za své zdraví a úspěšný život v moderní společnosti.
Zaměření gymnázia AMAZON (jazykové a esteticko-výchovné) umožňuje studentům dosáhnout osobních i profesionálních úspěchů s uvědoměním si potřeby sounáležitosti. Kombinace tradičního školství v mezinárodním prostředí tvoří předpoklad pro stanovení vlastní identity.
Abychom zajistili dnešním i budoucím studentům nejvyšší možný standard vzdělání, rozhodli jsme se zřídit fond „The AMAZON Educational Fund“. Díky finančním prostředkům fondu bude naší škole zajištěn přístup k modernějšímu technickému vybavení, učebnímu materiálu a výukovým pomůckám. Do budoucna počítáme s udělováním prospěchových stipendií a podporou mimoškolních aktivit.
Chcete přislíbit svoji pomoc při založení The AMAZON Educational Fund?
Váš počáteční dar umožní solidní začátek existence fondu a dary v dalších letech položí základy pro financování vzdělávání naší mladé generace dnes i v budoucnu.
Podporu nám můžete přislíbit prostřednictvím přiložené odpovědní karty nebo nás kontaktovat e-mailem: pavla.bajuszova@acga.cz
Předem děkujeme za zvážení naší žádosti. Rádi Vám zodpovíme či poskytneme další informace. V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci nám bude potěšením se s Vámi setkat osobně.
S úctou Eva Kudrnová, ředitelka pro komunikaci a vnější vztahyacga

___________________________________________________________________

Darovací odpovědní karta

Ano, přispějeme do fondu darem ve výši:

 • 1 000 
 • 5 000 
 • 10 000 
 • 20 000 
 • 50 000 Kč 
 • jiná částka: _______________ 
 1. Hodnotu daru je možné odečíst od základu daně dle zákona o dani z příjmu. Vystavíme Vám potvrzení o daru pro daňové účely.

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím